De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo. I. Waarom het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo. I. Waarom het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo

2 I. Waarom het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?

3 Historische handicap Eeklo: de hoge werkloosheidsgraad Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Gemeentefoto. De arbeidsmarktsituatie in Eeklo, 2012, p. 13. Opmerking: Het gaat om middelgrote centrumgemeenten (indeling Belfiusstudie)

4 Typerend voor de werkzoekendenpopulatie: Hoog aandeel arbeidsgehandicapten Bron: VDAB, Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt, VDAB Dossier, 2010, p. 18.

5 Typerend voor de werkzoekendenpopulatie: Hoog aandeel laaggeschoolden Bron: VDAB, Laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt, VDAB Dossier, 2010, p. 14.

6 Huidige situatie (april 2013) -791 werkzoekenden, of een werkloosheidsgraad van 8,51 % - 78,9% van de werkzoekenden behoort tot een kansengroep -26,3 % van de werkzoekenden heeft een arbeidshandicap -61,3 % van de werkzoekenden is laaggeschoold

7 II. Wat is het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?

8 • Een methodische en structurele benadering van de werkloosheidsproblematiek • vertaald in een haalbaar actieplan • dat complementair kan ingezet worden ten aanzien van de bestaande initiatieven – door maximaal de aanwezige arbeidsmarktactoren in te schakelen – en zich te richten tot die werkzoekenden voor wie bijkomende acties nodig zijn om hen aan werk te helpen

9 Indeling naar bemiddelbaarheid Basis voor indeling naar bemiddelbaarheid: werkloosheidsduur • Bemiddelbaar – Minder dan 1 jaar werkloos – Hoge rotatiegraad – Geholpen door klassieke traject voor werkzoekenden • Moeilijk bemiddelbaar – 1 tot 2 jaar werkloos – Geholpen door gespecialiseerde arbeidsmarktactoren • Zeer moeilijk bemiddelbaar – Langer dan 2 jaar werkloos – “uitgeprocedeerd” – Geholpen door… ?: Nood aan nieuwe initiatieven op maat

10 Indeling naar bemiddelbaarheid Situatie oktober 2012 • Bemiddelbaar – 440 werkzoekenden • Moeilijk bemiddelbaar – 134 werkzoekenden • Zeer moeilijk bemiddelbaar – 193 werkzoekenden • 151 werkzoekenden begeleidbaar naar sociale economie • 42 werkzoekenden begeleidbaar naar NEC

11 Indeling naar bemiddelbaarheid • Bijkomende acties nodig voor die beperkte groep werkzoekenden • Beheersbare situatie, waarin precies het lokale beleid het verschil kan maken • Ingrijpen in deze situatie is kostenbesparend, gezien de hoge werkloosheidskost

12 • Verschillende invalshoeken – Kansengroepen – Sectoren – Onderwijs – Lokale overheden • Verschillende oplossingen voor verschillende groepen • Alle mogelijke spelers op de arbeidsmarkt ingeschakeld • Evenwicht tussen acties gericht op remediëring bestaande problemen en acties gericht op voorkomen stijging werkloosheidsgraad Caleidoscopische aanpak

13 Kansengroepenbenadering • Acties die vertrekken vanuit instrumentele methodiek – Bv. Profielschets werkzoekenden als maatstaf creatie nieuwe werkgelegenheid • Acties die werkzoekende ondersteunen – Bv. Individuele sollicitatiebegeleiding • Acties die (werkgevers) sensibiliseren – Bv. Sensibiliseringscampagne aanwerving 50-plussers • Acties met financiering vanuit Vlaamse beleidsprioriteiten – Bv. Creatie nieuwe plaatsen sociale economie

14 Sectorbenadering • Acties die methodische aanpak centraal stellen – Bv. Implementatie methodiek sectorbenadering • Acties die inspelen op opportuniteiten – Bv. Werkgelegenheid nieuwe campus AZ Alma aanwenden voor specifieke doelgroepen

15 Onderwijsbenadering • Acties die bestaande fragmentatie wegwerken – Bv. Schoolverlatersdagen • Acties voor jongeren uit deeltijds onderwijs – Bv. Sensibiliserende acties voor werkgevers – Bv. Uitbreiden ROP met ambtenaar lokale economie

16 Ondersteunende acties vanuit lokale overheden • Acties die de voorbeeldrol van de Stad als werkgever benadrukken – Bv. Aanwerving kansengroepen door de Stad • Acties gericht op communicatie en overleg – Bv. Activatie regierol Stad • Acties die een methodische aanpak bepleiten – Bv. Structurele verankering actiemethodiek strategisch actieplan werkgelegenheid

17 III. Waartoe het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?

18 • Gezien historische handicap: nood aan doordacht en goed geregisseerd arbeidsmarktbeleid • SAP WE: instrument om tegemoet te komen aan die nood – Actiemethodiek toont aan dat bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn voor een beperkte groep – Caleidoscopische benadering levert tal van haalbare, realistische acties op – Globaal tewerkstellingseffect: 350 jobs (en dit los van de tewerkstelling die een industrieterrein of gevangenis zou opleveren)

19 • Uitdaging voor de Stad om actieve regierol uit te oefenen • Slaagkansen zijn hoog – Actieplan stelt in staat om doeltreffend, gericht en efficiënt actie te ondernemen – Veel expertise, overlegkanalen en partners zijn aanwezig • Kentering van werkloosheidsproblematiek mogelijk

20 Grijpt Eeklo de kans om haar historische handicap weg te werken?


Download ppt "Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo. I. Waarom het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?"

Verwante presentaties


Ads door Google