De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BOK - QLICT contract Wat vooraf ging – de stichting BOK: Oprichting (2000) De Enschedese besturen besloten tot krachtenbundeling Alle schoolbesturen zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BOK - QLICT contract Wat vooraf ging – de stichting BOK: Oprichting (2000) De Enschedese besturen besloten tot krachtenbundeling Alle schoolbesturen zijn."— Transcript van de presentatie:

1 BOK - QLICT contract Wat vooraf ging – de stichting BOK: Oprichting (2000) De Enschedese besturen besloten tot krachtenbundeling Alle schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting BOK Het contractbeheer ligt bij besturen, niet bij scholen Deelnemende scholen betalen een bijdrage per leerling Doelstellingen van de BOK Aanvankelijk (2000): TECHNIEK DE SCHOOL UIT Thans: Competenties verhogen (leerkrachten, ICT-ers, directeuren) (Nieuwe) infrastructuur aanleggen en onderhouden Onderwijskundige projecten aanbieden.

2 BOK - QLICT contract Wat vooraf ging – het Qlict contract: Contractperiode 2004-2007 De contractperiode volgde op een periode van opbouw en werd gekenmerkt door –ontwikkeling van kennis –toename van educatieve software –de verzelfstandiging van dict en –de migratie van WIN98 naar XP systemen De bijdrage per leerling bedroeg € 28,15 waarvan € 10,15 voor de BOK en € 18,- (incl) voor de diensten van QLICT

3 BOK - QLICT contract Waaruit bestaat het contract? A. onderdelen die door de schoolbesturen aan de BOK zijn gedelegeerd aanleg en onderhoud infrastructuur in de school: bekabeling, server en switches; eigendom van de BOK! educatieve projecten migraties (van het besturingssysteem en eventueel de servers) remote back-up content filtering bestuur, stuurgroep, studie(mid)dagen van de BOK Gezamenlijke kosten € 10,15 per leerling

4 BOK - QLICT contract Waaruit bestaat het contract? B. onderdelen waarvoor QLICT operationeel beheerder is infodesk antivirus updating installatie en beheer van applicaties (adm. en educ. software) operationeel beheer server (o.a. aanmaken profielen, wachtwoorden, onderhoud van de server, programma - en databestanden) uitvoering remote back-up uitvoering content filtering onderhoud BOK portal inrichting en vervanging van servers Gezamenlijke kosten € 18 per leerling

5 BOK - QLICT contract Wat is GEEN onderdeel van het contract? Op BOK niveau: Uit de historische ontwikkeling van dict  QLICT komt voort, dat QLICT initiatieven neemt, voorstellen doet en aanvullende opdrachten krijgt: verwerven en beheer van subsidies projectmanagement voor educatieve projecten projectmanagement voor de BOK stuurgroep projectmanagement voor het BOK bestuur

6 BOK - QLICT contract Wat is GEEN onderdeel van het contract? Op SCHOOL niveau: QLICT heeft een School Service Dienst voor probleemanalyse, onderhoud, installaties e.d. Aan de scholen worden de kosten van buiten het contract vallende service in rekening gebracht. Dat zijn in elk geval: remote access schoolserver stand alone pc’s wireless verbindingen

7 BOK - QLICT contract Thans: Contractperiode kalenderjaar 2008 Interimperiode van slechts één jaar om onderwijskundige technische en beheersmatige wensen te inventariseren en (her)overwegen.

8 BOK - QLICT contract Thans interimperiode: De discussie wordt vooral gevoerd over het (toekomstige): uitbreiding educatieve toepassingen met als gevolg meer datatransport door –gebruik servers van externe partijen, o.a. uitgevers –online gebruik van multimedia (video) internet-toegang (breedband / glasvezel) gebruik thin clients i.p.v. pc’s gezamenlijke toekomst voor BOK scholen

9 BOK - QLICT contract Maar nu eerst: Contractperiode kalenderjaar 2008 Interimperiode van slechts één jaar waarin: ICT-ers gevraagd wordt de behoeften op middellange termijn kenbaar te maken Een marktverkenning wordt uitgevoerd: welke alternatieven zijn er voor het huidige QLICT SLA? Waarschijnlijk door de grote besturen een bovenschools ICT-er aangesteld zal worden

10 BOK - QLICT contract Maar nu eerst: Contractperiode kalenderjaar 2008 Interimperiode van slechts één jaar waarin: het huidige SLA grotendeels in stand blijft WIN98 systemen (alle) vervangen worden zeldzame educatieve software niet meer gratis geïnstalleerd en onderhouden zal worden waardoor de kosten per leerling lager zullen zijn.


Download ppt "BOK - QLICT contract Wat vooraf ging – de stichting BOK: Oprichting (2000) De Enschedese besturen besloten tot krachtenbundeling Alle schoolbesturen zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google