De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe ARBEIDSTIJDEN en VERLOFREGELING bij de Stad Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe ARBEIDSTIJDEN en VERLOFREGELING bij de Stad Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe ARBEIDSTIJDEN en VERLOFREGELING bij de Stad Antwerpen

2 Of hoe de stad Antwerpen de vrije tijd steelt van haar personeel

3 Aan de collega’s die werken bij de stad en het OCMW van Antwerpen

4 WAARSCHUWING Het bekijken van deze presentatie zal van jou een inspanning vragen. Neem je tijd er voor. Je hebt recht op deze informatie, ook al heeft de stad het niet simpel gemaakt. Je kan altijd meer uitleg vragen: zie achteraan

5 Vanaf 1 januari 2009 wil de stad een andere verlofregeling invoeren, als toepassing van de nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

6 Tegelijk koppelt ze dit aan de afschaffing van de betaalde middagpauze en de invoering van meer flexibele werkroosters

7 Met je verlofbrief vandaag kan je vrij nemen op basis van drie soorten vrijaf: 1.jaarlijkse vakantie 2.wettelijke en plaatselijke feestdagen* 3.compensatie voor de 38-urenweek* (*jaarlijks legt het bestuur een aantal van deze dagen vast vb. als brugdag)‏

8 Daarnaast kan je indien nodig tot 4 dagen (betaald) sociaal verlof nemen bij ziekte van een inwonend familielid

9 - 1 - JAARLIJKSE VAKANTIE

10 Met de huidige verlofregeling heeft iedereen minstens 24 dagen jaarlijkse vakantie. JAARLIJKSE VAKANTIE - huidig -

11 Op de leeftijd van 45, 50, 60, 61, 62, 63 en 64 jaar komt daar telkens een extra vrije dag bij

12 Overzicht huidig jaarlijks verlof per leeftijd 31+ 64 30+ 63 29+ 62 28+ 61 27+ 60 26+ 50 25+ 45 24< 45 DagenLeeftijd

13 De nieuwe rechtspositieregeling laat het bestuur toe om minimum 30 dagen jaarlijks verlof maximum 35 dagen jaarlijks verlof toe te kennen JAARLIJKSE VAKANTIE - nieuw -

14 De stad wil voor iedereen het maximum aantal dagen jaarlijks verlof toekennen = 35 dagen Hiervan kan je 4 dagen op dringende basis nemen (sociaal verlof vervalt)‏ Leeftijdsdagen vallen ook weg

15 Overzicht huidig en nieuw jaarlijks verlof per leeftijd 3531+ 64 3530+ 63 3529+ 62 3528+ 61 3527+ 60 3526+ 50 3525+ 45 3524< 45 NieuwDagenLeeftijd

16 Dit zou positief kunnen zijn: MAAR er blijft nog het overzicht van de -wettelijke en plaatselijke feestdagen -compensatiedagen

17 - 2 - Wettelijke, verplichte en plaatselijke FEESTDAGEN

18 10 wettelijke feestdagen in België 1 door de Vlaamse Gemeenschap opgelegde feestdag (11 juli)‏ 7 plaatselijke feestdagen = 18 feestdagen Feestdagen - huidige -

19 Feestdagen - nieuw - 10 wettelijke feestdagen in België 1 door de Vlaamse Gemeenschap opgelegde feestdag (11 juli)‏ 3 plaatselijke feestdagen = 14 feestdagen

20 Overzicht jaarlijks verlof en feestdagen

21 Tot hier zou dit geen negatief verhaal zijn MAAR de stad wil bij de invoering van de nieuwe verlofregeling ook onze betaalde middagpauze afschaffen

22 - 3 - COMPENSATIE DAGEN

23 Wekelijkse arbeidstijd 38-urenweek Huidige regeling: 40 uren per week, met doorbetaalde middagpauze en 12 compensatiedagen Nieuw: 38 uren per week, zonder doorbetaalde middagpauze of compensatiedagen

24 Huidig: werktijd (groen) in weekschema De huidige regeling betekent vb. dat je vijf dagen acht uur werkt = 40 uren, waarbij je middagpauze meetelt als werktijd. Gezien voor ons de 38-urenweek geldt, krijg je 12 dagen compensatie op jaarbasis. Tijdens je middagpauze ben je in principe beschikbaar voor het werk. 16u12u30 12u8uvrijdag 16u12u30 12u8udonderdag 16u12u30 12u8uwoensdag 16u12u30 12u8udinsdag 16u12u30 12u8umaandag

25 Nieuw: werktijd (groen) in weekschema De nieuwe regeling betekent dat je 38 uren per week moet werken, zonder dat de middagpauze meetelt. Of één dag in je werkweek een half uur langer blijft (of ong. 6 minuten per dag) + verlies van de 12 dagen compensatie. Het enige verschil is dat je tijdens je middagpauze niet meer beschikbaar moet zijn en het werk kunt verlaten. 16u12u30 12u8uvrijdag 16u12u30 12u8udonderdag 16u12u30 12u8uwoensdag 3016u12u30 12u8udinsdag 16u12u30 12u8umaandag

26 Bekijk dit nog eens goed: = huidig 40 uren 12 compensatie dagen = nieuw 40,5 uren 0 compensatie dagen 16u12u30 12u8uvrijdag 16u12u30 12u8udonderdag 16u12u30 12u8uwoensdag 16u12u30 12u8udinsdag 16u12u30 12u8umaandag 16u12u30 12u8uvrijdag 16u12u30 12u8udonderdag 16u12u30 12u8uwoensdag 3016u12u30 12u8udinsdag 16u12u30 12u8umaandag

27 Door het verlies van de compensatiedagen wordt het uiteindelijk toch een negatief verhaal

28 Overzicht vrijaf per leeftijd - huidig en nieuw -

29 In de nieuwe regeling werk je 40,5 uren (doordat je middagpauze niet meer meetelt en je 38-uren moet presteren)‏ en heeft iedereen maar 49 dagen vrijaf = langer minder =

30 Als je dit dubbel effect berekend in werkuren kom je tot de volgende vaststelling:

31 Naargelang je leeftijd betekent dit op jaarbasis een verlies van 8 tot 15 dagen vrije tijd ! dagen15+ 64 dagen14+ 63 dagen13+ 62 dagen12+ 61 dagen11+ 60 dagen10+ 50 dagen9+ 45 dagen8< 45

32 Zo steelt de stad minstens 8 dagen van ieders vrije tijd!

33 Voor het totale voorziene personeelsbestand van 6500 voltijdsen betekent dit minstens 52.000 DAGEN

34 Om dit verlies zogezegd te compenseren zal iedereen 8 dagen extra vrijaf kunnen opbouwen, door 8 dagen extra te werken!

35 Laat je niet vangen!

36 Je hebt 49 dagen vrijaf Je werkt 8 dagen extra Je neemt 8 dagen vrij = nuloperatie Blijft 49 dagen! 49 + 8 - 8 --------- = 49

37 Het besluit blijft: Je levert twee keer in: - je bent langer op het werk - je hebt minder vrijaf

38 Oudere personeelsleden leveren meer in dan jongere

39 Is dit de dank van het stadsbestuur voor onze jarenlange inzet ondanks het personeelstekort ?!

40 Minder vrije tijd Minder rust Minder tijd voor jezelf of je gezin Je kinderen langer in de nabewaking De stad heeft niet het recht om zo in te grijpen in ons leven!

41 SAMEN STERK tegen deze onrechtvaardigheid !!!

42 ONZE EISEN Behoud van de betaalde middagpauze en de daaraan verbonden doorlopende dienstverlening voor de bevolking

43 ONZE EISEN Geen aanslag op de vrije tijd en het gezinsleven van het personeel. In plaats daarvan : werk voor nieuwe collega’s 52.000 dagen = 245 jobs

44 Deze presentatie is een initiatief van de PVDA-werking bij de stad Antwerpen. Voor meer informatie mail naar: rode.tornado2@gmail.com


Download ppt "Nieuwe ARBEIDSTIJDEN en VERLOFREGELING bij de Stad Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google