De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro"— Transcript van de presentatie:

1 Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro

2 Wie zit in Ingro Erkenning: groenten bestemd voor verwerking CVBA
Leden = aandeelhouders 1 aandeel = 25 € 3 oprichtende partners Boerenbond Algemeen Boeren Syndicaat REO Veiling

3 Bestuur Ingro Raad van Bestuur A-vennoten B-vennoten
12 telers verkozen door de algemene vergadering beslissingsmacht B-vennoten 2 vertegenwoordigers per oprichtende partner Ondersteunende/adviserende functie

4 Voorlopige erkenning Startsteun Definitieve erkenning: 1 januari 2007
Op punt stellen werking Uitbouwen structuur Bekommernissen alle partijen samenvoegen Telers 11 groenteverwerkende bedrijven 8 handelsbedrijven Definitieve erkenning: 1 januari 2007

5 Stand van zaken 2005 11.082 juni 2005 243.844 november 2006 38.023.274
500 leden november 2006 1000 leden Voorlopige erkenning 2005 Totale oppervlakte (ha) 11.082 Totale productie (ton) Totale omzet (€)

6 Spreiding leden 1040 leden op 01 januari 07 Vlaanderen Wallonië:22
West-Vlaanderen:836 Oost-Vlaanderen: 132 Vlaams brabant: 15 Wallonië:22 Frankrijk:35

7 Welke opportuniteiten biedt Ingro aan de industriegroentetelers?

8 Opportuniteiten voor de industriegroenteteler
Ingro garandeert vrijheid van levering Europese middelen benutten Telers worden volwaardige gesprekspartner

9 Ingro garandeert vrijheid van levering
Sterkte telers Meerdere afnemers (verwerking/verse markt)  verschillende afzetmarkten  verschillende contracten Voorwaarden lidmaatschap TV Omzet via TV afzetten Uniek lidmaatschap Slechts lid van 1 TV in bepaalde categorie

10 Ingro garandeert vrijheid van levering
TV rond 1 afnemend bedrijf Volledige omzet geschikt voor dit afnemend bedrijf Ingro  samenwerking met alle groenteverwerkende of handelsbedrijven Meerdere afzetmarkten blijven mogelijk Verschillende types contracten/voorwaarden blijven haalbaar

11 Ingro garandeert vrijheid van levering
INGRO/REO: West-Vlaanderen Erkenning INGRO  “groenten bestemd voor verwerking” Erkenning REO  “groenten”  “fruit “  “champignons”

12 Europese middelen benutten
EU-verordening 2200/96 bestaat reeds van 1996 middelen = 4.1 % op omzet jaarlijks voorwaarde: telers moeten zich groeperen in een TV  1 jan 07: definitieve erkenning Ingro uitvoeren van een operationeel programma  1 jan 07: start OP Ingro

13 Europese middelen benutten Operationeel Programma
Europese middelen = max 4,1 % op omzet TV voorwaarde 4,1 % inbreng vanuit de sector Principe: als de teler 1 € investeert in actiepunten goedgekeurd in een operationeel programma dan legt Europa daar 1 € bij Helft van een kost krijgt tussenkomst van Europa

14 Europese middelen benutten Operationeel Programma
Bijdrage uit de sector wordt verricht door de telers 4.1 % sectorbijdrage  4.1 % EU subsidies Totaal programma = 8.2 % Toegepast op huidige omzet ± €  4.1 % = €

15 Mogelijkheden van actiepunten in een operationeel programma
Tussenkomst mogelijk voor acties/investeringen die behoren tot 1 van de 7 clusters: 1: programmering van de productie 2: commerciële structuur 3: kwaliteit 4: onderzoek 5: promotie 6: telersbegeleiding 7: milieuvriendelijke teelten/technieken

16 OP INGRO Kwaliteit Communicatie Kwaliteitsstandaard
Aanpassingen aan oogstmachines Communicatie Internet: online communicatie Online teeltregistratie

17 OP INGRO Milieu: Bodemanalyses Milieuvriendelijke wildafweer
Gebruik van resistente rassen of rassen met specifieke coatings Biologische en milieuvriendelijke productiemethoden Aanpassingen aan machines

18 OP INGRO Teeltbegeleiding Waarschuwingssystemen Irrigatiesturing
Theoretische ondersteuning

19 Gesprekspartner? Ingro contact met: Afnemers Zaadleveranciers
Fytoleveranciers Overheden  Advies en dienstverlening

20 Unieke telersvereniging
Samenwerking met alle afnemers Zuivere telersvereniging Van en voor de leden De telers beslissen AL 1040 leden mooie toekomst  vertrouwen tijd

21 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro"

Verwante presentaties


Ads door Google