De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landbouw en Visserij DE GMO vandaag en morgen INTERPOM/PRIMEURS 28/11/2006 Ir. Guy Lambrechts Afdeling landbouw- en visserijbeleid Cel marktbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landbouw en Visserij DE GMO vandaag en morgen INTERPOM/PRIMEURS 28/11/2006 Ir. Guy Lambrechts Afdeling landbouw- en visserijbeleid Cel marktbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Landbouw en Visserij DE GMO vandaag en morgen INTERPOM/PRIMEURS 28/11/2006 Ir. Guy Lambrechts Afdeling landbouw- en visserijbeleid Cel marktbeleid

2 Landbouw en Visserij 2 10 jaar GMO 1996: goedkeuring GMO 1997: inwerkingtreding GMO tussentijds 2 x bijgestuurd 10 jaar ervaring ganse landbouwbeleid wordt herzien evaluatierapporten Lidstaten Commissie Europees rekenhof

3 Landbouw en Visserij 3 organisatiegraad blijft te laag telersverenigingen blijven klein grote administratieve last voor TV en LS Instapdrempel blijft hoog uitvoering heel divers in Europa vragen bij de doelstellingen van de operationele programma’s GMO is wel succesverhaal in aantal regio’s zoals Vlaanderen

4 Landbouw en Visserij 4 Standpunt Vlaanderen Memorandum NL, D, ZW, TSJ, B Behoud van principes van de GMO Enkel een “fine tuning” of bijstelling nodig investeringen in toekomstgerichte maatregelen administratieve vereenvoudiging en verhoogde rechtszekerheid meer flexibiliteit bij telersverenigingen vereenvoudiging handelsnormen behoud 4,1% steun betere afbakening met plattelandsontwikkeling ontkoppeling verwerkingssteun

5 Landbouw en Visserij 5 Nieuwe voorstellen Commissie voorstellen nog niet officieel nu inter-service consultatie en kabinetten bijsturing nog mogelijk presentatie aan de Commissie Landbouw van het Europees Parlement en de Raad januari 2007

6 Landbouw en Visserij 6 tijdschema beslissing in de loop van 2007 Duits voorzitterschap ? inwerkingtreding 2008 nog toepassingsbepalingen nodig commissieverordeningen

7 Landbouw en Visserij 7 Doelstellingen 1996 concentratie van het aanbod afstemming productie op noden markt Hoeveelheden Kwaliteit productiekosten drukken, prijzen reguleren landbouwpraktijk en afvalbeheer milieuvriendelijker maken

8 Landbouw en Visserij 8 Nieuwe overwegingen 2006 verbeteren competitiviteit en marktoriëntatie bijdragen aan een duurzame productie Verminderen inkomstenfluctuaties als gevolg van marktcrisissen verhogen van de consumptie van groenten en fruit verhoogde inspanning voor behoud en beschermen van milieu

9 Landbouw en Visserij 9 Hervorming GMO 2007 totaal budget blijft (3,1% van landbouwbudget) ontkoppeling verwerkingssteun Verwerkte producten tomaten, perziken en peren in siroop, krenten en rozijnen, gedroogde pruimen en vijgen… referentie 2001-2007 lidstaten moeten criteria vastleggen voor verdeling principe van en steun aan TV blijft

10 Landbouw en Visserij 10 Hervorming GMO 2007 4,1% max. steun blijft ongewijzigd categorieën van TV vallen weg per product of groep van producten directe verkoop max. percentage vast te stellen door lidstaat uitbesteding van taken expliciet opgenomen

11 Landbouw en Visserij 11 betoelaging 50% telersbijdrage, 50% Europese steun 60% betoelaging transnationaal bedrijfskolom biologische productie nieuwe lidstaten 1st programma na fusie als organisatiegraad lager is dan 20%

12 Landbouw en Visserij 12 Hervorming GMO 2007 Nationale richtsnoeren voor milieuvriendelijke maatregelen Nationale strategie voor duurzame operationele programma’s ex ante analyse doelstellingen performantie indicatoren evaluatie van programma’s rapporteringsverplichtingen

13 Landbouw en Visserij 13 Hervorming GMO 2007 flexibele regels voor verkoop via andere TV flexibele regels voor verkoop producten niet-leden regels voor samenwerking met ander TV uit andere sectoren

14 Landbouw en Visserij 14 Hervorming GMO 2007 crisis management maatregelen, oogstverzekeringen, solidariteitsfondsen tot maximaal 30 % van het OP groenoogsten, niet oogsten interventie promotie en communicatie oogstverzekeringen administratie van solidariteitsfondsen interventie beperkt tot 5% van productie (nu 10 %) à 1OO% steun (zit in 4,1%!!) alleen indien gratis verdeling minimaal 20 % voor milieuvriendelijke maatregelen

15 Landbouw en Visserij 15 Hervorming GMO 2007 werkingsveld van GMO uitgebreid met alle eetbare kruiden nieuwe lidstaten: voorlopige erkenning

16 Landbouw en Visserij 16 handelsnormen: vereenvoudiging weinig of geen wijzigingen aan het externe luik invoer Invoercertificaten Entry price systeem Bijkomende douanerechten (reactievolumes) Uitvoer Uitvoerrestituties geschrapt????? 1 beheerscomité voor verse en verwerkten groenten en fruit i.p.v. 2

17 Landbouw en Visserij 17 Een telersvereniging van de toekomst is aantrekkelijk voor de teler en de voordelen van de gezamenlijk aanpak, deze moet een aansporing betekenen om er bij te willen horen.

18 Landbouw en Visserij 18 Om dit te realiseren: nood aan een klare en gemeenschappelijke visie om de markt tegemoet te gaan. 100% engagement - vertrouwen 200% steun van de overheid 300% professionalisme + solidariteit via de TV


Download ppt "Landbouw en Visserij DE GMO vandaag en morgen INTERPOM/PRIMEURS 28/11/2006 Ir. Guy Lambrechts Afdeling landbouw- en visserijbeleid Cel marktbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google