De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag"— Transcript van de presentatie:

1 Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag
van andere leden van de organisatie zodanig trachten te beïnvloeden, dat de strategieën van de organisatie worden uitgevoerd en de gestelde doelen zo goed mogelijk worden bereikt

2 Hoe? Door het brengen van structuur in de organisatie
Door het formuleren van doelen Door het meten van prestaties Door het analyseren van de prestatie-meting Door het nemen van correctieve maatregelen Door belonen van gewenst gedrag

3 De opdracht: MC in je “eigen” bedrijf
Inleiding Wat is de probleemstelling Korte beschrijving van het bedrijf Indeling van het rapport De organisatiestructuur De strategie Planning en Control (Deming Cycle): De BBSC Conclusie en aanbevelingen

4 Structuur: Functionele structuur Marktgerichte structuur Directie
Regio Amerika Inkoop manager Productgroep babycare Productgroep wasmiddel Regio Europa Productie manager Functionele structuur Marktgerichte structuur

5 Deming/Shewhart/Ishikawa cycle

6 Het proces van planning en control:
Uitvoering Meting Analyse Bijsturen Planning Bijsturen Uitvoering Afwijking

7 Het management proces SWOT Onderzoek de eigen organisatie
Onderzoek de omgeving SWOT Strategie Uitvoeren van de strategie Evaluatie

8 Analyse van de omgeving:
Demografische factoren Regulerende factoren Economische factoren Technologische factoren Sociale factoren

9 Analyse van de concurrentie positie:
Huidige Concurrenten Potentiele concurrenten Macht Toetredingsbarrière Overige participanten Macht Concurrentie positie Afnemers Macht Leveranciers Macht Vervanging Substituten

10 SWOT Sterkten: ....... ...... Zwakten: Kansen: Bedreigingen: ........
Strategie: Gebruik je sterkten om kansen te benutten Gebruik de kansen om zwakten te verbeteren Bedreigingen: Gebruik je sterkten om bedreigingen het hoofd te bieden Maak zwakten zo klein mogelijk om bedreigingen te vermijden

11 Voorbeeld missie, visie, strategie: Philips Electronics (1)
Onze missie We dragen bij aan een beter bestaan door op het juiste moment zinvolle technologische innovaties op de markt te brengen. Onze visie In een wereld waarin technologie elk aspect van het dagelijks leven raakt, wil Philips een toonaangevende leverancier zijn van oplossingen op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en technologie, en uitgroeien tot de meeste gewaardeerde onderneming in zijn bedrijfstak

12 Voorbeeld missie, visie, strategie: Philips Electronics (2)
We zullen: de winstgevendheid verhogen door te investeren in nieuwe, kansrijke activiteiten die meer rendement opleveren de kracht van het Philips-merk en onze expertise op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en technologie benutten om in geselecteerde segmenten en regio’s te groeien nauw samenwerken met onze belangrijkste klanten op zowel de consumenten- als de professionele markt blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, en onze sterke positie op het gebied van intellectueel eigendom te gelde maken investeren in de kwaliteit van ons leidinggevende kader de productiviteit opvoeren door middel van bedrijfsvernieuwing en operationele best-in-class bedrijfsvoering

13 Planning en Control cyclus:
LT- planning Jaarplanning Visie / Strategie Budget Jaarverslag Maand / kwartaal rapportage Her-plannen, Bijsturen

14 Business Balanced Scorecard:

15 SMART geformuleerde doelstellingen
Specifiek: Doel is afgebakend, meting past daarbij Meetbaar: Een passende, voldoende nauwkeurige meting is mogelijk Acceptabel: Doel/meting wordt algemeen geaccepteerd Realistisch: Het doel is haalbaar Tijdsgebonden: Het doel moet binnen een bepaalde tijd gerealiseerd worden

16 Overweging voor de meting:
Moet betekenis hebben voor de strategie / management doelen In een grote organisatie: BBSC / meting “top down” doorvoeren. Afhankelijk van de activiteit in de organisatie / afdeling Kostencentrum Uitgavencentrum Opbrengstencentrum Winstcentrum

17 Voorbeelden van indicatoren:
Rendement op Totaal Vermogen: Residual Income = Winst – Kosten geïnvesteerd vermogen

18 Business Balanced Scorecard

19 Analyse van verschillen: budget/werkelijk
Verkoop-omvang verschil: (Qw – Qb)*CMb Verkoopprijsverschil: (Pw – Pb)*Qw Verkoop mix verschil Efficiency verschil productie: (Kw – Kb)

20 De opdracht (1): MC in je “eigen” bedrijf
Inleiding Wat is de probleemstelling Korte beschrijving van het bedrijf Indeling van het rapport De organisatiestructuur Hoe is de inrichting van de organisatie/organisatiestructuur? Welke consequentie heeft de keuze voor deze structuur? De strategie Sterkten / Zwakten (intern) Kansen bedreigingen (extern) De swot incl. strategie (ofwel hoe profileert het bedrijf zich)

21 De opdracht (2): MC in je “eigen” bedrijf
Planning en Control (Deming Cycle): Welke vormen van planning herken je in de organisatie Welke metingen worden gedaan Welke analyses worden gedaan Hoe worden correctieve acties gedefinieerd en doorgenomen De BBSC Voorstel voor een BBSC voor de organisatie Inclusief targets en voorbeeld van correctieve maatregelen Conclusie en aanbevelingen


Download ppt "Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google