De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EDRL infodag Lokale besturen Voorstelling Middle Office AO in het kader van EDRL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EDRL infodag Lokale besturen Voorstelling Middle Office AO in het kader van EDRL."— Transcript van de presentatie:

1 EDRL infodag Lokale besturen Voorstelling Middle Office AO in het kader van EDRL

2 AGENDA Voorstelling AO –Beleidsdomein EWI –Wat doet AE –Wat doet VLAO Voorstelling fijnmazig netwerk –EOL –Lokale besturen Middle Office in kader van EDRL Programma OVG –Verleden –Toekomst

3 Agentschap Ondernemen (AO) ? AO ? AO is een fusie van Agentschap Economie en VLAO Rol AO ? AO is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers (starters, gevestigde kleine en grote ondernemers, buitenlandse investeerders) en “middle office” voor het Uniek Loket in kader van de Europese Dienstenrichtlijn (cfr. BVR 9 mei 2008) Rol AO voor de lokale besturen ? AO wil ondersteuning bieden aan steden en gemeenten bij opbouw Uniek Loket i.s.m. de VVSG

4 Beleidsdomein EWI

5 Wat doet AE Doel: stimuleren van het ondernemerschap 3 thema’s3 perspectieven OndernemingenIntegrale aanpak Toekomstgerichte aanpak Resultaatgerichte aanpak Ondernemerschap Omgevingsfactoren EUROPA EUROPA:EFRO Enterprise Europe Network

6 Organisatie Wat doet VLAO

7 Middle Office EOL Lokale besturen EDRL

8 Erkende ondernemingsloketten (EOL’s) ? Erkende ondernemingsloketten ? EOL’s zijn “front office” van Uniek Loket waarmee dienstverrichter vanuit EU in contact (fysiek + elektronisch) kan treden EOL’s wordt ondersteund door Agentschap Ondernemen voor complexere vormen van dienstverlening Door samenwerking met EOL’s en gemeenten dient één loket tot stand te komen (cfr. “fijnmazig netwerk”) = éénvoudige en efficiënte structuren ten dienste van alle ondernemers en bedrijven

9 Lokale besturen als cruciale schakel bij uitbouw Uniek Loket ? Uw beleid en dienstverlening bepaalt mee de “ondernemersvriendelijkheid” In het kader van EDRL bent u als lokaal bestuur “back office” EDRL is en opportuniteit om de dienstverlening te optimaliseren zodat uw gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor alle ondernemers Niemand is verplicht via Uniek Loket te gaan, veel ondernemers zullen zich dan ook rechtreeks tot het gemeentebestuur blijven richten Hoe u als gemeente onthaalt, informatie verschaft, begeleidt … maakt mee het verschil

10 Middle office op Vlaams niveau ?

11 Beleid Ondernemingsvriendelijke gemeente Aanpak tot heden Blik naar de toekomst

12 OVG- verleden Start: grootschalig onderzoek naar perceptie bedrijfsvriendelijkheid van gemeenten 10 gezamenlijke acties Voka, VVSG, UNIZO, Vlaamse overheid ter ondersteuning van lokale besturen

13 OVG- Verleden 10 acties Screening van de gemeentelijke dienstverlening Laureaat Ondernemende Gemeente Handleiding Lokale Economie Uitbouw van een kenniscentrum voor centrummanagement en distributiebeleid Geïntegreerde aanpak minder hinder bij openbare werken Voorbereiding fiscaal beleid lokale besturen Ken uw gemeente, ken uw bedrijven en hun vertegenwoordigers Actieplan Open Bedrijvendag Benchmarking bedrijfsvriendelijke gemeente en coaching Ruimte voor ondernemen en integraal Vergunningsaccountmanagement

14 OVG – toekomst ? AO wil gemeenten ondersteunen in hun streven naar en ondernemingsvriendelijk beleid Samen ben je sterker : netwerking, ervarings – en kennisuitwisseling, samenwerking … Belangrijke evolutie : – bij lokale besturen is meer aandacht voor economie en ondernemers – binnen het Vlaamse beleid is er een evolutie van pilootproject naar volwaardig Vlaams beleid

15 Contact Agentschap Economie Bernard De Potter Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Tel. 02-553.37.05 Fax 02-553.38.69 e-mail: economie@vlaanderen.beeconomie@vlaanderen.be www.agentschapeconomie.be


Download ppt "EDRL infodag Lokale besturen Voorstelling Middle Office AO in het kader van EDRL."

Verwante presentaties


Ads door Google