De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een leven lang leren – Study Visits Praktische infosessie Brussel 7 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een leven lang leren – Study Visits Praktische infosessie Brussel 7 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Een leven lang leren – Study Visits Praktische infosessie Brussel 7 september 2011

2 EPOS vzw •Europese Programma’s Onderwijs, Opleiding en Samenwerking

3 EPOS vzw •Vlaams Nationaal Agentschap voor Europese onderwijs- en opleidingsprogramma –Een leven lang leren-programma –2007-2013 –Programma’s hoger onderwijs :Erasmus Mundus, Erasmus Belgica, Tempus, … –Europass

4 Het programma ‘Een Leven Lang Leren’ 2007-2013 Het programma ‘ Een Leven Lang Leren ’ Comenius Schoolonderwijs Erasmus Hoger onderwijs & voortgezet onderwijs Leonardo da Vinci beroepsonderwijs en - opleiding Grundtvig Volwasseneneducatie Transversale programma ’ s 4 kernactiviteiten: Beleidssamenwerking en vernieuwing, taalonderwijs, ICT, verspreiding en benutting van resultaten Jean Monnet programma Stimuleert onderwijs, onderzoek en reflectie over Europese integratie in het hoger onderwijs

5 Study Visits •Transversaal programma •Voor experten en leidinggevenden in onderwijs, opleiding en sociale partners •Bezoek van 3 tot 5 dagen rond onderwijs- of opleidingsthematiek •Een 50-tal deelnemers per jaar •Internationale coördinatie: Cedefop

6 Doelgroep •Lokale, regionale of nationale overheden •Directeurs onderwijs en opleiding •Begeleidings- of EVC-centra •Lerarenopleiding •Inspectie •Sociale partners, arbeidsmarktbegeleiding •Opleiding in bedrijven •…

7 Doelstelling Study Visits •Ondersteunen van beleidsontwikkeling en samenwerking op Europees niveau m.b.t. een leven lang leren, met name in de context van het Lissabonproces en het Education and Training 2020 Work Program, en het Bologna en Kopenhagenproces en hun opvolgers

8 Soorten •Algemeen onderwijs (vroeger Arion) •Beroepsonderwijs en –opleiding (vroeger Cedefop) •Gemengd

9 De thema’s •Encourage cooperation between the worlds of education, training and work •Support initial and continuous training of teachers, trainers and education and training institution' managers •Promote the acquisition of key competences throughout the education and training system •Promote social inclusion and gender equality in education and training, including the integration of migrants •Develop strategies for lifelong learning and mobility

10 Cedefop •European centre for the development of vocational training •Expertise en analysecentrum voor Europees beleid rond beroepsonderwijs en –opleiding •Publicaties over beroepsopleiding, link naar de arbeidsmarkt… •Europass, Study Visits •www.cedefop.europa.eu

11 Cedefop •Coördineren Study Visits op Europees niveau •Companion’s guide •Opmaak catalogus •Matchen van deelnemers en Study Visits •Beheren van groepen en deelnemers (afzeggingen, overzettingen) •Publiceren van eindrapporten

12 Belangrijke stappen •Contract •Uitbetaling voorschot (binnen de 45 dagen): 960 euro •Contacteer organisator, boek je reis •Deelname Study Visit •Verslagen doorgeven (30 dagen) •Afrekening saldo •Bij annulatie: onmiddellijk verwittigen!

13 Voorbereiding organisator •Neem zo snel mogelijk contact op met organisator •Voorstel hotel: reservatie door deelnemer of organisator •Programma: –mogelijk activiteit op avond voor begin Study Visit –je moet heel programma volgen •Geeft het programma en informatie door •Geeft door welke voorbereiding je moet maken

14 Voorbereiding deelnemer •Neem info organisator door •Geef opmerkingen door •Vraag aan uw organisatie en collega’s wat hun verwachtingen zijn •Je kan al contact opnemen met andere deelnemers, jezelf voorstellen •Verzekering afsluiten •Werktaal opfrissen

15 Eigen presentatie •Instructies organisator •Onderwijs- en opleidingssysteem in Vlaanderen •Eigen organisatie en functie •Zoveel mogelijk toepassen op concreet onderwerp •Een algemene presentatie over het onderwijs in Vlaanderen vind je hier: –http://www.ond.vlaanderen.be/overzichten/bredekijk.htm

16 De Study Visit •Inhoudelijke & praktische sessies •Presentaties door deelnemers •Groepsrapport •Individueel rapport •Neem actief deel!

17 Verslag •Binnen de 30 dagen •Financieel verslag •Inhoudelijk verslag •Groepsverslag

18 Financieel verslag •Reiskosten: op basis van bewijzen •Verblijfskosten: forfaitair op basis van land en aantal dagen, maximum 5 dagen (weekvergoeding) •Eventuele inschrijvingskosten, gestaafd met bewijs organisator •Tot aan een maximum van 1200 euro •Saldo: nog te betalen of terug te storten

19 Financieel verslag: regels •Reis: van thuis tot bestemming heen en weer •Geen vervoer ter plaatse •Reisverzekering valt onder forfait •Visum valt onder reiskosten •Wagen: equivalent van eersteklas treinticket, geen parking in luchthaven •Geen relatiegeschenken •Wisselkoersen

20 Individueel verslag •Voorblad •Verslag •Samenvatting •Commentaar •Evaluatie van de zending •Bijlagen (weekprogramma)

21 Individueel verslag •Essentiële zaken voor beleid •Vergelijkingen tussen gastland, Vlaanderen en andere deelnemende landen •Suggesties aan beleid •Suggesties rond organisatie van Study Visit •Indien publicaties: stuur ze mee!

22 Groepsverslag •Neem actief deel aan het groepsverslag •Samenvatting bevindingen uit gastland en van de deelnemers •Een verslaggever aanduiden •Elke dag tijd voor nemen •Op vrijdag afwerken

23 Wat mag niet •Geen familieleden meenemen •Na het bezoek mag u twee oproepen niet meer deelnemen –Tot maart 2014

24 Beleidskader •Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (maart 2010) •75% 20 tot 64-jarigen werkzaam •3% BBP investeren in onderzoek en ontwikkeling •20/20/20 klimaat en energiedoelstellingen •Schooluitval 40% •20 miljoen minder mensen met armoederisico

25 Beleidskader •Youth on the Move •Vlaggenschip rond jongeren en mobiliteit •Een leven lang leren, afgestemd op arbeidsmarkt •Hogere deelname aan hoger onderwijs •Meer jongerenmobiliteit •Tewerkstelling jongeren

26 Beleidskader •Bolognaproces in het hoger onderwijs •Europese Ruimte voor Hoger Onderwijs •3 cycli: Bachelor Master Doctor •ECTS: overdraagbare studiepunten •Kwaliteit: accreditering •Mobiliteit vergroten (Erasmus)

27 Beleidskader •Kopenhagenproces in beroepsonderwijs en – opleiding •Bologna voor beroepsonderwijs en - opleiding (VET) •Versterken Europese dimensie •Doorzichtige structuren en kwalificaties •Erkennen van competenties en kwalificaties •Waarborgen kwaliteit

28 Meer informatie? •studyvisits.cedefop.europa.eu •www.epos-vlaanderen.be •Maandelijkse elektronische nieuwsbrief

29 Meer informatie? •Xavier –xavier.kruth@epos-vlaanderen.be –02 553 97 53 •Natalie –natalie.vangysegem@epos-vlaanderen.be –02 553 97 44


Download ppt "Een leven lang leren – Study Visits Praktische infosessie Brussel 7 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google