De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?!"— Transcript van de presentatie:

1 Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?!
Johan Engels Hoofdverpleegkundige Gemeenschappelijke diensten Heilig Hartziekenhuis Lier

2 Uurrooster maken is … Rekening houden met het arbeidsrecht
Rekening houden met organisatie van de afdeling Rekening houden met de gezondheid Balans creëren tussen werk en privé leven

3 Arbeidsrecht : de spelregels
Uurrooster ten minste 5 werkdagen kenbaar maken Werkperiode mag niet lager liggen dan 3 uur Maximum 50 uur /week Week start op donderdag Maximum 11 uur /dag

4 Arbeidsrecht : de spelregels
per tijdvak van 24 uur : arbeidsonderbreking van tenminste 11 opeenvolgende uren Zondagsrust : binnen 6 dagen op te nemen (35 uren onderbrekings-periode) > 6 uur : recht op pauze

5 Organisatorisch Financiële middelen Efficiënt inzetten van personeel
Vastgelegd op directieniveau Efficiënt inzetten van personeel Goede kwaliteit Acceptabele werklast

6 Organisatorisch : Aard van afdeling
Minimumbezetting Tijdens de week Tijdens het weekend Grootte van afdeling Rekening houden met andere instanties Verplichting van aantal titels op afdeling vb(Mugfunctie : minimum 1 titel en 2 (1) vpk tijdens nachtdienst)

7 Organisatorisch : Aard van afdeling
Kwalificaties personeel Verpleegkundigen Verpleegkundig specialisten Worden soms ook op andere afdelingen verwacht Verzorgenden/kinderverzorgsters Door daling van aantal vpk, terug op verschillende diensten (m &kindzorg, geriatrie) Logistiek assistenten

8 Organisatorisch : Aard van afdeling
Anciënniteit personeel 45 plusregeling Extra verlofdagen

9 Dienstrooster en gezondheid
Uit onderzoek Gezondheids- en sociale problemen Slecht roosterontwerp Moeilijk combinatie arbeid – gezin Problemen op het werk (slechte organisatie, weinig communicatie, …) Verschillen in individuele tolerantie tov ploegenwerk

10 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)
Gezondheidsrisico 1 : te veel ‘s nachts werken Beperken, 7 nachten per 4 weken is medisch verantwoord Gezondheidsrisico 2 : te veel afwijkende slaapperiodes Voorwaarts roteren

11 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)
Gezondheidsrisico 3 : onvoldoende rustperiode na nachtarbeid Voorkeur 56 uur Gezondheidsrisico 4 : te trage of te snelle rotatie van verschillende type diensten Gezonheidsrisico 5 : meer dan 5 diensten tijdens dag of 4 nachten na elkaar werken

12 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)
Gezondheidsrisico 6 : achterwaartse rotatie Gezondheidsrisico 7 : ‘s nachts diensten van meer dan 8 uur werken Sociaal risico 1: een gering aantal vrije avonden

13 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)
Sociaal risico 2 : gering aantal vrije weekends Sociaal risico 3 : het aantal niet-werkdagen per jaar is klein De beste ploegenstelsels vanuit deze invalshoek hebben systematisch een dienstduur van 12 uur en een lage gemiddelde arbeidsduur

14 Opmaken van een uurrooster : Hulpmiddelen
Stramienlijsten Excell Overzichtslijsten

15 Opmaken van uurroosters : Stramien ontwerpen
Minimumbezetting invullen Verwachte drukke momenten extra personeel invullen (vb OK-dag, bepaalde onderzoeken op vaste dagen, …) Deeltijdse werknemers : plannen rond een weekend Indien vaste waken : Blokjes van minimum 3 nachten

16 Voordelen van een stramienlijst
Personeel heeft een overzicht op jaarbasis Tijdswinst voor hoofdverpleeg-kundige ? Hulp bij planning van verlof Tijdig zien van problemen bij langdurige ziekte

17 Nadelen Houdt geen rekening met teruggave van Feestdagen, meeruren
Houdt geen rekening met B-verlof Houdt geen rekening met ziekte

18 Besluit Uurrooster is een gevoelig item
Theorie en praktijk in ziekenhuis niet altijd compatibel Opmaken is zeer tijdsintensief Omwille van tekort aan vpk Toekomst : nog complexer


Download ppt "Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?!"

Verwante presentaties


Ads door Google