De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Integraal Toezicht nu en in de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Integraal Toezicht nu en in de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Integraal Toezicht nu en in de toekomst

2 2 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Programma 13.30 uurWelkom 13.35 uurInleiding Het kader geschetst; de relatie iTP en Big 8 14.05 uurWorkshops Integraal toezichtprotocol (inclusief pauze) ●Subgroep A > Workshop regie en toezicht (managers, beleidsmedewerkers) ● Subgroep B > Workshop iTP in praktijk (senior inspecteurs) 16.00 uurPlenaire afsluiting: Naakt over de schutting 16.30 uurEinde

3 3 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Wabo monitor april 2010 Respons van 250 gemeenten

4 4 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Wabo monitor april 2010

5 5 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Wabo monitor april 2010 Maakt uw gemeente gebruik van het

6 6 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Toezicht en handhaving containerbegrippen Toezicht Handhaving

7 7 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Doelmatige uitvoering toezicht en handhaving Kwaliteitseisen Handhaving Opgenomen in het Bor (Hfdst 7) en MOR (Hfdst 10) Eisen een programmatische, strategische, onderling afgestemde uitoefening van handhavingsbevoegdheden Grondslag voor professionaliteit en kwaliteit is de dubbele regelkring, de Big 8

8 8 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bestuur Management Strategische cyclus

9 9 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Toezichthouders Management Operationele cyclus

10 10 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bestuur Management Toezichthouder Samen de Big 8

11 11 Het Handhavingsbeleid Gebaseerd op analyse van problemen Inzicht in (bestuurlijke) prioriteitstelling Gemotiveerd doelen en activiteiten vastleggen Inzicht in toezichts- en sanctiestrategie, rapportage en wijze waarop het zichzelf corrigeert Inzicht in de afspraken met de andere partijen, waaronder Politie en OM Bekendmaken aan Gemeenteraad en Provinciale Staten 5 april 2010 Opleidingstraject Wabo seminars module 6

12 12 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bor 7.2 Handhavingsbeleid

13 13 Het Uitvoeringsprogramma Jaarlijks programma ter uitvoering van het handhavingsbeleid Afgestemd met andere handhavingspartners Bekend maken aan Gemeenteraad en Provinciale Staten

14 14 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bor 7.2 Handhavingsbeleid Bor 7.3 uitvoeringsprogramma

15 15 De Uitvoeringsorganisatie Organisatie die borg staat voor adequate uitvoering van programma Vastleggen personeelsformatie Functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving Voorkom langdurige relatie tussen toezichthouders en controleomgeving Voldoende bereikbaar en beschikbaar

16 16 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bor 7.2 Handhavingsbeleid Bor 7.3 uitvoeringsprogramma Bor 7.4 Uitvoeringsorganisatie

17 17 Middelen Voldoende borging van noodzakelijke middelen in begroting

18 18 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bor 7.2 Handhavingsbeleid Bor 7.3 uitvoeringsprogramma 7.5 Borging van middelen Bor 7.4 Uitvoeringsorganisatie

19 19 Monitoring Geautomatiseerd systeem Bewaak resultaten en voortgang van uitvoeringsprogramma Registreer gegevens van handhaving Interne en externe auditing

20 20 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bor 7.2 Handhavingsbeleid Bor 7.3 uitvoeringsprogramma Bor 7.6 Monitoring 7.5 Borging van middelen Bor 7.4 Uitvoeringsorganisatie

21 21 Rapportage Rapporteer periodiek over het bereiken van de gestelde doelen Rapporteer ook over uitvoering van activiteiten Voer afspraken met andere partners uit Evalueer jaarlijks en stuur het verslag aan Gemeenteraad of Provinciale Staten

22 22 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bor 7.2 Handhavingsbeleid Bor 7.3 uitvoeringsprogramma Bor 7.6 Monitoring 7.7 rapportage 7.5 Borging van middelen Bor 7.4 Uitvoeringsorganisatie

23 23 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Het iTP in de Big 8 Bor 7.2 Handhavingsbeleid Bor 7.3 uitvoeringsprogramma Bor 7.6 Monitoring 7.7 rapportage 7.5 Borging van middelen Bor 7.4 Uitvoeringsorganisatie

24 24 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

25 25 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Regelgeving Gebruiksbesluit t Activiteitenbesluit Bouwbesluit Praktijk: Een checklist per object Van 3000 regels Naar 100 toetselementen

26 26 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht De praktijk in Bos en Lommer Klik op logo om film te starten >

27 27 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht In de Workshops Voor teamleiders/managers; Hoe het toezichtsprotocol helpt bij de aansturing van gecoördineerd toezicht Hoe het toezichtprotocol kan helpen om aan de kwaliteitscriteria te voldoen Hoe de kwaliteit van het toezicht concreet kan worden gemaakt. een hulpmiddel ? Voor senior inspecteurs; Hoe het toezichtsprotocol werkt in de praktijk Hoe gecoördineerd toezicht er in de praktijk uit kan zien Wat het u als inspecteur kan opleveren


Download ppt "1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Integraal Toezicht nu en in de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google