De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager"— Transcript van de presentatie:

1 Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager

2 Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg?
?? ? Mantelzorgquiz Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg?

3 Vraag 1 Wat is mantelzorg?
Langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. De zorg verleend door mensen die daar een diploma voor hebben. Zorg die door een vrijwilliger wordt verleend aan een persoon die niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. Petje op: 1 op de 8 (juist) Petje af: 1 op de 20 Koppeling met zorg (1 op de 4)

4 Wat is mantelzorg? Mantelzorg is langdurige en/of intensieve zorg
(onbetaald) voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind, naaste, vriend of buur.

5 Vraag 2 Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er in Nederland?
B C Petje op: 45 – 65 jaar (goed) Petje af: 30 – 50 jaar De categorie 45 – 65 jaar is de zogenaamde sandwichgeneratie. Dit zijn mensen van middelbare leeftijd die de zorg voor hun ouders combineren met een gezin en/of een baan.

6 Vraag 3 1 op de hoeveel personen in de zorg combineert mantelzorg met een betaalde baan?
B. 1 op de 6 C. 1 op de 4 Petje op: verlofregelingen Petje af: maatwerk (juiste antwoord)

7 Vraag 4 Welk type mantelzorg komt het meeste voor?
De zorg voor een partner B. De zorg voor zelfstandig wonende (schoon)ouders C. De zorg voor een kind met een beperking Petje op: 20% - juist - (Cijfer op basis van onderzoek database Werk&Mantelzorg) Petje af: 5%

8 Vraag 5 Waarom maken mantelzorgers op het werk hun zorgsituatie niet altijd bespreekbaar?
Rekenen op weinig begrip. B. Willen geen zeurpiet zijn. C. Vinden het een privé kwestie. D. Bang voor minder kans op werk en/of een zwakkere positie op het werk. Benaderingsvraag 45% Redenen: Niet willen – privé/werk gescheiden houden Niet nodig Niet durven (niet begrepen voelen, veel werkgevers kennen de thematiek niet…check cijfer) 11% gaat minder werken/stopt met werken 14% vindt dat zij er (heel) slecht in slagen werk en zorg te combineren. Bijna de helft voelt zich overbelast

9 Filmpje

10 45% van de mantelzorgers maakt het niet bespreekbaar
Onderzoek van Werk&Mantelzorg ( respondenten): Aantal mantelzorgers 2 x zo groot als leidinggevenden en collega’s denken 60% van de collega’s die op de hoogte is van mantelzorgtaken er niet over spreekt 45% van de mantelzorgers maakt het niet bespreekbaar Collega’s en leidinggevenden bereidwilliger zijn dan mantelzorger denkt: 90% versus 40% 54% van werkende mantelzorgers onbekend is met oplossingen en regelingen 80% houdt werk en prive het liefst gescheiden

11 Een oplossing: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Bekendheid organisatie Beleid & Regelingen Cultuur

12

13 Welke mogelijkheden zie jij
binnen jouw organisatie/werkveld op het gebied van beleid en regelingen?

14 Bedrijfsspecifieke regelingen
Thuiswerken (afhankelijk van functie) Flexibele werktijden (bijvoorbeeld begin- en eindtijden) Zelfroostering Inzet mantelzorgmakelaar/steunpunt Spreekuur mantelzorg Bedrijfsarts/Arbodienst Inzetbaarheidsbudget

15 Maar vooral: maatwerkafspraken
Tijdens werktijd in pauze zaken kunnen regelen Tussendoor even weg te kunnen Tijdelijk minder werken (aanpassing arbeidscontract) Vaste roosters te kunnen regelen Tijdelijk minder zware projecten/werk te doen Tijdelijk op een andere afdeling werken Mantelzorguren opsparen – jaarafspraken maken

16 Maken van CAO afspraken:
OR/Vakbonden Maken van CAO afspraken: Mantelzorg benoemen Bewustwording Studie afspraken Verruiming verlofregelingen Maatwerk Ondersteuning mantelzorgers

17 Welke mogelijkheden zie jij
binnen jouw organisatie/werkveld op het gebied van Cao afspraken?

18 Concrete voorbeelden CAO afspraken:
Verlofdagen sparen Inzet levensloopregeling Versoepeling op wet voor deeltijd werken Tijdelijke demotieregeling Verlofmandje in uren of geld Verruiming van wettelijke verlofregelingen CAO VVT: volledig betaald verlof voor 3 mdn voor verzorging zeer ernstig zieke partner, ouders, kind of verwant waarmee de werknemer samenwoont en waarvoor thuisverpleging noodzakelijk is.

19 OR/Vakbonden Creëer bewustwording: Agendeer thema werk en mantelzorg:
Onderzoek/nulmeting naar beleving Bewustwordingscampagne Workshops/presentaties/lezingen/bijeenkomsten Agendeer thema werk en mantelzorg: Aanhaken bij organisatiedoelstellingen Aanhaken bij HR beleid In het kader van sociale innovatie Bij CAO afspraken Bijdragen aan imago: Erkenning Mantelzorgvriendelijke organisatie

20 Wat levert het op? productiviteit stijgt en kwaliteit verbetert
behoud kennis en ervaring minder verloop, dus minder werving en selectiekosten minder verzuim vitaliteit door goede werkprivé balans aantrekkelijke werkgever bron: Sheffield University, i.o. Carers UK

21 Wat doet Stichting Werk&Mantelzorg?
Informatie, advies, tools, onderzoek & best practices Gemeenten, werkgevers, OR, steunpunten, belangenorganisaties, rijksoverheid en politiek

22 Iedereen draagt bij vanuit eigen verantwoordelijkheid en rol
Iedereen draagt bij vanuit eigen verantwoordelijkheid en rol. Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager"

Verwante presentaties


Ads door Google