De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amsterdam- Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amsterdam- Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Amsterdam- Amersfoort
Meten van Burenlawaai ing.Rein.C.Muchall Geluidconsult bv. Amsterdam- Amersfoort woonoverlast 28 April 2011 Amersfoort

2 Meet- en beoordelingsmethode Burenlawaai
Vooronderzoek Meten met de herriemeter+ logboek Geluidisolatie bepalen Uitwerken en analyseren Beoordelen mate van burenlawaai Bepalen invloed gebouw, ontvanger, lawaaimaker

3 Normen burenlawaai Afgeleid van Wet milieubeheer respectievelijk activiteitenbesluit resp. horeca besluit Geen wettelijke status, wel jurisprudentie Gemiddeld dB ( dag) Pieken dB ( dag ) Avond 5 dB lager, nacht 10 dB lager Buiten voor de gevel 15 dB hoger dan binnen Correctiefactoren voor soort lawaai: tonaal, impuls, muziek Extra straffactoren bij burenlawaai Vermijdbaarheid communicatiefactor

4 Vooronderzoek Methode Nadelen Voordelen Klasse 2 meter c.a. € 100
Door klager zelf Instructieblad Meetformulier Beoordelen of nader onderzoek nodig is. Nadelen Niet objectief Niet deskundig Geen bewijs Voordelen Eenvoudig van opzet Lage kosten Snelle reactie

5 Herriemeter

6 Wat wordt geregistreerd?
2 weken Geluidniveau Trillingsniveau Geluidopname via een knop aan een snoer. Logboek van de bewoner met tijdstip, soort lawaai Vragenlijst over hinder, acties, overige hinder Bepalen geluidisolatie wand of vloer meten, berekenen, literatuur, ervaring

7 Geluid en trillingregistratie

8 Bewerking metingen logboeknotities
Controle geluidniveau- trillingsniveau Controle geluidopname Bepalen decibellen Toepassen correctiefactoren Bepalen representatieve situatie: 15 % ergste gevallen

9 Beoordeling ontvangzijde
Buren lawaai schaal Overschrijding norm Beschrijving situatie <0 wel hoorbaar maar praktisch niet hinderlijk 1 0 tot 5 enigszins hinderlijk 2 5 tot 10 erg hinderlijk 3 >10 ontoelaatbaar hinderlijk Noot: Cijfers en gerapporteerde hinder kunnen afwijken door individuele geluidgevoeligheid.

10 Beoordeling gebouw geluidklasse NEN 1070-1999
beschrijving 3 = bouwbesluitwoning Voldoende 4 Matig 5 Slecht 6 Te slecht

11 Beoordeling lawaaimaker
Klasse 4 Beetje lawaaiig gedrag. Er is reden om gedrag aan te passen Klasse 5 Erg lawaaiig gedrag. Aanpassing gedrag noodzakelijk. > Klasse 6 Ontoelaatbaar lawaaiig gedrag.

12 Mogelijke conclusies burenlawaai onderzoek
Gebouw is te slecht. Lawaai ontvanger/ ontvangsituatie is buitengewoon gevoelig Lawaaimaker maakt te veel lawaai Combinatie van meerdere factoren

13 Ervaringen Meestal slechte geluidisolatie
Soms ontoelaatbaar lawaaiig gedrag Soms lage tolerantie klager Meestal combinatie slechte woning lawaaiig gezin. Resultaten Enkele opzeggingen huur Soms gedragsverandering Verbetering woningen nog niet gelukt Geen financiële dekking of regeling Precedentwerking Geen effect op puntenwaardering

14 Vragen en opmerkingen ?


Download ppt "Amsterdam- Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google