De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen met werk-zoekenden drempels op/naar de arbeidsmarkt overwinnen vanuit hun vraag op een persoonsgerichte manier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen met werk-zoekenden drempels op/naar de arbeidsmarkt overwinnen vanuit hun vraag op een persoonsgerichte manier."— Transcript van de presentatie:

1

2 Samen met werk-zoekenden drempels op/naar de arbeidsmarkt overwinnen vanuit hun vraag op een persoonsgerichte manier

3 Samen: in samenspraak met de persoon in kwestie, met de doelgroep Werk-zoekende: iedereen die werk zoekt; werknemers die zich reeds op de arbeidsmarkt bevinden, mensen die werkloos zijn en op zoek zijn naar een job Drempels: Drempels op de arbeidsmarkt impliceert dat je je reeds op de arbeidsmarkt bevindt maar daar nog drempels tegenkomt, zoals bijvoorbeeld vrouwen die er niet in slagen om door te groeien naar hogere functies omdat ze vrouw zijn, zwanger kunnen worden, enz. Drempels naar de arbeidsmarkt betekent dat je je nog niet op die arbeidsmarkt bevindt en er ook niet geraakt omdat je op weg ernaar toe een aantal drempels tegenkomt, bijvoorbeeld allochtonen die geen kansen krijgen. Het hangt er dus een beetje vanaf welke doelgroep je hebt... Hun vraag: Niet verplichtend, op vrijwillige basis Persoonsgerichte manier: Vertrekkende vanuit de persoon zijn/haar eigenheid, behoeften en wensen, dus niet vanuit een aanbodgerichte manier(zoals VDAB werkt, toeleiden naar knelpuntberoepen)

4 Alle werkzoekenden met nadruk op werkzoekenden met minder kansen: • Werkend en niet-werkend • Kortgeschoolden • Allochtonen ook nieuwkomers, artikel 60, illegalen • Jongeren ( deeltijdsjongeren, buso, …) • Medisch beperkten • 50plussers • Ex-gedetineerden • werkzoekenden met negatieve RVA-beoordeling • Mensen in de armoede, daklozen en ex daklozen

5 • Onze klanten komen op vrijwillige basis. • Geen voorwaarden • Onze rekrutering verloopt via ons netwerk:  Collega’s (DC – centrales - …)  Personen die in een info of op een actie zijn geweest  Sleutelfiguren  Straathoekwerker  Derden- organisaties  Mond aan mond reclame  …

6 1.Informeren en sensibiliseren van collega’s 2. Collectieve acties 3. Individuele begeleidingen 4. Extern netwerkvorming: Lokale werkwinkels, STEBO, OCMW, AGORA, Arktos, Intro … 5. Intern netwerk en VTO

7 Info’s: • Sollicitatietechnieken • Uitleg SZ en RVA-activeringsprocedure • Opleidingen, tewerkstellingsmaatregelen, … • Diensten uitnodigen zoals VDAB, Jobkanaal, … • 50+ • … Andere: • Bezoek in kader van sector (vb. Zorg) • Bezoek aan werkwinkel • Banenmarkt • Netwerkdag • …

8 Persoonlijke ondersteuning bieden op korte termijn: • Luisterend oor • Gerichte oriëntering • Opleiding op maat zoeken • Mee de stap zetten naar andere organisaties • Warme overdracht / doorverwijzen • Samen CV opmaken, brief schrijven,…. • Vertrouwenspersoon • Motiveren • Informeren  tewerkstellingsmaatregelen  activering (Dispo)  tijdskrediet  vragen RVA, VDAB, … ...

9 • GEEN loopbaanbegeleiding • Doorverwijzen naar juiste instantie/ persoon • Zelf aan de slag gaan met de persoon • Verwachte houding van BBC:  Leergierig, zelfontplooiing  Afstand nemen van, aanvaarden dat er grenzen zijn  Respect  Kansen geven aan alle doelgroepen  Vraaggericht werken  Open staan voor veldwerk - straathoekwerk  Acv-houding/vakbondsgericht  Open houding (geen vooroordelen)  Empatisch  Geduldig  Eerlijk, consequent, realistisch

10  actief luisteren  coaching  creativiteit  netwerken  organiseren en plannen  probleem oplossend vermogen

11 • Outplacement – twc – herstructureringen • Sollicitatie – gesprekken nabootsen - … • Tewerkstellingsmaatregelen: wep+, leefloners • Opleidingslandschap • Sectorfondsen • Ervaringsbewijzen • Activering - DISPO • Sociale economie • Uitzendarbeid Doelgroepen: • Arbeidsgehandicapten / MMPP • Jongeren • Allochtonen, arbeidskaarten • 50+

12 Sarah Gorissen Sarah Gorissen Sarah.gorissen@acv-csc.be Sarah.gorissen@acv-csc.be 0475 41 27 06 Mustafa Harraq Mustafa Harraq Mustafa.harraq@acv-csc.be Mustafa.harraq@acv-csc.be 0475 90 42 12 Mgr.Broekxplein 6 3500 Hasselt 011 30 60 00


Download ppt "Samen met werk-zoekenden drempels op/naar de arbeidsmarkt overwinnen vanuit hun vraag op een persoonsgerichte manier."

Verwante presentaties


Ads door Google