De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Globalisering H2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Globalisering H2."— Transcript van de presentatie:

1 Globalisering H2

2 Waarom internationale handel?
Sommige producten kunnen in bepaalde landen NIET geproduceerd worden, terwijl andere landen deze producten wel kunnen produceren. Sommige producten kunnen alleen tegen hoge kosten worden geproduceerd, terwijl andere landen dat veel goedkoper kunnen.

3 Internationale handel
Comparatieve/relatieve kostenverschillen UK Portugal Kleding Wijn Binnenlandse Ruilverhouding 1: :4 Aantal uren arbeid nodig voor de productie van één eenheid product Op het eerste gezicht heeft Japan geen belang bij internationale handel. Het maken van een eenheid kleding is in Engeland twee keer zo duur als het maken van een eenheid wijn. De prijs van een eenheid kleding is daarom twee wijn. In Portugal is het voortbrengen van kleding vier keer zo duur als het maken van wijn. Daar is de prijs van een eenheid kleding vier wijn.

4 Internationale concurrentiepositie
natuurlijke omstandigheden 2. A. Kwaliteit en kosten productiefactor arbeid B. kwaliteit en kosten productiefactor kapitaal Infrastructuur Sociaal-politieke stabiliteit

5 Opgaven maken 2.2 t/m 2.4 en 2.6 10 minuten!

6 Vrijhandel versus protectie
Protectie van ‘eigen’ producenten/bedrijven komt veel voor Invoer belemmeringen Tarifaire handelsbelemmeringen Invoerquota/invoercontingen Bevoordelen binnenlandse bedrijven Subsidies of belastingvoordelen Exportsubsidie = rechstreekse subsidiëring van de export door overheid (soms is er zelfs sprake van ‘dumping’) Non tarifaire handelsbelemmeringen Administratieve belemmeringen, eisen mbt gezondheid, veiligheid etc (eventueel strenger dan aan binnenlandse bedrijven)

7 Vrijhandel versus protectie
Met volledige vrijhandel worden alle goederen zo goedkoop mogelijk gemaakt. Waarom dan toch protectionisme? Behoud binnenlandse werkgelegenheid Opstartfase nieuwe industriën Milieu Arbeidsomstandigheden Sociale zekerheid

8 Economische integratie
Vrijhandelszone Onderling afschaffen van invoerrechen Douane unie Vrijhandelszone EN een gemeenschappelijk buitentarief Gemeenschappelijke markt Afschaffen van alle interne handelsbelemmeringen. Vrij ‘verkeer’ van goederen, diensten, arbeid en kapitaal. Economische unie Gemeenschapellijke markt inclusief een afstemming van beleid (op bv belastingen, milieu etc) en supranationale instellingen Economische en monetaire unie Economische unie met één gemeenschappelijke munt en monetair beleid uitgevoerd door de centrale bank


Download ppt "Globalisering H2."

Verwante presentaties


Ads door Google