De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonsvriendelijk plannen (PVP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonsvriendelijk plannen (PVP)"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonsvriendelijk plannen (PVP)

2 PVP – Wat betekent het, wat is het?
Een planningstool om tot een meer hedendaagse personeelsplanning voor onze chauffeurs te komen, waarbij we: maximaal rekening houden met individuele wensen (voorspelbaarheid en flexibiliteit) en tegelijk de bezettingseisen flexibel kunnen invullen

3 PVP – Wat wijzigt er niet
Systeem van chauffeurs met een vaste dienstrol, behalve op vrijwillige basis instappen in PVP  minstens voor 6 maanden flexibiliteit om last minute gepland verlof in te trekken  nieuwe manier omgaan met verlofplanning Maandrol komt 25ste van voorafgaandelijke maand uit Dagplanning, inclusief dag op voorhand dienst opvragen voor reserven die in maandplanning open blijven staan

4 Persoonsvriendelijk plannen:
Time Care

5 PVP – Voor wie van toepassing
Alle reservechauffeurs Vaste chauffeurs op vrijwillige basis

6 PVP – Werkwijze - proces
Stap 0: vastleggen bezettingseisen Planners laden volgende gegevens in Time Care op uit AS400: Openstaande diensten  kan daarna niet meer gewijzigd worden Afwezigheden (toegestaan verlof, DA/LO-dagen, ….) T- en X- dagen (indien aangevraagd in combinatie met verlof) Opladen toegelaten aantal rustdagen en TC’s Opmerkingen: # diensten met city of standaard kunnen worden vrij gehouden voor beginners TC’s in vaste reeks (P3, P4) worden eventueel eerst toegewezen

7 PVP – Werkwijze - proces
Fase 1. Wensen Chauffeurs dienen wensen in 1ste t/m 7de van de maand voor werkperiode Fase 2. Voorlopig rooster Chauffeurs maken rooster passend 8ste t/m 16de van de maand voor werkperiode Fase 3. Definitief rooster Planner maakt definitief rooster 16de t/m 25ste van de maand voor werkperiode Werkperiode

8 PVP – Werkwijze: Stap 1 Wensfase
Je stelt jouw ideale dienstrooster op. Keuze uit: Openstaande diensten Rustdagen (T- en X) Voorkeur Te Commanderen diensten (vroeg, laat, dag, tweestukken, willekeurig) Veto-uren

9 PVP – Werkwijze: Stap 2 Schuiffase
Kijk of je het rooster kan verbeteren Verplaats diensten en/of vrije dagen of haal ze weg indien je niet alleen staat Je kunt alleen aanpassingen maken die het rooster verbeteren

10 PVP – Werkwijze: Stap 3 Vastleggen rooster
De planner hakt de laatste knopen door De planner wijst eventueel bijkomende rustdagen toe De planner kan aanpassingen maken omwille van de stand van je lopende rekening & trimesteroverschrijding Ook de planner waakt over de wettelijke bepalingen

11 PVP – Werkwijze: PVP = Samen plannen
Eerst wensen opgeven, dan kijken hoe het past in het groepsrooster Uitgangspunt zijn jullie wensen, maar het werk moet wel gedaan worden De groep maakt het rooster passend Schuiven kan noodzakelijk zijn

12 PVP – Werkwijze: PVP = Eerlijk plannen
Het maakt niet uit of je als eerste of als laatste je ideale uurrooster ingeeft Iedereen moet wel eens minder populaire diensten doen Feestdagen: Iedereen moet eens komen werken Op maandbasis  per gewerkte zon- of feestdag moet men een zaterdag werken

13 PVP – Werkwijze: PVP = Eerlijk plannen
T-en X-dagen: 8 zelf in te plannen na 5 tweestukkendiensten voorrang op vrij weekend Bij keuze uit andere stelplaats dan voorkeurstelplaats: geen verplaatsingsvergoeding voorkeurstelplaats heeft voorrang bij toewijzen diensten Veto-uren  éénmaal blok van 3 uren Wettelijke bepalingen nachtrust # dagen achtereenvolgend werken

14 PVP – Werkwijze: PVP = Eerlijk plannen
Correct verwachtingspatroon Onmogelijk om ieders wensen te vervullen Flexibiliteit loont

15

16 PVP – Ervaringen pilootregio’s

17 PVP – Ervaringen pilootregio’s

18 PVP – Ervaringen pilootregio’s

19 PVP – Ervaringen pilootregio’s

20 PVP – Ervaringen pilootregio’s

21 PVP – Ervaringen pilootregio’s
Mogelijkheid om vrije dagen en voorkeurdiensten op te geven Meer en langer op voorhand weten Makkelijker privé en werk met elkaar te combineren Te weinig diensten beschikbaar in Time Care  last minute gepland en toegekend verlof wijzigen Anciënniteit telt niet mee bij toewijzen diensten Het plannen zelf vraagt tijd en inspanning Praktische vragen & opmerkingen

22 PVP – Agenda implementatie regio ………..
……….. organisatorisch overleg ……….. infosessie syndicaal overleg ………... opleiding planners ……….. infosessie chauffeurs met vaste rol ……….. opleiding chauffeurs ……….. eerste oplading Time Care vanuit AS400 ……….. eerste wensfase ……….. eerste schuiffase ……….. opmaak definitieve maandrol ……… Continue evaluatie en bijsturing vanaf 1 november 2013

23 Eerste resultaat regio Kortrijk (overgang naar schuiffase)

24 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Persoonsvriendelijk plannen (PVP)"

Verwante presentaties


Ads door Google