De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regie op locatie een middel op weg naar een Goed Leven voor cliënten, Mooi Werk voor medewerkers en een Financieel gezonde organisatie!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regie op locatie een middel op weg naar een Goed Leven voor cliënten, Mooi Werk voor medewerkers en een Financieel gezonde organisatie!"— Transcript van de presentatie:

1 Regie op locatie een middel op weg naar een Goed Leven voor cliënten, Mooi Werk voor medewerkers en een Financieel gezonde organisatie!

2 Management issues Wat heeft Jan van de Vennenweg hieraan?
Human resource manament Verzuimbegeleiding met Wet Poortwachter Werving en selectieprocedures Lange termijn personeelsplanning Jaar-uren-systematiek Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) Beleid ARBO, BHV en RI&E Medewerkerstevredenheidsonderzoek Productieafspraken met Zorgkantoor Patient-outcome financiering HKZ-certificering Strategisch beleid Zorgplanprocedures KPI’s Beleids- en PDCA-cyclus Vastgoedbeheer en NHC Klanttevredenheidsonderzoek Wat heeft Jan van de Vennenweg hieraan?

3 Hoe is Regie op locatie ontstaan?
Op iedere LOCATIE zouden de VERWANTEN meer ZEGGENSCHAP moeten hebben zodat iedere CLIËNT een beter LEVEN krijgt. CVR kwam met het voorstel.

4 Medezeggenschap Cliënten Verwanten Financieel gezond Goed leven
Mooi werk Vertaald naar een programma. Medezeggenschap alle betrokken. Niet alleen meedenken maar ook meebeslissen vraagt een andere manier van werken (anders kijken, anders denken, anders doen) Medewerkers Organisatie

5 Hoe doen we dit? Door aan te sluiten bij (bewezen) LEAN methodiek
Industrie Zorg Hoe gaan we die medezeggenschap vorm geven? Vertaald naar vanboeijen = regie op locatie

6 De Drie Pijlers van ROL leidinggevende - medewerker Houding&Gedrag
Bruggetje maken naar nulmeting We hebben nu geoefend met verspillingen. Allerlei elementen waar je mee aan de slag gaat als je een verspilling wilt oplossen. Geldt niet alleen voor verspillingen, geldt voor alle knelpunten. Grondoorzaken (houding van mensen, cultuur, processen op orde) DE DRIE PIJLERS VAN LEAN VERTAALD NAAR VANBOEIJEN Lean bestaat uit drie pijlers Mindset & behaviour: (Houding en gedrag, samenwerking en leiderschap- en bij Vanboeijen): De medewerker vormt het uitgangspunt, de teamleider faciliteert De cliënt/ verwant is uitgangspunt. Er komt een dialoog op gang tussen cliënt/verwant en medewerker (meer samenwerking). De teamleider coördineert (dus legt verantwoordelijkheid, maar ook inhoud bij de medewerker en de cliënt/ verwant. De teamleider laat het los en legt het bij het team). Voorop staat: plezier en betrokkenheid bij je werk. 2. Operational system (Processen, mooi werk): Dagelijkse verbetering & aansturing op je team en individuele niveau met focus op kwaliteit en kwantiteit door procesmatig naar het werk te kijken, ontstaat een blik op hoe dingen gaan en hoe dingen beter kunnen; gericht op verbeteren: procesmatig (dingen handiger doen of niet meer doen) maar ook aansturing (elkaar anders benaderen, meer luisteren naar elkaar) Welke processen hebben jullie onder de loep genomen? En wat kwam eruit? En hoe hebben jullie dit aangepakt (hoe ging het proces?)?  3. Management system (Besturing, hoe en wat) Focus op continue verbeteren van je meetinstrumenten, processen & procedures als ondersteuning van je dagelijkse praktijk. Besturen gaat over zicht hebben hoe dingen lopen en handvaten hebben dit proces te beïnvloeden. Alle 3 de pijlers moeten tegelijk aanwezig zijn of ingericht worden, anders mist LEAN zijn positieve effect op het resultaat. Continu verbeteren Wat doe je en waarom?

7 Wat is dat dan, regie op locatie?
Alleen datgene doen wat waarde toevoegt voor de klant Denken in processen Voorkomen van verspillingen Continu kijken hoe het beter kan Eigen winkel runnen Werken vanuit je eigen kracht Goed leven! Alle activiteiten die Vanboeijen doet moeten waarde toevoegen voor de klant/cliënt De cliënt wordt betrokken bij de activiteiten. Dit moet je vragen

8 Wat is dat dan, regie op locatie?
Alleen datgene doen wat waarde toevoegt voor de klant Denken in processen Voorkomen van verspillingen Continu kijken hoe het beter kan Eigen winkel runnen Werken vanuit je eigen kracht We zijn ons bewust dat alle activiteiten samen een proces vormen We hebben processen beschreven en gedeeld Omdat we volgens processen werken leveren altijd de beste kwaliteit Eventueel interactief: Vraag aan de groep: wat vinden jullie de belangrijkste dingen die door de medewerkers van Vanboeijen gedaan worden hier op [locatie]? Samen met de groep vertalen naar belangrijke processen. Mensen noemen vast de dingen als (zorg/begeleiding, eten en drinken, verzorgen, vrije tijdsbestedingen). Ook processen benoemen die niet zo duidelijk op het netvlies staan. Bijv: ‘en het goed organiseren van personele zaken en huisvesting hoort daar ook bij.

9 Wat is dat dan, regie op locatie?
Alleen datgene doen wat waarde toevoegt voor de klant Denken in processen Voorkomen van verspillingen Continu kijken hoe het beter kan Eigen winkel runnen Werken vanuit je eigen kracht Slimmer werken -> eerste vier punten Werkplezier Continu verbeteren: problemen klein maken Invloed en regie: MEDEZEGGENSCHAP Anders kijken….. Toelichten. Onbenutte creativiteit

10 Wat is dat dan, regie op locatie?
Alleen datgene doen wat waarde toevoegt voor de klant Denken in processen Voorkomen van verspillingen Continu kijken hoe het beter kan Eigen winkel runnen Werken vanuit je eigen kracht We leren knelpunten te zien en op te lossen We passen onze processen na iedere bewezen oplossing aan We maken problemen klein en zetten kleine verbeterstapjes Voorbeeld: Lukt het om een probleem klein te maken (probleem uit de verspillingen)

11 Wat is dat dan, regie op locatie?
Alleen datgene doen wat waarde toevoegt voor de klant Denken in processen Voorkomen van verspillingen Continu kijken hoe het beter kan Eigen winkel runnen Werken vanuit je eigen kracht Slimmer werken -> eerste vier punten Werkplezier Continu verbeteren: problemen klein maken Invloed en regie: MEDEZEGGENSCHAP Anders kijken….. Toelichten. We doen het werk wat het best bij ons past We kunnen onze creativiteit en deskundigheid optimaal benutten We weten hoe we elkaar kunnen aanspreken en stimuleren

12 Wat is dat dan, regie op locatie?
Alleen datgene doen wat waarde toevoegt voor de klant Denken in processen Voorkomen van verspillingen Continu kijken hoe het beter kan Eigen winkel runnen Werken vanuit je eigen kracht We doen het werk wat het best bij ons past We kunnen onze creativiteit en deskundigheid optimaal benutten We weten hoe we elkaar kunnen aanspreken en stimuleren Hier hebben we hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de U-theorie

13 ‘Anders kijken, anders zijn, anders doen’

14 Open hart Open wil In praktijk brengen Downloaden Open geest Seeing
Zich aandienende oplossing Vraagstuk/probleem In praktijk brengen (uitvoeren met hoofd hart en ziel Downloaden Vanuit oude patronen Open geest Oordeel opschorten Belichamen Seeing Met frisse blik Prototypen (samen vorm geven) Cynisme Open hart Anders richten Bepalen sensing In contact met het systeem uitkristalliseren (visie en intentie) Angst Open wil LOSLATEN LATEN ONTSTAAN Onderkennen van de stemmen Implementeren met hart en ziel Presencing Wie ben ik? Wat is mijn missie?

15 Hoe ziet een uitrol eruit?
datum datum datum Start bijeenkomst Tussen bijeenkomst Eind bijeenkomst 0-meting 1-meting 2-meting Week 1 Opstart Week 1 Opstart Week 1 Opstart Week 2-6 Diagnose Week 2-6 Diagnose Week 2-6 Diagnose Week 6-16 Uitrollen/verbeteren Week 6-16 Uitrollen/verbeteren Week 16 en verder Vasthouden ‘Foto’ locatie/afdeling Knelpunten in kaart Kernteam analyseert -- bewaakt voortgang/inhoud Datum start- tussen en eindpresentatie nog invullen in rood tekstblok boven betreffend blokje indien bekend. Uitleg hoe een uitrol eruit ziet: Kort wat in iedere fase gebeurt, wie erbij is Foto van de locatie/afdeling bestaat ondermeer uit: processen in beeld, gesprek clientmedezeggenschap, etc. Veranderende rol van de teamleider en vervolgens van medewerkers: eerst is ROL-expert in de ‘lead’, dit wordt steeds meer overgenomen door de teamleider en door het team-> voordoen, nadoen, zelfdoen Opstarten werkgroepen/kaizens Introductie ROL- instrumenten Kleine winsten, continue verbeteren 15

16 ROL-instrumenten Weekstart Keek op de Week Waar Loop Ik Tegen Aan Bord
Zo Werken Wij Map Continu Verbeterplan

17 Inzicht in werkprocessen
Klaag en jubelmuur Vanboeijen Procesmeter Mindmap 5-S-model Kaizen Diagnose cliëntmedezeggenschap

18 ?  Kaizen – 7 stappen naar geborgde oplossing Go/no go Go/no go
Succes vieren en communiceren 7 Definieer het probleem en formuleer de doelstelling Controleer en “borg” 1 6 Go/no go Go/no go ? Implementeer verbeteringen Verbeterplan maken en acties vastleggen en benoemen Feiten verzamelen en analyseren Meet de feiten 5 2 Stap 1 – 3; Er mag hier nog niet over oplossingen gepraat worden! Draaiboek Doen: Vanboeijen heeft 1 stap toegevoegd: stap 7 succes vieren en communiceren. Go/no go Go/no go Visgraat Go/no go Genereer verbeteringen Analyseer de feiten 3 4 18

19 Degenen die willen meedenken in eht kernteam blijven nog even om een eerste afspraak te kunnen plannen 19

20 Regie op locatie Samen op weg naar een Goed Leven voor cliënten en Mooi Werk voor medewerkers en een Financieel gezonde organisatie!


Download ppt "Regie op locatie een middel op weg naar een Goed Leven voor cliënten, Mooi Werk voor medewerkers en een Financieel gezonde organisatie!"

Verwante presentaties


Ads door Google