De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijs in de EU subsidieprogramma’s Info sessie 'Europese instrumenten voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap' vleva 31 maart 2014 31 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijs in de EU subsidieprogramma’s Info sessie 'Europese instrumenten voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap' vleva 31 maart 2014 31 maart."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wegwijs in de EU subsidieprogramma’s Info sessie 'Europese instrumenten voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap' vleva 31 maart 2014 31 maart 2014

3 Kenniscentrum Sociaal Europa – wie zijn we? > Voor sociale ondernemingen en de sector- federaties van de socialprofitsector > Europees beleid: permanente opvolging van het Europese beleid voor beleidsactoren in het socialprofit domein > Europese projecten en projectfinanciering: informatie, sensibilisering en ondersteuning rond Europese subsidies voor het sociale werkveld in Vlaanderen

4 Chronologie Europese programma’s 1.Nieuw Kaderprogramma’s voor 7 jaar (Meerjarig Financieel Kader) 2014-2020: 100 aparte programma’s met eigen doelstellingen, begunstigden, prioriteiten, doelgroepen, budget en technische aspecten –> 20 relevant voor socialprofitsector 2.Werkprogramma: inhoudelijke prioriteiten voor het werkjaar (oproepen, prioriteiten, timing, budget) 3.Call: oproep voor indienen projectvoorstellen 4.Projectindiening maar voorafgegaan door projectontwikkeling (!) 5.(Goedkeuring, projectuitvoering en afronding)

5 Verschillende soorten EU subsidieprogramma’s 1.Structuurfondsen: ondersteunen van het cohesiebeleid, nl economische verschillen tussen regio’s verkleinen (vb EFRO, Interreg, ESF)  door de lidstaten en regio’s beheerd 2.Europese programma’s – gemengd gecentraliseerd / gedecentraliseerd (vb Erasmus+)  Bepaalde acties Europees, andere acties Vlaams beheerd 3.Intracommunautaire programma’s – thematische programma’s (EaSI, Rechten en Burgerschap, …)  volledig door Europese Commissie beheerd

6 Belangrijke financiële kenmerken 1.Europese middelen zijn steeds projectmatig 2.Cofinanciering 3.Prefinanciering 4.Niet retroactief 5.Eén subsidie per project. Geen dubbele financiering 6.Meer diverse financiële instrumenten (leningen)

7 Match vinden tussen eigen organisatiedoelstellingen en Europese beleidsprioriteiten

8 Meer dan 20 subsidieprogramma’s voor de social-profitsector: een overzicht (1) Overzicht EU programma’s EU programma 2007-2013EU programma 2014-2020 Structuurfondsen Europees Sociaal Fonds (ESF) Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Programma voor plattelandsontwikkeling (Plattelandsprojecten As 3 en As 4) Programma voor plattelandsontwikkeling Gemengd gecentraliseerd / gedecentraliseerd Life Long Learning, Leonardo da VinciErasmus plus Life Long Learning, GrundtvigErasmus plus Youth in ActionErasmus plus Europees IntegratiefondsFonds voor asiel en migratie Europees VluchtelingenfondsFonds voor asiel en migratie

9 Overzicht EU programma’s Intracommunautaire programma’s Voorbereidende Acties op het gebied van sportErasmus plus Progress EaSI - Programma voor sociale verandering en innovatie 7e Kaderprogramma voor OnderzoekHorizon 2020 Concurrentievermogen en Innovatie (CIP)Horizon 2020 EurekaHorizon 2020 Urbact Life + / Environment LIFE programma voor milieu en klimaatactie DaphneProgramma voor Rechten en Burgerschap Fundamental Rights and CitizenshipProgramma voor Rechten en Burgerschap VolksgezondheidsprogrammaHealth for Growth programma Ambient Assisted Living (AAL) Drug Prevention and InformationJustitie programma Prevention of and fight against crimeJustitie programma Europa voor de burger

10 • Screening bij de start van uw ‘Europese strategie’ van uw verwachtingen en ambities: welke programma’s zijn relevant ifv concrete doelen (individueel of in kleine groep), hoe uw intern proces organiseren. • Projectontwikkeling: advies en coaching analyse projectdoelstellingen, matching met programma’s & calls, project redactie, budget en promotorschap, contacten met uitvoerende agentschappen, advies bij partnerschappen, … • Partnersearch: we helpen u gericht uw Europese partners te vinden (via Europese netwerken en/of via ‘Thematische contactseminaries’) • (Projectuitvoering: op vraag en disseminatie van projectresultaten). Werkwijzen: PUSH EN PULL Opdracht: ‘Makelen en schakelen’

11 • EuropaService Subsidieoproep: - calls en informatie van meest relevante programma’s - info over belangrijke info-sessies, netwerkevents en achtergrond info  Gebaseerd op de vleva-subsidiewijzer • EuropaService Partnersearch : (geselecteerde) oproepen voor partnerschappen uit heel Europa • Website: Actualiteits- en statische info over programma’s en projectmatig werken. www.kcse.eu www.kcse.eu  Via profiel en trefwoorden individualiseren: meer info beschikbaar, maar minder – en juistere - mails in uw mailbox! Instrumenten (1): geselecteerde basisinformatie (Push-aanbod)

12 • Alle basis- en actualiteitsinfo per budgetlijn overzichtelijk samengebracht • Overzichten openstaande calls (met deadlines) en partnersearch • Aanmaken van persoonlijk profiel waarmee de leden zullen kunnen selecteren welke info ze ontvangen • Verschillende zoekfuncties en overzichtslijsten waardoor u zeer gericht naar informatie en kansen kunt zoeken Instrumenten (2): Website

13 • Partner search template • Goede praktijken template • Verschillende zoekfuncties waardoor u zeer gericht naar informatie en kansen kunt zoeken Instrumenten (3): Tools op website

14

15

16 Kenniscentrum Sociaal Europa Jos Sterckx, Directeur An Rommel, Adviseur Europese projecten info@kcse.euinfo@kcse.eu - www.kcse.euwww.kcse.eu Kolonel Bourgstraat 122 bus 4 1140 Brussel T. 02 205 00 45 CONTACT


Download ppt "Wegwijs in de EU subsidieprogramma’s Info sessie 'Europese instrumenten voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap' vleva 31 maart 2014 31 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google