De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolnet Helmond Samen Sterk Op Glas de toegevoegde waarde mogelijke kostenbesparingen succesfactoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolnet Helmond Samen Sterk Op Glas de toegevoegde waarde mogelijke kostenbesparingen succesfactoren."— Transcript van de presentatie:

1 Schoolnet Helmond Samen Sterk Op Glas de toegevoegde waarde mogelijke kostenbesparingen succesfactoren

2 Introductie 1.INNOVO 2.Huub Schoenmakers, manager INNOVO-ICT 3.Interne ICT diensten voor 60 scholen 4.Externe diensten en onderzoek 5.Samenwerking met 30 besturen (ISO-ICT) 6.Adviseur voor school- en gemeentebesturen bij glasvezelprojecten 7.Per 1 september algemeen directeur Unilogic BV

3 Waarom overstappen op glas? ICT gebruik neemt toe! Hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid vereist ( Beschikbaar (7x24), binnen en buiten school) Zonder technische beperkingen Samenwerken in een lerende organisatie School 1 Leerlingen Personeel Educatieve partners School 2 Leerlingen Personeel Educatieve partners School 3 Leerlingen Personeel Educatieve partners Virtueel gebouw Leerlingen Personeel Educatieve partners

4 Hogere kwaliteit Hogere kosten? Hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid Hogere kwaliteit technologie Hoog technisch kennisniveau Complexe en kostbare voorzieningen Terwijl Lumpsum gelijk blijft? Hoeveel € per leerling/jaar voor ICT?

5 Schaalbare en flexibele oplossingen op maat! Scholen bundelen kracht en Brengen vraag en aanbod samen in één onderwijsmarktplaats/datacentrum Schaalgrootte door samenwerking leidt tot een passend aanbod continuïteit in diensten een lagere kostprijs per leerling meer keuzevrijheid/flexibiliteit per school en samenhangende oplossingen

6 Managed Ethernet Service verbindt: •250 locaties op glas (100 Mbit/s) •14 stafbureaus •Bibliotheken Parkstad-Venlo-(Eindhoven) en Musea •Internet (ip-transit/500 Mbit/redundant) •Centrale Onderwijsmarktplaats=> (20 Gbit/s) –Centraal datacentrum (diensten verschillende aanbieders) –Data, telefonie, video (VoIP centrale/videoplatform voor alle besturen) –Centrale applicaties: LMS, PZS, MIS, DMS, ELO/PLAZA. Voorbeeld krachtenbundeling ISO-ICT

7 Eisen aan de inrichting 1 (technisch en organisatorisch) Inrichting netwerk afstemmen op centralisatie diensten ( centrale marktplaats, centrale internetfeed, VLANs) Regie op beheer netwerklaag zodat samenwerkende instellingen in één netwerk te plaatsen zijn Organisatiemodel gericht op kwaliteitsbewaking, marktwerking en keuzevrijheid Uitbesteden techniek/ICT als dienst Herinrichting ondersteuningsfunctie op school Van coördineren (ict-er) naar implementeren (i-coach) ter ondersteuning van beleid

8 Eisen aan de inrichting 2 Decentraal zonder glas

9 Eisen aan de inrichting 3 Centraal over glas

10 Eisen aan de inrichting 4 ICT als hoogwaardige diensten

11 Eisen aan de inrichting 5 Schaalbaar organisatiemodel

12 Stelling 1 Door glasvezel kan techniek en beheer op een verantwoorde wijze via een centrale marktplaats uitbesteed worden, waardoor meer tijd vrij gemaakt kan worden voor de ondersteuning van schoolontwikkeling met behulp van ICT

13 Centralisatie en Flexibele kernapplicaties 1.Alle gebruikers (leerlingen, leraren, directeuren, etc.) werken samen in 1 systeem=>integraal. Hoe tegemoet komen aan verscheidenheid? 2.Flexibel instelbare applicaties, Centraal te beheren en decentraal in te richten Werkprocessen per school/bestuur verschillen! Gebruiker wil herkenbare eigen werkomgeving Maatwerk noodzaak! 3.Raamwerktoepassingen! Flexibel, schaalbaar en kostenvoordelig Door samenwerkende besturen ontwikkeld (50.000 leerlingen) Eduscope, INNOVO-PLAZA, IGrow, IKnow, Verseon

14 14 Centralisatie en Samenhangende kernapplicaties

15 Stelling 2 Glasvezelverbindingen bieden meer mogelijkheden om samenhang in ondersteunende systemen te creëren en de werkomgeving voor eindgebruikers te vereenvoudigen

16 ICT Budget (LONDO)

17 Kosten en besparingen glasvezelverbindingen

18 Maximale kosten centrale diensten datacentrum

19 Verhouding kosten Centraal - Lokaal

20 Stelling 3 Door centralisatie en opschaling zijn de kosten voor hoogwaardige ICT-diensten sterk te reduceren en worden structureel substantiële financiële voordelen behaald

21 •Betaalbare kwaliteit door centralisatie/consolidatie serverdiensten en samenwerking met partners •Uitbesteding techniek met behoud van regie •Aansluiting toepassingen op visie en beleid •Inrichting ondersteuningsfunctie op elk niveau •Betrouwbare en duurzame relaties met strategische partners –Schoolbesturen –Gemeenten/provincie –Bedrijven –Kennisnet/ICT op School Succesfactoren

22 Aandachtspunten bij migratie naar glasvezelinfrastructuur •Stel visie, kwaliteit en architectuur vast=> startnotitie •Centraliseer volgens open marktplaats model •Start met pilots, die vertrouwen scheppen •Sluit aan bij ontwikkelingsfase scholen •Sluit aan bij vervangingscyclus hardware •Maak gefaseerd instappen mogelijk •Tref regeling nieuwbouw en verhuizingen •Koppel met andere marktplaatsen

23 Eén glasvezelnetwerk voor scholen vraagt om één gedeelde visie op de benutting van de verbindingen, de technische en organisatorische inrichting. Deze visie staat in een startdocument en vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van spelregels voor alle participanten in het netwerk (scholen en aanbieders) Stelling 4


Download ppt "Schoolnet Helmond Samen Sterk Op Glas de toegevoegde waarde mogelijke kostenbesparingen succesfactoren."

Verwante presentaties


Ads door Google