De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland
Rineke Went, ISMH / Omgevingsdienst Midden-Holland Bas van Bon, Provincie Zuid-Holland

2 Uitgangspunt “Mens volgt werk”

3 Doel Sociaal Beleidskader
Een kader op hoofdlijnen, bedoeld om de zorgvuldige overgang van medewerkers van provincie, milieudiensten en gemeenten naar de RUD te borgen en te garanderen.

4 Sociaal Beleidskader Zuid Holland
Sociaal plan DCMR Zuid Holland Zuid Midden-Holland Sociaal plan West-Holland Sociaal plan Haaglanden

5 Sociaal Beleidskader Overeenkomst tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Is bindend. Basis voor de regionale sociale plannen.

6 Sociaal Beleidskader Inhoudelijke voorbereiding door P&O-ers, juristen en projectleider. Stuurgroep bestaande uit directeuren Milieudiensten. Provinciebrede commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg (PBGO): onderhandelingsakkoord.

7 Sociaal Beleidskader Afspraken over de procedure en bevoegdheden vastgelegd in de Regeling PBGO. Onderwerpen: Toepassingsbereik Samenstelling Bevoegdheden Werkwijze en besluitvorming

8 Uitwerking van het Sociaal Beleidskader
Doel Sociaal Plan Uitwerking van het Sociaal Beleidskader Plaatsingsprocedure Garanties i.v.m. wijzigingen in rechtspositie

9 Sociaal Plan Midden-Holland
Afspraken over de procedure en bevoegdheden vastgelegd in de Regeling BGO. Pakketvergelijk rechtspositie voorbereid met enkele BGO-leden en de twee P&O-ers. Uitkomsten van de pakketvergelijk besproken in het TBGO en verwoord in het Sociaal Plan. Kwartiermaker was voorzitter van het TBGO.

10 Sociaal Plan Midden-Holland
Onderhandelingsakkoord. Ledenraadpleging. Ter ondertekening voorgelegd aan vakbonden en bestuurders (van PZH, ISMH en ODMH).

11 Plaatsingsprocedure ‘MENS VOLGT WERK’
Medewerkers worden zoveel mogelijk geplaatst in een ongewijzigde functie (functievolgers).

12 Garanties i.v.m. wijzing van rechtspositie
Salarisgarantie: behoud op recht op het salaris en salarisperspectief Persoonsgebonden toelagen Functiegebonden toelagen Studiefaciliteiten en aanvullende scholing Rechtspositie: CAR-UWO en lokale regelingen ISMH wordt de rechtspositie van de ODMH FPU+ provincies 60+ regeling Zwemwatercontroleurs Verlof gaat mee naar ODMH Grote toename reistijd Een gezamenlijke bezwarencommissie

13 Organisatie & Formatie Plan
Uitwerking van het Bedrijfsplan Organisatieprincipes Organisatiestructuur Beschrijving afdelingen / teams / clusters Beschrijving taken / functies / inschaling

14 Uitgangspunt “Mens volgt werk”

15 MDMH PZH ODMH 134,02 fte DCZ Midd.

16 Afdeling Toezicht en Handhaving Afdeling Leefomgeving
directeur BWT Staf Afdeling Toezicht en Handhaving Afdeling Leefomgeving Afdeling Expertise Afdeling Bedrijfsvoering

17 Organisatie & Formatie Plan
Werkgroep Taken & Organisatie: MT leden van de ODMH, een beleidsmedewerker van de PZH en P&O-ers van PZH en ISMH. Basis is het functieboek van het ISMH. ‘Vertaling’ van de taken PZH naar functies. Bij onduidelijkheid: in kleine groepjes, aangevuld met mensen uit de praktijk, nader overleg. P&O-ers nader overleg over functieboek en functiewaardering. Ter advies voorgelegd aan de (B)OR.

18 Was => Wordt tabel

19 Was => Wordt tabel

20 Totaaltabel

21 Omgevingsdienst Midden-Holland
Oprichting: 18 april 2012 Start: 1 juli 2012


Download ppt "Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google