De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Railverkeerslawaai: in de greep van Europa (?)  13.30 uur: Opening  13.45 uur: Europese Geluidpolitiek  (Mads Bergendorff, Internationale Unie van Spoorwegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Railverkeerslawaai: in de greep van Europa (?)  13.30 uur: Opening  13.45 uur: Europese Geluidpolitiek  (Mads Bergendorff, Internationale Unie van Spoorwegen."— Transcript van de presentatie:

1 Railverkeerslawaai: in de greep van Europa (?)  13.30 uur: Opening  13.45 uur: Europese Geluidpolitiek  (Mads Bergendorff, Internationale Unie van Spoorwegen UIC)  14.15 uur: De richtlijn omgevingsgeluid  15.00 uur: Bronbeleid  15.30 uur: Handhaving en bewijsvoering  15.50 uur: Strategie  16.15 uur: Vragen&Discussie  16.30 uur: Borrel en bezoek van de stands

2 Van kracht sinds 25 juni 2002 Nationale wetgeving blijft (grotendeels) gelden: geluid bij ontvanger aan nat. grenswaarden gebonden wél van etmaalwaarde L etm naar uniforme dosismaat L den Europese Richtlijn 2002/49/EG EU Richtlijn regelt: rapportage en actie (toek.) grenswaarden voor geluidproductie (vliegtuigen, auto’s, treinen, machines) 18 juli 2006

3 Europese Richtlijn 2002/49/EG “Verplichting” voor de lidstaten 60.000 treinen/jr 60.000) 30.000 treinen/jr) 30.000)

4 “belangrijke” spoorwegen Geen data <30.000 30.000 60.000 treinen/jaar legenda

5 Geluidkartering: wensen, mogelijkheden Saskia Bol

6  EU RICHTLIJN 2002/49/EC 25 juni 2002: “ een weergave van gegevens omtrent een bestaande of voorspelde geluidssituatie in termen van  een geluidbelastingsindicator,  overschrijding van een geldende relevante grenswaarde,  aantal blootgestelde personen in een bepaald gebied,  aantal woningen dat in een bepaald gebied blootgesteld is aan bepaalde waarden van een geluidbelastingsindicator “ GELUIDBELASTINGSKAART

7 GELUIDBELASTINGSKAART ALS WEERGAVE (1)

8 GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM (1) Bronvariabelenverkeersintensiteitsnelheid samenstelling cat.-en spoortype (schermen ?) Omgevingsvariabelen ligging waarneempunten gebouwenbodemgebieden(Schermen?)

9 GEOGRAFISCHE INFORMATIE SYSTEMEN (2) bronvariabelen omgevingsvariabelen rekenhart Geluidbelastingen beleidsinformatie Topo-info automatisch optimalisatie

10 CONCLUSIES Presentatiekaarten  Geluidbelastingskaarten zijn niets nieuws  Toepassing is wél nieuw  Behoefte aan standaardisatie GIS  Behoefte aan richtlijnen

11 Harmonoise Margreet Beuving

12 Harmonoise  Uniform rekenmodel  Brede acceptatie in Europa  Uniforme dosismaat

13 Schall03 Nord2000 RVS NMPB CRTN RMV Harmonoise Schall03 Nord2000 RVS NMPB CRTN RMV F GB D NL I DK N S PL Harmonoise

14 Geluid productie Geluid overdracht Geluid ontvangst Uniform rekenmodel

15 ± 1 dB Toepassingen Harmonoise ± 10 dB maatregelen mapping maatregelen

16 Geluidactieplannen Paul van der Stap

17 Geluidactieplan begint bij geluidbelastingskaart Strategies and Tools to Assess and Implement noise Reducing measures for Railway Systems Emissie 2010 dB(A) Stairrs wp1

18 Doel Strategische geluidbelastingskaart  De levering van de strategische geluidbelastingskaarten heeft een driedelig doel:  Zij vormen de basis voor de aan de commissie toe te zenden gegevens  Zij zijn een bron van informatie voor de burger  Zij vormen een basis voor de actieplannen

19 Tijdlijn levering conform EU-richtlijn Inwerkingtreding richtlijn 2005 Bepaling aglomeraties & spoorwegen [A] Peiljaar [A] Levering strategische geluidsbelastings kaarten [A] Bepaling aglomeraties & spoorwegen [B] Peiljaar [B] Levering strategische geluidsbelastings kaarten [B] Update elke 5 jaar [A} = ruime norm, aglomeraties>250.000 inwoners, spoorlijnen >60.000treinen/jaar [B] = krappe norm, aglomeraties>100.000 inwoners, spoorlijnen >30.000treinen/jaar Actieplan [A]Actieplan [B] 1 jaar!! 2002 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006

20 Eurano 2001 software Kosten: Euro Baten: afname gehinderden Bronmaatregel: wieldempers, slijpen, K-blok schermen wetgeving Geluid situatie NL - Scenario’s - EU richtlijn Voldoet scenario aan eis? actieplan Harmonoise model

21 Resultaat Kosten-baten analyse : een actieplan! actieplan Kosten: Euro Baten: afname gehinderden

22 Voorbeeld actieplan  Scenario met beste kosten-baten verhouding  scenario dat voldoet aan reductie eis gehinderden  scenario dat voldoet aan maximum aantal woningen boven 60 dB(A) Scenario berekening binnen 2 dagen!

23 PRESTATIES DOOR INNOVATIES


Download ppt "Railverkeerslawaai: in de greep van Europa (?)  13.30 uur: Opening  13.45 uur: Europese Geluidpolitiek  (Mads Bergendorff, Internationale Unie van Spoorwegen."

Verwante presentaties


Ads door Google