De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eeklo aan het werk: verslag van een inhaalrace Werkloosheidscijfers Eeklo 1999 -2010 Gregory Cremmerye.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eeklo aan het werk: verslag van een inhaalrace Werkloosheidscijfers Eeklo 1999 -2010 Gregory Cremmerye."— Transcript van de presentatie:

1 Eeklo aan het werk: verslag van een inhaalrace Werkloosheidscijfers Eeklo 1999 -2010 Gregory Cremmerye

2  Longitudinale studie over 10 jaar  Officiële cijfers VDAB (Arvastat)  Januari 1999 tot en met april 2011  Hoe zijn over langere periode werkloosheidscijfers Eeklo geëvolueerd?  Doet Eeklo het goed? Welke doelgroepen verdienen aandacht?

3 KANS OP WERKLOOSHEID IN EEKLO? Stap 1

4 1. Werkloosheidsgraad in %

5 Werkloosheidsgraad in %  Eeklo kende over de ganse periode een hogere werkloosheidsgraad dan Vlaanderen.  Wel constante inhaalbeweging, waarbij de werkloosheidsgraad van Eeklo naar die van Vlaanderen toe aan het evolueren is.

6 2. Verhouding werkloosheidsgraad

7 Verhouding werkloosheidsgraad  Tot begin 2006 groeien de werkloosheidsgraden snel naar elkaar toe.  Vanaf dan tot eind 2008 groeien ze weer uit elkaar om daarna weer naar elkaar toe te groeien.  Sinds de zomer van 2009 is er een stabilisering en blijft de werkloosheidsgraad in Eeklo 20% (1/5 de ) boven het Vlaamse gemiddelde.

8 3. Evolutie werkloosheidsgraad (geïndexeerd)

9 Evolutie werkloosheidsgraad (geïndexeerd)  Vlaamse werkloosheidsgraad daalt minder dan 5% ziet dalen, voor Eeklo is dit iets meer dan 25%.  Crisis van de ‘new economy’ in de eerste helft van het vorig decennium heeft veel minder hard toegeslagen in Eeklo.

10 4. Werkloosheidsgraad in % naar geslacht

11 Werkloosheidsgraad in % naar geslacht  De werkloosheidsgraad voor vrouwen is gedurende de ganse periode hoger voor de vrouwen.  Huidige situatie veel beter vergeleken met de hogere werkloosheidsgraad bij vrouwen aan het begin van de periode.

12 5. WG index mannen

13 WG index mannen  Over de ganse periode zin we dat in Vlaanderen de werkloosheidsgraad voor mannen in Vlaanderen gestegen is.  In Eeklo is ze licht gestegen/constant gebleven.  Tot juist voor de crisis was er een aanzienlijke daling in Eeklo die echter teniet is gedaan door de crisis.

14 6. WG index vrouwen

15 WG index vrouwen  Zowel in Vlaanderen als in Eeklo is er een aanzienlijke daling waar te nemen van de werkloosheidsgraad voor de vrouwen.  In Eeklo is deze trend nog veel meer uitgesproken dan Vlaanderen.

16 Conclusies?  De positieve evolutie in Eeklo is op de eerste plaats gevolg van wegwerken van een groot deel van de vrouwelijke werkloosheid.  Negatieve ontwikkeling werkloosheidsgraad bij mannen in Eeklo liet zich enkel tijdens de laatste crisis voelen.  M.a.w. Eeklo is zonder al te veel kleerscheuren door de crisis van de ‘new economy’ geraakt.

17 WIE ZIJN DE WERKLOZE EEKOLONAARS? Stap 2

18 7. Evolutie werkloosheidsgraad in % volgens leeftijd (Eeklo)

19 Evolutie werkloosheidsgraad in % volgens leeftijd (Eeklo)  Werkloosheidsgraden voor de 3 leeftijdsklassen.  Jongeren: lichte daling over de gehele periode ◦ opvallend hoger dan bij de andere leeftijdscategoriën.  Middengroep: aanzienlijke daling  Ouderen: stijging ◦ door een verandering in 2004 bij het opmaken van de statistieken.

20 8. Verhouding graad volgens leeftijd

21 Verhouding graad volgens leeftijd  <25 jaar: ◦ enige groep in Eeklo met ooit een lagere werkloosheidsgraad Vlaams gemiddelde (eerste helft vorig decennium) ◦ sindsdien is het verschil in negatieve zin weer toegenomen ◦ na toppunt van + 40%, is de werkloosheidsgraad bij jongeren op dit moment 15% hoger dan het Vlaams gemiddelde  25 tot 50 jaar: ◦ evolutie in de richting van het Vlaams gemiddelde ◦ indrukwekkende trend van 60% hoger tot 15% hoger  >=50 jaar: ◦ scoren slechtst ◦ tegenwoordig 30% boven het Vlaams gemiddelde. ◦ net zoals aan het begin van de periode ◦ dit is één van de slechtste resultaten als we de hele periode overschouwen

22 9. Werkloosheidsgraad (<25 jaar) geïndexeerd

23 Werkloosheidsgraad (<25 jaar) geïndexeerd  na een lange gestage daling, de laatste jaren weer stijging  over de ganse periode doet ook hier Eeklo het weer beter dan Vlaanderen met een daling van 15% t.o.v. 5%

24 10. Werkloosheidsgraad (25 tot 50 jaar) geïndexeerd

25 Werkloosheidsgraad (25 tot 50 jaar) geïndexeerd  snellere daling bij deze groep in Eeklo dan in Vlaanderen  in Eeklo zien we een daling van meer dan 40% tov Vlaanderen iets meer dan 15%.

26 11. Werkloosheidsgraad (>50 jaar) geïndexeerd

27 Werkloosheidsgraad (>50 jaar) geïndexeerd  beide reeksen lopen erg parallel  waarschijnlijk grotendeels doordat evolutie eerder steunt op aangepaste statistiek (in heel Vlaanderen) dan op reële evoluties

28 Conclusies?  Als we de evolutie van de werkloosheidsgraden benaderen vanuit de leeftijdscategoriën zien we dat het vooral de middengroep is die de motor was de positieve evoluties voor Eeklo.  Elke groep heeft nog een hogere werkloosheidsgraad in Eeklo dan in Vlaanderen (jongeren en middengroep +15% & ouderen +30%)

29 12. Verhouding NWWZ naar geslacht (Eeklo)

30 Verhouding NWWZ naar geslacht (Eeklo)  situatie nu is spiegelbeeld situatie ca. 2000  vrouwen van 56.9% van de NWWZ naar 45.43%  sinds oktober 2008 zijn er meer mannelijke dan vrouwelijk werklozen in Eeklo  parallele evolutie in Vlaanderen > sinds januari 2009 meer mannelijke NWWZ zijn (vrouwen: van 58.4% tot 48, 34%).  werkloosheid in Eeklo nog iets mannelijker dan in Vlaanderen

31 13. Verhouding NWWZ naar leeftijd (Eeklo)

32 Verhouding NWWZ naar leeftijd (Eeklo)  opvallendste evolutie is dat het aandeel ouderen bij de NWWZ toeneemt (meer dan een verviervoudiging).  aandeel jongeren en de middengroep neemt dan ook af

33 14. Verhouding Eeklo-Vla. aandeel NWWZ naar leeftijd

34 Verhouding Eeklo-Vla. aandeel NWWZ naar leeftijd  Middengroep: ◦ wijkt minst af van Vlaams gemiddelde ◦ schommelt licht rond het Vlaams gemiddelde qua aandeel in het totaal NWWZ ◦ periode met een lichte over of ondervertegenwoordiging van deze groep in het aandeel NWWZ vergeleken met gans Vlaanderen  Jongeren: ◦ vooral in de meer recente periode oververtegenwoordigd in hun aandeel van de NWWZ  Ouderen: ◦ zijn bijna de ganse periode ondervertegenwoordigd.  Conclusie? Eeklo kent (vooral in de meer recente periode) een relatief grote jongerenwerkloosheid in vergelijking met Vlaanderen. Er zijn in verhouding niet genoeg jobs voor de jonge Eeklonaars

35 15. Aandeel NWWZ naar scholingsgraad (Eeklo)

36 Aandeel NWWZ naar scholingsgraad (Eeklo)  laaggeschoolde absolute meerderheid van NWWZ  hun aandeel neemt wel af (van 2/3 tot 55%)  het aandeel van de twee andere categorieën neemt dan ook toe. ◦ In verhouding is de toename van het aantal hooggeschoolden (+56%) belangrijker dan dat van de middengeschoolde (+25%)

37 16. Verhouding aandeel NWWZ naar scholingsgraad

38 Verhouding aandeel NWWZ naar scholingsgraad  laaggeschoolden: ◦ oververtegenwoordiging van in de NWWZ tav Vlaanderen (recent lichte afname)  middengeschoolden: ◦ analoog verhaal. ◦ steeds ondervertegenwoordigd, maar recent neemt dit af  hooggeschoolden: ◦ ondervertegenwoordiging in vergelijking met Vlaanderen grootste afwijking. Van alle ◦ om deze cijfers beter te duiden > aandeel deze groepen in volledige bevolking van Eeklo in kaart brengen  Conclusie? structureel probleem om geschikte jobs te vinden voor de laaggeschoolden (cfr. jongeren)


Download ppt "Eeklo aan het werk: verslag van een inhaalrace Werkloosheidscijfers Eeklo 1999 -2010 Gregory Cremmerye."

Verwante presentaties


Ads door Google