De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Inzendingspresentatie DFMA Awards 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Inzendingspresentatie DFMA Awards 2012."— Transcript van de presentatie:

1 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Inzendingspresentatie DFMA Awards 2012

2 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Spelregels DFMA Awards 2012 1.Voor meer informatie en algemene bepalingen voor het inzenden voor de DFMA Awards, zie de Algemene Bepalingen 2012 DFMA AwardsAlgemene Bepalingen 2012 DFMA Awards 2.Graag willen wij enkele aanbevelingen geven voor een optimale inzending  Het is voor de jury prettig als u alle vragen in een verhaalvorm beantwoordt;  Let er op dat elk antwoord in verhaalvorm niet meer dan 100 woorden bevat;  Let er op dat eventueel bijgevoegde foto’s en/of films relevant materiaal is, zodat de jury een duidelijk beeld krijgt van de activiteit en het de ingezonden case optimaal ondersteund. 3.Wij hebben ook dit jaar voor een uniforme presentatie gekozen, zodat iedereen gelijke kansen heeft voor de beoordeling van de jury. Uw onmetelijke creativiteit kunt u volledig tot uiting laten komen binnen deze PowerPoint presentatie. 4.Geef duidelijk aan voor welke categorie er ingezonden wordt. 5.Uw inzending kan uitsluitend worden verstuurd d.m.v. deze PowerPoint. 6.Uw inzending moet uiterlijk op 24 september 2012 zijn ingeleverd.

3 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Aanmelding DFMA Awards 2012 Inzending voor de categorie: creativiteit / effectiviteit / innovatie * Naam Fieldmarketingbureau: Contactpersoon: Functie: Adres: Postcode + plaats: Telefoon: E-mail: Hierbij bevestig ik de algemene bepalingen te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. * Omcirkel de categorie waarvoor u inzendt

4 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Informatie opdrachtgever Bedrijfsnaam: Afdeling: Contactpersoon: Functie: Adres: Postcode + Plaats Telefoon: E-mail: Naam van de case/activiteit: Periode waarbinnen de case/activiteit plaats heeft gevonden: Geef een beschrijving van de opdracht/briefing (max. 30 woorden):

5 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Categorie Geef in een duidelijke beschrijving aan waarom deze case in deze categorie thuishoort.

6 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Informatie case/activiteit Omschrijf de achtergrond van de opdracht.  Welke uitgangspositie heeft het merk/het product/de dienst op de markt?  Voor welke uitdaging staat de opdrachtgever?

7 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Informatie case/activiteit Wat moet er met de inzet van fieldmarketing bereikt worden? 1.Formuleer de doelstellingen op verschillende niveaus (indien van toepassing):  Marketing (bijv. omzetgroei, afzetgroei, marktaandeelgroei, penetratie, distributie- ontwikkeling, etc.)  Communicatie (bijv. bekendheid, beeldvorming, koppelen associaties, informatiegedrag, etc.)  Sales (bijv. probeeraankopen, herhalingsaankopen, voorraadvorming, etc.) 2.Formuleer doelstelling SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

8 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Informatie case/activiteit Omschrijf de doelgroep van de activiteit. Relateer de doelgroep keuze aan de doelstellingen.  Wat hebben deze mensen gemeen?  Wat drijft hen?  Hoe staan ze nu tegenover het merk/product/de dienst.

9 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Informatie case/activiteit Omschrijf het concept van de opdracht.  Wat is het centrale idee/concept achter de activiteit?  Relateer het idee/concept aan de doelstellingen en de doelgroep.

10 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Informatie case/activiteit Geef een beschrijving van de wijze van uitvoering van deze case/activiteit.  Hoe is het centrale idee/concept uitgevoerd?  Welke middelen zijn er ingezet om de doelstelling te behalen? (Denk aan verkooppromoties, aanbiedingen, displays, flyers en overige pos-materialen).  Zijn er naast fieldmarketingmiddelen nog andere marketingcommunicatie- instrumenten ingezet?

11 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Resultaat Geef een overzicht van de meetbare resultaten en geef een inzicht in de behaalde resultaten versus de doelstelling.

12 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Resultaat Geef in duidelijke bewoording aan waarom inzet van deze activiteit een succes is.

13 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Keuze voor fieldmarketing Motiveer met argumenten de inzet van fieldmarketing om de doelstelling te realiseren.

14 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Executie Geef aan wat de inzet van mensen en middelen versus het budget heeft gedaan.

15 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Executie Indien van toepassing: 1.Waren er wettelijke kaders waarbinnen deze opdracht moest worden uitgevoerd? Zo ja, welke? 2.Is er bij deze opdracht bijzondere aandacht besteed aan maatschappelijke verantwoordelijkheid (“people and planet”)?

16 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Tevredenheid opdrachtgever Geef een duidelijk overzicht van de evaluatie met de opdrachtgever en benoem de punten die zijn geëvalueerd en welke doelstellingen zijn behaald.

17 DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Bijlagen Indien niet al eerder verwerkt, kunt u hier uw foto’s en/of film plaatsen.


Download ppt "DUTCH FIELD MARKETING ASSOCIATION Inzendingspresentatie DFMA Awards 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google