De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie"— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie

2 Kritische succesfactoren (KSF)
Schema evaluatie Strategie en vaststellen ondernemings-doelstellingen Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten SOLL situatie Kritische succesfactoren (KSF) Interne processen en innovatief vermogen Financiën IST situatie Interne organisatie Marketing Afnemers & Markten Organisatiestructuur Organisatiecultuur Plan van aanpak verbeterbeleid Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen, verbeteracties Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie

3 Evaluatie veranderproces (1)
Evaluaties van organisatieveranderingen: Welke doelstellingen streven we met de evaluatie na? Wat en waarom dienen we precies te evalueren? Hoe evalueren we (technieken/meetinstrumenten)? Ad 2. Wat evalueren we? De selectie en toepassing van veranderstrategie en interventiemethoden De fasen van het veranderproject / aandachtspunten De prestatie indicatoren van het integrale proces (BSC of INK) De rol van de actoren, met name het sturingsvermogen van het management Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie

4 Evaluatie veranderproces (2)
Evaluaties van het sturingsvermogen van het management: de wijze waarop het veranderplan tot stand is gekomen; de inhoud van het veranderplan; de feitelijke uitvoering en begeleiding van het veranderproces; de mate van weerstand tegen verandering en hoe daarmee is omgegaan; het tijdig realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie

5 Evaluatie veranderingsproces (3)
Hoe evalueren we? stel als topmanagement de evaluatiedoelen en –opdracht helder vast; stel als topmanagement vast hoe de samenstelling is van de evaluatiegroep; benoem als topmanagement een projectleider; de projectleider bepaalt de invulling van de werkgroep en taakverdeling; de werkgroep voert de evaluatie uit (verzamelen, ordenen en analyseer van data en overige informatie; de werkgroep beoordeelt en waardeert de verkregen data in het licht van de doelstellingen van het verbeterplan; de werkgroep formuleert verbetervoorstellen; de werkgroep brengt rapport uit aan het topmanagement. Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie

6 De regelkring (1) Regelkring Formuleren van verander- doelen
Formuleer prestatie indicatoren en normen Meet de prestatie indicatoren Vergelijk de prestatie met de norm Bij afwijking: Bijsturen Regelkring Aanpassen Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie

7 De regelkring (2) Een regelkring wordt gekenmerkt door vier belangrijke activiteiten: het bepalen van de prestatie-indicatoren en normen; denk aan de criteria genoemd in de clusters van de Balanced Scorecard; de feitelijk geleverde prestaties meten; de gemeten prestaties vergelijken met de norm; het nemen van passende, corrigerende maatregelen (wie is waartoe bevoegd?) De corrigerende maatregelen worden in het geval van de Balanced Scorecard ingevuld onder verbeteracties. Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie


Download ppt "Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie"

Verwante presentaties


Ads door Google