De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Rolwisseling waterschap in relatie tot de positionering van de vergunningverlening Werkgroep C Professionalisering vergunningverlening 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Rolwisseling waterschap in relatie tot de positionering van de vergunningverlening Werkgroep C Professionalisering vergunningverlening 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Rolwisseling waterschap in relatie tot de positionering van de vergunningverlening Werkgroep C Professionalisering vergunningverlening 2006

2 Rolwisselingen binnen het planproces Bewustwording Adviezen en tips Eindboodschap Opbouw:

3 Onbewust doorloopt het waterschap een rolverandering binnen en planproces wat zowel intern als extern vaak onvoldoende beseft wordt. Rolwisselingen binnen het planproces:

4 Initiatiefnemer Initiatief nemer Belangenafweger Dienstverlener BeheerderOntwikkelaar Initiatief nemer Vergunning verlener Initiatieffase Definitiefase Regulering en toezicht Ontwikkelfase Initiatiefnemer Handhaver Tijd Resultaat

5 Actieve houding bij de start van een initiatief leidend tot een vergunningaanvraag –Bereiken en vasthouden van de op het beheergebied gerichte doelstellingen –Intern een soepeler werkgang –Randvoorwaarde is dat de vergunningverlener zijn onafhankelijke positie behoudt. Het waterschap kan sturend optreden:

6 Adviezen en tips

7 Herken je rol Vooroverleg benutten om vergunningaanvragen te sturen De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats Ga prudent om met startoverleggen Rolwisseling vergunningverlening c.q. waterschap : Belangenafweger Dienstverlener Beheerder Ontwikkelaar Vergunningverlener Handhaver Waterschap Communiceer de rolwisselingen met de planontwikkelaar

8 Maak gebruik van standaarden en handboeken (efficiëntie) Voorkom dat vergunningverlening wordt gebruikt als onderhandelingsruimte Bestuurlijke rugdekking voor vergunningverlening Draag actief het belang van vergunningverlening uit en zorg voor verspreiding van kennis over vergunningverlening in de organisatie. Maak keuzes in de uit te voeren taken, stem dit af op de capaciteit (aantal en competenties) en vice versa; Werk actief aan een gewenste bedrijfscultuur; Positionering van de vergunningverlening

9 Klantvriendelijk: heeft te maken met gedrag, is persoonlijk van aard en gericht op het HOE. Klantgericht: heeft te maken met processen (bijvoorbeeld vergunningverlening), is organisatie gericht en gericht op het WAT. Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid :

10 Sta eens stil bij de vraag: Wie is de klant? Wees je bewust van mogelijke rolwisselingen bij het waterschap en communiceer dit ook met de klant; Maak onderscheid tussen je eigen persoonlijk gedrag en het zakelijke proces van het waterschap. Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid :

11 Werk gestructureerd aan verbetering van de ondersteunende processen (Mensen, Middelen, Beleid & strategie) De ondersteunende processen: Mensen, Middelen en Beleid & strategie :

12 Eindboodschap: Ben je bewust van de rolwisselingen die zich in een planproces voordoen Neem een actieve houding in, in het planproces Wees klantvriendelijk en klantgericht Versterk de positie van vergunningverlening Behoud als vergunningverlener je onafhankelijke positie

13 Stellingen Het is niet meer nodig om een aparte afdeling Vergunningen te hebben: deze kan opgaan in de Afdeling Plannen/planvorming Plannenbeoordelaars binnen het waterschap moeten strikt uitgaan van de beleidsregels. De Vergunning is het vastleggen van afspraken in het voortraject.


Download ppt "Presentatie Rolwisseling waterschap in relatie tot de positionering van de vergunningverlening Werkgroep C Professionalisering vergunningverlening 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google