De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstellingen formuleren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstellingen formuleren"— Transcript van de presentatie:

1 Doelstellingen formuleren
Met een goede doelstelling is de helft van de wedstrijd al gelopen

2 Doelstellingen formuleren
Concrete doelstellingen zijn een eerste stap op weg naar het totale succes

3 Doelstellingen formuleren
Ik wil leren feedback te geven (feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander)

4 Doelstellingen formuleren
Opdracht Ga uiteen in vier groepen Maak deze doelstelling concreet Schrijf jullie doelstelling op Leg deze over 10 minuten uit aan de groep

5 Doelstellingen formuleren
Specifiek

6 Doelstellingen formuleren
Meetbaar

7 Doelstellingen formuleren
Acceptabel

8 Doelstellingen formuleren
Realistisch

9 Doelstellingen formuleren
Tijdgebonden

10 Doelstellingen formuleren
Wat gaan we precies doen? Hoeveel gaan we doen? Is er draagvlak voor wat we doen? Kan het, wat we willen doen? Wanneer zijn we klaar?

11 Doelstellingen formuleren
Concrete en ondubbelzinnige omschrijving Meetbaarheid maakt overzichtelijk Er moet steun zijn van iedereen Plannen van activiteiten is gebaseerd op realiteit Eeuwige doelen zijn geduldig maar helpen niet bij het oplossen

12 Doelstellingen formuleren
Wij gaan de vuilnisbakken buiten zetten Er zijn twee vol en vier overvol, dus zes vuilnisbakken Iedereen helpt met de vuilnisbakken buiten zetten Gerrit gaat extra helpen anders zijn ze te zwaar Voor want dan komt de vuilniswagen

13 Doelstellingen formuleren
Vijf onderdelen samen vormen een SMART-doel De kunst is om er een mooie zin van te maken Die begint met: "Wij willen of wij zullen..." Dus: Je weet je wat er moet gebeuren Je kunt dat gemakkelijk aan anderen vertellen Iedereen kan nagaan of je doet wat je zegt

14 Doelstellingen formuleren
Een heldere doelstelling geeft antwoord op de volgende vragen Wat willen we bereiken? Wie zijn erbij betrokken? Waar gaan we het doen? Wanneer gebeurt het? Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? Waarom willen we dit doel bereiken?

15 Doelstellingen formuleren
Goede voorbeelden Dit jaar wil ik 5 van de 8 letsels, zoals opgegeven, kunnen grimeren binnen drie minuten Over 5 jaar wil ik mijn eigen LOTUS studiekring hebben Het aantal leden van mijn studiekring moet volgend jaar 30% hoger zijn dan die van vorig jaar

16 Doelstellingen formuleren
Slechte voorbeelden Ik wil een leuke baan (niet specifiek, niet meetbaar, niet tijdgebonden) We worden de beste studiekring van Nederland (niet meetbaar, niet tijdgebonden) Om meer LOTUS slachtoffers te krijgen moeten meer mensen hun EHBO-diploma gaan halen

17 Doelstellingen formuleren
Ik wil leren feedback te geven

18 Doelstellingen formuleren
Opdracht Ga uiteen in vier groepen Maak deze doelstelling concreet Schrijf jullie nieuwe doelstelling op Vergelijk deze doelstelling met de eerste die je hebt gemaakt Leg over 10 minuten uit aan de groep welke verschillen er zijn


Download ppt "Doelstellingen formuleren"

Verwante presentaties


Ads door Google