De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt
Kansgroepen in kaart Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt

2 Inleiding Migranten -> Westers land.
De laatste 20 jaar aantal niet- Belgen of personen geboren met een andere dan de Belgische nationaliteit gestegen. De arbeidsmarkt moet aanpassen toenemende diversiteit.

3 Inleiding allochtonenproblematiek niet geanalyseerd: aan de hand van de tabellen, de grafieken en de kaarten een beeld geschetst van de specifieke en groeiende kansgroepen op de arbeidsmarkt.

4 Bevolking op arbeidsleeftijd en werkenden
Ongeveer 5% van bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) geboren in een niet-EU land Meer dan de helft de Belgische nationaliteit

5 Werkzaamheidsgraad naar geboorteland
geboren in België zijn het meest werkzaam (67,3%), gevolgd door de andere EU’ers (61,8%). de kloof met de niet-genaturaliseerden is enorm (54,6%) Verschillen in werkzaamheid verklaard een veel groter deel van de niet-EU burgers die niet-beroepsactief is. Lage werkzaamheidsgraad bij vrouwen geboren buiten de EU, zelfs bij de genaturaliseerden onder hen. Mannelijke nieuwe Belgen hebben de kloof met personen geboren in België of een ander EU-land bijna volledig gedicht.

6 Nationaliteitskloof De nationaliteitskloof zowel bij mannen als bij de vrouwen erg groot. De nationaliteitskloof gevoelig voor schommelingen. verschillende uitbreidingsrondes van de Europese Unie, enz. beïnvloeden allemaal deze kloof.

7 Werkloosheidsgraad Werkloosheidsgraad toont de sterke achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt. Vrouwelijke werkloosheidsgraad ligt iets hoger dan de mannelijke.

8 Allochtonen in de werkloosheid: indeling
Naar geslacht Aandeel mannen bij werkzoekende allochtonen hoger dan bij autochtonen. Naar leeftijd Werkzoekende allochtonen zijn een stuk jonger dan de autochtonen. Het aandeel 50+-ers is beduidend kleiner. Naar studieniveau Werkzoekende allochtonen iets lager geschoold dan autochtonen. Het relatief kleiner aantal hooggeschoolden valt het sterkst op.

9 Allochtonen in de werkloosheid: indeling
Naar werkloosheidsduur Werkzoekende allochtonen iets kortduriger werkloos dan autochtonen. Naar beroepsaspiratie < 70% van werkzoekende allochtonen aspireert een arbeidersberoep, bij de autochtonen ligt dat slechts rond de 50%. De werkloosheid bij de allochtone, dubbel zo sterk gestegen als bij de autochtonen. Bij de arbeiders is het verschil veel minder uitgesproken.

10 Allochtone NWWZ / gemeente
Het aandeel allochtone NWWZ verschilt sterk per gemeente en varieert tussen 0 en bijna 50%. Allochtone werkzoekenden wonen vooral in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel en de voormalige Limburgse mijnstreek. In totaal woont meer dan de helft van de allochtone werkzoekenden (51,7%) in de steden Antwerpen, Gent, Mechelen,Genk of Leuven.

11 Jonge laaggeschoolde allochtone NWWZ / gemeente
Van jonge allochtone werkzoekenden (2009) maar liefst twee op drie laaggeschoold t.o.v. 54,6% autochtonen. Jonge laaggeschoolde allochtonen moeilijk op de arbeidsmarkt en vormen, zeker in tijden van crisis, een bijzondere aandachtsgroep. Aantal in de toekomst toenemen, gezien de lagere scholingsgraad en hogere nataliteit bij allochtonen.

12 NWWZ van Marokkaanse origine
Vlaanderen telt werkzoekenden van Marokkaanse origine. Bijna 45% in de stad Antwerpen woont en 70,9% verspreid zit over 10 gemeenten. In Mechelen en Vilvoorde meer dan 1 op 4 werkzoekenden van Marokkaanse origine.

13 NWWZ van Turkse origine
Vlaanderen telt werkzoekenden van Turkse origine. Bijna 1 op 4 in Gent woont en 73,8% verspreid zit over 10 gemeenten. Vooral in de voormalige Limburgse mijnstreek aandeel werkzoekenden van Turkse origine erg hoog. In Heusden-Zolder tot boven de 40%.

14 NWWZ van Russische origine
Vlaanderen telt werkzoekenden van Russische origine. Bijna 1 op 4 in Antwerpen woont en 55% verspreid zit over 10 gemeenten. De werkzoekenden van Russische origine wonen verspreid over heel Vlaanderen. Hun aandeel is het hoogst in Roeselare en Oostende.

15 Bronnen VDAB studiedienst 2009


Download ppt "Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google