De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak reorganisatie Nationale Politie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak reorganisatie Nationale Politie"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak reorganisatie Nationale Politie
Informatiebijeenkomsten Januari 2014

2 Doelstelling bijeenkomst
Informatie over verloop van het proces. Informatie over de hoofdlijnen aanpak reorganisatie Nationale Politie. Mogelijkheid tot vragen.

3 Wat is er tot nu toe gebeurd?

4 Cruciale uitgangspunten bonden
Toepassing gemaakte afspraken LSS en Barp voor hele reorganisatie. Plaatsing op functie uit de inrichting. Gefaseerde invoering. Stevige juridische verankering .

5 Overeenstemming: hoofdlijnen
Gefaseerde invoering: voorfase: flankerende voorzieningen t.b.v. uitstroom voor leiding en ondersteuning korps plaatst medewerkers z.s.m. nieuwe teams/ afdelingen. korps brengt binnen 5 jaar de feitelijke bezetting zo veel mogelijk in overeenstemming inrichtingsplan NP. Acceptatie boventalligheid. Afspraken Landelijk Sociaal Statuut (LSS) en Barp. Plaatsen op functie uit inrichting o.b.v. functievergelijking. Gematchte functie en samenstel opgedragen werkzaamheden bepalen uitgangspositie reorganisatie. Niet alles tegelijk reorganiseren

6 Stappen reorganisatieproces
Positie in reorganisatie wordt bepaald door gematchte LFNP-functie in combinatie met het feitelijke werk dat je doet. Op basis daarvan wordt er gekeken in welk team je terecht zou moeten komen. Komt volgens het inrichtingsplan je gematchte LFNP-functie binnen dat team voor, dan word je in die LFNP-functie binnen het team geplaatst, ook bij boventalligheid. Komt je gematchte LFNP-functie niet voor, dan 2 opties: Commissie van de logica oordeelt dat er feitelijk wel sprake is van functievolgerschap herplaatsingskandidaat

7 Schematisch weergave:

8 Algemene Vergadering: reorganisatie| 8

9 Algemene Vergadering: reorganisatie| 9

10 Aanwijzing HPK-ers Medewerker met samenstel van opgedragen werkzaamheden in een taakgebied/werkveld dat niet terugkeert. Op verzoek functievolger o.b.v. niet passende reistijd (enkele reistijd > 1,5 uur of redenen van lichamelijke, geestelijke, sociale aard). Medewerker met LFNP-functie, waarvan functie niet terugkeert in de formatie, tenzij commissie van de logica concludeert dat er feitelijk sprake is van functievolgerschap. Medewerker met LFNP-functie in domein Leiding (m.u.v. teamchef A), die geen functie verwerft bij selectie- en benoemingsprocedure.

11 Flankerende voorzieningen
Flexibele opstelling door korps v.w.b. detachering naar ‘buiten’ indien detachering bijdraagt aan verminderen overbezetting. Toekenning flankerende voorzieningen BARP en LSS aan medewerkers met functie in formatie via Bureau Werk in Zicht: voor herplaatsingskandidaten. voor functievolgers (vertrekstimuleringspremie en loonsuppletie) uitsluitend beschikbaar voor medewerkers uit aangewezen aandachtsgroepen.

12 Hoe nu verder? Basisteam en districtsrecherche worden in 2014 in werking gebracht, huisvesting blijft vrijwel gelijk. Merendeel medewerkers kan worden aangewezen als functievolger. Evt. HPK-ers binnen BPZ naar nieuwe basisteams totdat passende functie is gevonden. Andere onderdelen volgen waar mogelijk, op het moment dat alle voorbereidingen klaar zijn.

13 Vervolg Het gaat om afspraken op hoofdlijnen.
Komende tijd: nadere uitwerking, binnen de kaders van de gemaakte afspraken. Rol medezeggenschap bij inrichting en formatie. Als onverhoopt problemen, dan nieuw overleg. Volg hierover de sites van de politiebonden.


Download ppt "Aanpak reorganisatie Nationale Politie"

Verwante presentaties


Ads door Google