De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Basis doelstellingen voor een toekomstig Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) Boerenbond – VODO werkgroep Landbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Basis doelstellingen voor een toekomstig Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) Boerenbond – VODO werkgroep Landbouw."— Transcript van de presentatie:

1 1 Basis doelstellingen voor een toekomstig Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) Boerenbond – VODO werkgroep Landbouw

2 2 Context •Debat over hervorming van GLB2013 begint reeds nu! •Standpunten van Boerenbond en N/Z-milieu ngo’s liggen dicht bij elkaar •Consensus is mogelijk!

3 3 Uitgangspunten Consensus •Toekomst van de landbouw is duurzaam! •Recht op Voedsel •Eerst doelstellingen, dan budget •Hoofdfunctie landbouw = Voeding met respect voor: –Ecologische draagkracht –Sociaal aanvaardbaar –Economisch efficiënt

4 4 1. Produceren van voldoende en kwalitatief voedsel •Voldoende voedsel •Bijdrage aan de oplossing voor uitdagingen –Beperkte grondstoffen –Klimaat-energiecrisis –Groeiende wereldbevolking •Familiale landbouw is cruciaal

5 5 2. Produceren van betaalbaar voedsel •Kwaliteitsvol basisvoedsel - betaalbaar voor iedereen •Transparante landbouwketens •Landbouwmarkten zijn volatiel –Nood aan beleid –Nood aan marktcorrecties

6 6 3. Een leefbaar inkomen voor landbouwers •Een leefbaar inkomen is noodzakelijk •Specifieke steun voor die bedrijven die het nodig hebben •Lonende prijzen via stabiliserend beleid •Machtsevenwicht in de keten moet hersteld worden.

7 7 4. Het realiseren van brede maatschappelijk doelstellingen •Landbouw is multifunctioneel –Natuur/landschap, tewerkstelling, recreatie, … •Er zijn al verschillende inspanningen –Waterbeheer –Erosiebestrijding –Gesloten kringlopen, biologische teelt –Eerlijke handel, korte keten –Eigen veevoeders •Meerkost moet vergoed worden

8 8 5.Ecologische duurzaamheid •Landbouw heeft effect op milieu, natuur en landschap, … •Landbouw heeft nood aan goede milieuomstandigheden •Hiervoor zijn duidelijke, stabiele en rechtszekere regels nodig en een stimulerend beleid •Nood aan verdere internalisering van onze externe kosten. •Maar niet erkenning NTC’s kan bron van oneerlijke concurrentie zijn

9 9 6. Een solidair Landbouwbeleid •Het GLB heeft een invloed op landbouw OL •Elke regio heeft recht en plicht om landbouwbeleid uit te stippelen •GLB moet maatregelen voorzien om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en duurzame productie te ondersteunen

10 10 Waarover is nog geen consensus •Wat verstaan we onder familiale landbouw ? •Wat verstaan we onder kwaliteitsvol voedsel, duurzame consumptiepatronen? •Wat verstaan we onder efficiënte •productiesystemen/landbouwsector/landbouwketens? •Wat verstaan we onder leefbare inkomens voor familiale bedrijven? •Wat verstaan we onder zelfvoorzieningsgraad (relatief/absoluut) en de noodzaak om via aanbodsbeheersing structurele overschotten te vermijden. •Definitie van dumping als export van producten die dankzij directe of indirecte subsidiesonder de kostprijs kunnen aangeboden worden. •De extreme afhankelijkheid van de invoer van veevoeders moet drastisch gereduceerd worden. •Genetisch gemodificeerde gewassen zijn niet gewenst.

11 11 Waarover is nog geen consensus •Wat verstaan we onder familiale landbouw ? •Wat verstaan we onder kwaliteitsvol voedsel, duurzame consumptiepatronen? •Wat verstaan we onder efficiënte •productiesystemen/landbouwsector/landbouwketens? •Wat verstaan we onder leefbare inkomens voor familiale bedrijven? •Wat verstaan we onder zelfvoorzieningsgraad (relatief/absoluut) en de noodzaak om via aanbodsbeheersing structurele overschotten te vermijden. •Definitie van dumping als export van producten die dankzij directe of indirecte subsidiesonder de kostprijs kunnen aangeboden worden. •De extreme afhankelijkheid van de invoer van veevoeders moet drastisch gereduceerd worden. •Genetisch gemodificeerde gewassen zijn niet gewenst.


Download ppt "1 Basis doelstellingen voor een toekomstig Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) Boerenbond – VODO werkgroep Landbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google