De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst buitengebied juni 2006. Status project Eén van de strategische groenprojecten uit het Structuurschema Groene Ruimte Opgenomen in streekplan Zuid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst buitengebied juni 2006. Status project Eén van de strategische groenprojecten uit het Structuurschema Groene Ruimte Opgenomen in streekplan Zuid."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst buitengebied juni 2006

2 Status project Eén van de strategische groenprojecten uit het Structuurschema Groene Ruimte Opgenomen in streekplan Zuid Holland Zuid

3 Hoofddoelstellingen Ecologische verbinding Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch Vergroting areaal Biesboschnatuur Behoud en versterking Dordtse Biesbosch als natuurkerngebied Opvang bieden voor bovenregionale recreatiedruk

4 Biesbosch als één gebied gezien

5

6 Opgave eiland van Dordrecht 396 ha nieuw recreatiegebied 411 ha nieuwe natuur Sliedrechtse Biesbosch 377 ha nieuwe natuur overig evd 60 km (fiets)paden 3 km landbouwontsluitingsweg

7 Functies

8 NATUUR: Toevoegen getijdennatuur en drogere natuur

9 NATUUR: Getijdennatuur uniek in Europa

10 NATUUR: Recreatief medegebruik

11 NATUUR: Inrichtingsplan Tongplaat

12 NATUUR:Mogelijke inrichting Noordbovenpolder

13 Twee recreatieknooppunten & fiets -, wandel - en ruiterpaden

14 RECREATIE:Natuur en recreatie deels verweven

15 RECREATIE:gebieden volledig opengesteld en gratis toegankelijk

16 Twee landbouwenclaves, 1.050 hectare

17 LANDBOUW:Blijvend agrarisch gebruik, plattelandsvernieuwing

18 LANDBOUW: Nieuwe landbouwweg en planologische zekerheid nodig

19 Betrokken partijen Dienst Landelijk Gebied Rijkswaterstaat Staatsbosbeheer Provincie Zuid-Holland Regio Drechtsteden Gemeente Dordrecht Recreatieschap Waterschap Natuurorganisaties LTO Noord

20 2006 Opstellen MER/start opstellen bestemmingsplan Inrichtingsplan Tongplaat gereed Inrichtingsvisie SGP gereed 2007/2008 start inrichting onderdelen plan 2010 Tongplaat en Noordbovenpolder gereed 2013 gehele plan gereed Globale planning


Download ppt "Toekomst buitengebied juni 2006. Status project Eén van de strategische groenprojecten uit het Structuurschema Groene Ruimte Opgenomen in streekplan Zuid."

Verwante presentaties


Ads door Google