De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A3 Methodiek “meer sturing met minder papier”

Verwante presentaties


Presentatie over: "A3 Methodiek “meer sturing met minder papier”"— Transcript van de presentatie:

1 A3 Methodiek “meer sturing met minder papier”
Jantina van Rossum (iConAct) Marly Dekkers (Kleemans) 8 april 2014

2 Programma Inventarisatie aan de hand van probleemstellingen
Toelichting A3 methodiek Workshop in groepjes Centrale terugkoppeling Tips en afsluiting

3 Inventarisatie - Stellingen
Ons jaarplan bestaat uit < 5 pagina’s > 5 pagina’s > 10 pagina’s Ons jaarplan bevat meer doelstellingen dan we kunnen realiseren Ons jaarplan wordt opgesteld door de beleidsmedewerker / kwaliteitsmedewerker, het is geen teamactiviteit

4 Inventarisatie - Stellingen
Doelstellingen in ons jaarplan zijn consistent doorvertaald naar afdelingen / managementniveaus Na het opstellen van het jaarplan leeft het jaarplan niet echt meer Het jaarplan bevat onderwerpen die vooral gericht zijn op het beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem

5 Inventarisatie - Stellingen
Vanuit onze missie, visie en succesbepalende factoren hebben wij indicatoren vastgesteld. Deze zijn uitgangspunt voor het bepalen van doelstellingen. Na afloop van het jaar bekijken wij de mogelijkheden om het jaarplan te verbeteren en te vernieuwen.

6 Relevante werkmethoden
INK Model Balanced Score Card A3 Methodiek SMART formuleren

7 INK Model Medewerkers Management Bestuur en financiers Leiderschap
Management van medewerkers Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Strategie en beleid Klanten en partners Management van middelen Maatschappij Verbeteren en vernieuwen

8 Balanced Score Card

9 Specifiek Meetbaar Acceptabel/ ambitieus Realistisch Tijdgebonden
SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel/ ambitieus Realistisch Tijdgebonden

10 A3 Methodiek MISIE VISIE Leiderschap Management van processen
KRITISCHE SUCCES BEPALENDE FACTOREN Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Leiderschap Management van medewerkers Management van processen Medewerkers (PI voor resultaatgebied medewerkers) Bestuur en financiers (PI voor resultaatgebied bestuur en financiers) Strategie en beleid Klanten/partners (PI voor resultaatgebied klanten en partners) Management van middelen Maatschappij (PI voor resultaatgebied maatschappij)

11 Kleur: overzicht en verbanden
MISIE VISIE KRITISCHE SUCCES BEPALENDE FACTOREN Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Leiderschap Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Management medewerkers Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Medewerkers (PI voor resultaatgebied medewerkers) Bestuur en financiers (PI voor resultaatgebied bestuur en financiers) Management van processen Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Klanten/partners (PI voor resultaatgebied klanten en partners) Strategie en beleid Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Management middelen Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Maatschappij (PI voor resultaatgebied maatschappij)

12 Workshop 4 groepen, elke groep focus op 1 resultaatgebied:
Resultaatgebied: Medewerkers Resultaatgebied: Klanten en partners Resultaatgebied: Maatschappij Resultaatgebied: Bestuur en financiers

13 Workshop Casus: Organisatie Adrie Zorg heeft een
missie, visie en succesbepalende factoren bepaald Opdracht 1: Formuleer per groepje 4 prestatie-indicatoren

14 Kleur: overzicht en verbanden
MISIE VISIE KRITISCHE SUCCES BEPALENDE FACTOREN Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Leiderschap Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Management medewerkers Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Medewerkers (PI voor resultaatgebied medewerkers) Bestuur en financiers (PI voor resultaatgebied bestuur en financiers) Management van processen Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Klanten/partners (PI voor resultaatgebied klanten en partners) Strategie en beleid Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Management middelen Medewerkers Klanten en partners Maatschappij -Bestuur en financiers Maatschappij (PI voor resultaatgebied maatschappij)

15 Workshop Casus: Organisatie Adrie Zorg heeft een
missie, visie en succesbepalende factoren bepaald Opdracht 2: Formuleer vervolgens acties in de organisatiegebieden. Let op: verbanden tussen gebieden

16 Centrale terugkoppeling
Groep: Medewerkers Groep: Klanten en partners Groep: Maatschappij Groep: Bestuur en financiers

17 Tips Blijf verbeteren en vernieuwen!
Focus op datgene wat het succes van de organisatie bepaalt! Meer lezen?

18 Nieuwe blik op jaarplan?
Ja ik ga zeker bepaalde principes van de A3 methodiek voorstellen / toepassen Nee de huidige methode binnen onze organisatie heeft voldoende meerwaarde

19 Bedankt en tot straks!


Download ppt "A3 Methodiek “meer sturing met minder papier”"

Verwante presentaties


Ads door Google