De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010

2 Historiek 1.Interprofessioneel Akkoord 2009-2010 d.d. 22 december 2008  Enkel met betrekking op commerciële private sector  In werking vanaf 1 april 2009  Overgangsbepalingen tot 1 januari 2011

3 Historiek (2) 2. Onderdeel wetsontwerp economische herstelwet  Teruggetrokken na inroepen belangenconflict door Vlaams Parlement 3. Advies NAR nr. 1676 d.d. 20 februari 2009  Bevestiging eerder IPA-akkoord

4 Historiek (3) 4. Advies NAR nr. 1.705 d.d. 7 oktober 2009  Concretisering eerdere voorstellen  Ook voorstellen tot vereenvoudiging voor niet-commerciële private sector  In werking in 2010 met overgangsbepalingen tot eind 2011 5. Wetsontwerp tot vereenvoudiging Banenplannen  Niet behandeld  Kamers ontbonden

5 Basisprincipe Vereenvoudiging Afschaffen doelgroepvermindering en versterken lagelonenmaatregel •Veel kritiek op doelgroepenbeleid: substitutie, ‘effets d’aubaine’, Mattheus-effect, … •Efficiëntie lagelonenmaatregel op tewerkstelling

6 Deel 1 versterking structurele vermindering

7 Deel 1 versterking structurele vermindering (2)

8 Deel 1 versterking structurele vermindering (3)

9 Deel 2 Doelgroepverminderingen Algemeen  In principe afschaffen  Toch worden een (groot) aantal doelgroepmaatregelen, al dan niet gedeeltelijk, behouden  Stuk van uitgespaarde budget transfereert naar activering werkloosheidsuitkering

10 Doelgroepvermindering Oudere werknemers  Bestaat enkel voor categorie 1  Wordt volledig afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders  Afschaffing reden dat Vlaanderen tegen is.

11 Doelgroepvermindering jongeren (1) 1. Algemene maatregelen voor jongeren onder 30 jaar  Bestaat enkel voor categorie 1  wordt volledig afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders 2. Jongerenprojecten non-profit  Tegenhanger voor non-profitsector  Blijft bestaan

12 Doelgroepvermindering jongeren (2) 3. Maatregel laaggeschoolde jongeren  Afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders 4. Maatregel erg-laaggeschoolde jongeren  behouden

13 Langdurig werkzoekenden (1) 1.Activa  wordt volledig afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders Maar:  Versterking Activering  Activa-PVP blijft behouden

14 Langdurig werkzoekenden (2) 2. SINE  Blijft behouden 3. Doorstromingsprogramma’s  Blijft behouden

15 Eerste Aanwervingen  Wordt behouden voor categorie 1  Wordt afgeschaft voor categorie 2 en 3  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders

16 Andere verminderingen 1. Andere doelgroepverminderingen •Collectieve Arbeidsduurvermindering •Herstructureringen  Behouden 2. Andere RSZ-verminderingen •Bv. Gesco’s  behouden

17 Luik 3 Activering  Fusie van Activa en Activa-Start  Geen betrekking op Sine, DSP, Activa PVP, niet voor DCH Twee groepen: 1.UVW + 1 jaar NWW  24 maand 500 euro 2.UVW + 2 jaar NWW  12 maand 1.000 euro + 16 maand 500 euro

18 Luik 3 Activering 1.Doelgroep 1: Laaggeschoolde jongeren  Jonger dan 26 jaar  Reeds na 6 maand NWW  Zeer laaggeschoold gelijkgesteld aan UVW 2. Doelgroep 2: Ouderen  Minstens 45 jaar  Reeds na zes maand NWW  Cumulverbof met brugpensioen opgeheven 3. Doelgroep 3: Personen met verminderde arbeidsgeschiktheid  Reeds na één dag NWW

19 Nieuwe maatregelen 2010 1.Structurele vermindering  Lageloongrens van 5870,71 naar 6030,00  Enkel voor categorie 1  Enkel voor 2010 en 2011 2. Sociale Maribel  Forfait van 365 euro naar 375,94 in 2010 naar 387,83 in 2011  doel: 400 euro (gelijk aan privé-sector)

20 Win Win Plan  Uitbreiding van Activa  Tijdelijk, enkel voor 2010 en 2011  Voor jongeren (-26 jaar): •Laaggeschoold en drie maand werkzoekend •Middengeschoold en zes maand werkzoekend •Cumuleerbaar met DGV Activa/jongeren  Voor ouderen (50+ jaar): •UVW en zes maand werkzoekend  Andere * UVW en twaalf maand werkzoekend

21 Activa 1.Maatregel voor mindervaliden  niet-getekend  Op komst??? 2. Nieuwe berekening deeltijds  vroeger: op basis van contractuele arbeidsregeling  Voortaan: op basis van werkelijke prestaties

22 Startbanen (1) 1. Definitie startbaanovereenkomst Sinds 1 april 2010  voorwaarde “werkzoekend” is opgeheven  Startbaankaart afgeschaft  Voorwaarde “werkzoekend” behouden voor recht op DGV jongeren  Attestering via werkkaart 2. Erg jonge werknemers (<19 jaar)  Voor 2010 en 2011  Volledige vrijstelling RSZ-bijdragen

23 Startbanen (1) 3. Dubbeltellingen  Stagiairs tellen dubbel  Opgelet! KB moet nog ondertekend worden 4. Nieuwe (gedeeltelijke) vrijstellingen startbaanverplichtingen door aanbieden stageposten  Minstens voor 1/3de startbaanverplichting  Gevolg: vrijstelling van 1/3de verplivhting

24 Doelgroepvermindering Mentors  Sinds 1 januari 2010  DGV van 400 euro voor mentors  5 stageposten en 400 uren per mentor  Mentor: mentoropleiding en beroepservaring  Sluiten overeenkomst met opleidingsinstelling

25 Doelgroepvermindering Opleiders  Sinds 1 januari 2010  Enkel voor opleidingsinstellingen

26 Einde Tom Parys Directie van de jongere en oudere werknemers FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg E. Blerotstraat 1, 1070 Brussel tom.parys@werk.belgie.be


Download ppt "Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google