De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dynamiek creëren met beperkte middelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dynamiek creëren met beperkte middelen"— Transcript van de presentatie:

1 Dynamiek creëren met beperkte middelen
Stimuleringsregeling gevelverbetering Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf Gemeente Duiven Luc Velhorst Hoofd afdeling Volkshuisvesting, RO en Grondzaken Nationaal Bedrijventerreincongres – 3 oktober 2012

2 Dynamiek creëren met beperkte middelen
1. Bedrijventerreinen Duiven; Centerpoort-Nieuwgraaf & Innofase 2. Revitaliseringsplan Centerpoort-Nieuwgraaf 3. Aanleiding, opzet en uitwerking stimuleringsregeling gevelverbetering 4. Resultaten 5. Conclusies

3 Ligging Centerpoort-Nieuwgraaf & InnoFase
Ruim 65ha netto Productie en groothandel, o.a. Makro Grootschalige detailhandel, o.a. IKEA, WoonExpress, Praxis 110 bedrijven, werkgelegenheid personen Productie-omzet van € 318 miljoen per jaar

4 Bedrijventerrein InnoFase+
18 september 2012 officieel van start gegaan Zware afvalverwerkende industrie (categorie 4- en 5 bedrijven) Voor bedrijven die toegevoegde waarde leveren op het gebied van Energie- en Milieutechnologie Eigen duurzaamheidsconcept waarbij het cascaderen en opwekken van duurzame energie centraal staan

5 Revitalisering Centerpoort-Nieuwgraaf
Zeven deelprojecten 1. Verbetering bereikbaarheid via A12 en Rivierweg 2. Aanleg rotonde bij IKEA 3. Stimuleringsbijdrage vastgoed en private buitenruimte 4. Ruimtelijke intensiveringen 5. Groenplan (openbaar en privaat) en beheerplan 6. Duurzaamheidscan 7. Pilot openbaar vervoer Totale uitvoeringsbudget bedraagt € 5,3 miljoen euro

6 Aanleiding stimuleringsregeling
In 2009 vastgoedanalyse opgesteld door Oost NV. Conclusies: 80% vastgoed en private buitenruimte is van voldoende kwaliteit 10% kan beter 10% moet beter

7 Stimuleringsbijdrage vastgoed en private ruimte
Doel: Het stimuleren van private investeringen op die gedeelten van bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf in Duiven waar door de gemeente Duiven geïnvesteerd wordt in de publieke ruimte in het kader van het revitaliseringsproject en waar is geconstateerd dat er sprake is van een slechte ruimtelijke uitstraling, vastgoed van matige kwaliteit en/of (frictie) leegstand.

8 Criteria Te subsidiëren activiteiten:
- kwaliteitsverbeteringen aan de gevels van het bedrijfspand - kwaliteitsverbetering aan de bedrijfskavel (parkeren, groen, e.d.). Criteria: - geen (achterstallig) reguliere onderhoudswerkzaamheden; - aanvrager is eigenaar of verhuurder activiteit of functie van het bedrijf past binnen het vigerend bestemmingsplan; - maximaal 1 aanvraag per bedrijfspand; - looptijd van de regeling is 3 jaar; - de investeringen van het bedrijf zijn beperkt in de tijd.

9 Financieel Financiële bijdrage
- maximaal 30% subsidie, 70% moet door ondernemer(s) bijeengebracht worden, met een maximumsubsidie van € ,- - steunverlening moet voldoen aan de voorwaarde van de EU steunmaatregel deminimis (een bedrijf mag in totaal maximaal € ,- aan overheidssteun ontvangen in een periode van 3 jaar); - totaal fonds: maximaal € ,-.

10 Procedure - Beschikbaar stellen van budget (€ 250.000,-)
Op laten stellen “kansenboek” door stedenbouwkundig bureau Opstellen formele verordening met daarin o.a. begripsbepaling, aanvraagprocedure, toekenningsprocedure, vaststelling en betaling Verordening vast laten stellen door gemeenteraad PR via lokale media, ondernemersvereniging en eigen kanalen

11 Twee tranches Tranche 1  16 mei t/m 16 september 2011 Tranche 2  15 maart t/m 15 oktober 2012

12 Resultaten 1e tranche; 5 aanvragen gedaan waarvan 4 gehonoreerd
2e tranche; op dit moment 4 lopende aanvragen In cijfers: Totaal verleende subsidie: € ,- Totaal geïnvesteerd door private partijen; ruim € ,- Voor elke door de gemeente geïnvesteerde euro wordt door het bedrijfsleven 4,25 euro geïnvesteerd

13 Resultaten – verbetering uitstraling vastgoed

14 Resultaten – positieve geluiden

15 Conclusies Ook met beperkte financiële middelen creëer je dynamiek op een bedrijventerrein. Door inzet van een relatief eenvoudig subsidie-instrument worden vastgoedeigenaren gestimuleerd te investeren Regeling zorgt niet alleen voor verbetering beeldkwaliteit maar heeft ook positieve invloed op de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven Belangrijk; heldere communicatie en snelle afhandeling van aanvragen zorgt voor duidelijkheid

16 Dank voor uw aandacht Luc Velhorst
Hoofd afdeling Volkshuisvesting, RO en Grondzaken Nationaal Bedrijventerreincongres – 3 oktober 2012


Download ppt "Dynamiek creëren met beperkte middelen"

Verwante presentaties


Ads door Google