De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Duurzame bedrijfsvoering en duurzame teelt op land- en tuinbouwbedrijven ir. Erwin De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Duurzame bedrijfsvoering en duurzame teelt op land- en tuinbouwbedrijven ir. Erwin De."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Duurzame bedrijfsvoering en duurzame teelt op land- en tuinbouwbedrijven ir. Erwin De Rocker tel. 09-381.86.85 edr@proefcentrum-kruishoutem.be

2 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw DEFINITIE •Brundtland-rapport (1987): “duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de noden en behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen van toekomstige generaties te hypothekeren.” Duurzame ontwikkeling

3 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw 3 pijlers:  ecologisch  economisch  sociaal Duurzame Landbouw

4 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw - Milieu ontlasten: •Pesticiden •Bemesting •Diversiteit bewaren - Duurzaam met energie •Spaarzaam met energie •Bijdrage aan alternatieve energie - Hulpbronnen (water, bodem, lucht) niet uitputten Duurzame Landbouw - ecologisch

5 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw –Landbouw dient economisch leefbaar te blijven Duurzame Landbouw - economisch –Duurzame landbouw kost op korte termijn extra geld –Hoe meerkost vergoeden?

6 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw –Landbouw staat niet buiten maatschappij –Imago landbouwsector belangrijk –Goed gevoel essentieel –Kansarme groepen Duurzame Landbouw - sociaal

7 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Euregio Scheldemond Interreg IIIa : Project Duurzame Bedrijfsvoering Project Watermanagement op bedrijfsniveau Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

8 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Projectpartners •Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, Kruishoutem •West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten, Beitem •De Landbouwvoorlichting, Westmaas •Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Kruishoutem- Beitem Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

9 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw •Land- en tuinbouw in de toekomst  duurzame landbouw op economisch, ecologisch en sociaal vlak •Bedrijfsgericht, grensoverschrijdend  9 pilootbedrijven •Innovatie stimuleren •Additionaliteit nastreven Doelstelling Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

10 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw •Doorlichting van bedrijven  checklist (basis EurepGAP)  milieuscan  bedrijfseconomische doorlichting  veiligheidsanalyse  energie-audit Pilootbedrijven Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

11 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Checklist Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

12 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Checklist – algemen score Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

13 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Checklist – ecologische aspecten Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

14 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Milieuscan Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO

15 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Voorbeelden acties Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Erfbeplanting

16 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Voorbeelden acties Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Waarschuwingssystemen ziekten/plagen

17 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Voorbeelden acties Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Duurzaam watergebruik en afvalwaterbeheer op het bedrijf

18 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Voorbeelden acties Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Groepsbijeenkomsten: Bedrijfseconomische doorlichting Verbreding landbouw Energie-audit (ook ecologisch) Bedrijfsmanagement SWOT

19 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Voorbeelden acties Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO •Sociaal: –Opkrikken imago •Demodagen •Thema-avonden •Infobord –Vorming: scholen en groepen –Veiligheidsanalyse

20 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Voorbeelden acties Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO •Communicatie –Bedrijfsbezoeken –Artikels –Studiedagen –Demo-activiteiten –Themadag –Vormingsprogramma –Roadshow

21 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Duurzame teelt industriegroenten Stimuleren van de duurzame teelt van industriegroenten in Leadergebied Vlaamse Ardennen en Leadergebied Meetjesland Leie en Schelde Emissiereductie pesticiden door o.a. waarnemingen en waarschuwingen Duurzaam water- en bodembeheer Verhoging irrigatie- en energie-efficiëntie Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Looptijd: 2009-juni 2011 Uitvoerder:

22 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Stimuleren duurzame teelt industriegroenten Leader Vlaamse Ardennen en Leader Meetjesland Leie en Schelde Emissiereductie pesticiden door o.a. waarnemingen en waarschuwingen Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

23 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Stimuleren duurzame teelt industriegroenten Leader Vlaamse Ardennen en Leader Meetjesland Leie en Schelde Duurzaam water- en bodembeheer – verhoging watergebruik- & energie-efficiëntie Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

24 Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Acties Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland •Inventarisatie deelnemende bedrijven, mogelijkheden en knelpunten voor duurzame teelt •Waarneming en waarschuwing tegen ziekten en plagen •Opvolging van water- en restwaterbeheer (beregening, reiniging spuit- toestel,…) en bodembeheer (inwerken oogstresten, organische stofvoor- ziening) met hierbij ook aandacht voor energieverbruik en -besparing •Samenwerking met organisaties als INGRO en VEGRAS voor verspreiden van informatie vb. nieuwsbrieven •Sensibilisatie m.b.t. de geïntegreerde teeltwijze en duurzame water- en bodembeheer via nieuwsbrieven, brochures, proefveldbezoeken, demonstratie en opleiding


Download ppt "Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Duurzame bedrijfsvoering en duurzame teelt op land- en tuinbouwbedrijven ir. Erwin De."

Verwante presentaties


Ads door Google