De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees Sociaal Fonds

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees Sociaal Fonds"— Transcript van de presentatie:

1 Het Europees Sociaal Fonds
In Venlo

2 Pangea. De oorsprong of op zoek naar samenhang

3 ESF in Venlo: drie delig
1. Lokaal: voor de gemeente zelf; 2. Regionaal: voor 5 omliggende gemeenten en het platform Noord-Limburg; 3. Sectoraal: voor bedrijven en organisaties; WAA, Zorggroep Noord-Limburg, de Wendel, Viecurie en Wel.kom

4 3. Sectoraal voor bedrijven
gemeente Venlo is aanvrager, begunstigde, eindverantwoordelijke; geen uitvoerder!! training en scholing voor werkenden/ begeleiding KANS Breed arbeidsmarktbeleid: vraaggericht/ employability Instroom mog. uit WWB/ regulier maken ID BEDREIGING; werk en risico * risico’s minimaliseren: budgetneutrale uitvoering/ faciliteren menskracht bij gemeente * relatie gemeente – bedrijf goed regelen: beschikking

5 Ad 3. Stand van zaken sectoraal
WAA: begeleiding gesubsidieerde arbeid/ WSW/ pilot Valuas; aanvraag ingediend/ herzien Zorggroep NL: college akkoord, aanvraag ingediend? De Wendel: aanvraag in voorbereiding Viecurie, Wel.kom en MKB: idee-fase

6 2. Regionaal: voor 5 gemeenten en platform Noord-Limburg
gemeente Venlo is aanvrager en begunstigde (eindverantwoordelijke). (Venlo is geen uitvoerder!!) Reïntegratie (deelproject per gemeente) en facilitering platform KANS * GOODWILL REGIO/ FUNCTIE CENTRUMGEMEENTE * INVESTERING IN SAMENWERKING * LANGE TERMIJN: REGIONAAL AANBESTEDEN/ REGIONALE ESF BEDREIGING * EXTRA WERK EN FINANCIEEL RISICO: budgetneutraal voor Venlo/ menskracht faciliteren deelprojecten per gemeente/ afzonderlijke accountantsverklaring

7 Ad 2. stand van zaken ESF regionaal
aanvraag is gehonoreerd voor 2005 en 2006: € 1,6 mln Venlo is aanvrager en eindverantwoordelijke Venlo doet inhoudelijk niet mee m.u.v. platform NL

8 1. Lokaal voor Venlo: Pangea 1 en 2
gemeente Venlo is aanvrager en uitvoerder reïntegratie en activering transformatie gesubsidieerde arbeid ontwikkeling casemanagement beleidsontwikkeling organisatieontwikkeling ( p & c –cyclus)

9 Ad 1. Pangea 1 en 2 KANS * multi-plyer voor reïntegratie en activering
* extra menskracht/ ruimte voor beleidsontwikkeling (intern/ extern) * breed arbeidsmarktbeleid: Werkwijzer, Werk-privé-balans, Verleiden op Maat, Alert etc. * Klimaat voor vernieuwing; flexibilisering, attitudeverandering

10 Ad 1. Pangea 1 en 2. BEDREIGINGEN VOORAF:
*Inrichten administratieve organisatie; afhankelijk van meerdere afdelingen, diensten, bedrijfsbureaus * fin. techn. systeem; begroting vs realisatie, tijdschrijven, automatisering VOORAF: * voorinvesteren in menskracht en middelen * projectorganisatie

11 Ad 1. Stand van Zaken Pangea 1 en 2
Pangea 1: van t/m : extra ESF ruimte: € 2 mln per jaar Pangea 2: Indienen aanvraag medio november Looptijd: van tot medio 2007 Budget: € 9 mln ESF


Download ppt "Het Europees Sociaal Fonds"

Verwante presentaties


Ads door Google