De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modern en flexibel roosteren Introductie Management

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modern en flexibel roosteren Introductie Management"— Transcript van de presentatie:

1 Modern en flexibel roosteren Introductie Management

2 Inhoud Aanleiding Capaciteitsmanagement Modern en flexibel roosteren Aan de slag

3 Meer variatie in arbeidspatronen Meer flexibiliteit
cao Uitgangspunten cao Meer variatie in arbeidspatronen Meer flexibiliteit Verdere flexibilisering werkcapaciteit via jaarroosters

4 Jaarrooster Jaarrooster: Geformaliseerde afspraak tussen leidinggevende en medewerker over de verdeling van de te werken uren in het jaar Werktijdenpatroon vastgelegd in een rooster Rooster past binnen de wettelijke kaders, cao en de afspraken zoals die in de organisatie met de OR zijn gemaakt

5 Kansen en mogelijkheden
Organisatie: Betere aansluiting tussen werkaanbod en inzet van uren Minder leegloop Verlaging werkdruk op drukke momenten

6 Kansen en mogelijkheden
Medewerkers: Meer invloed op werktijden Verbeterde balans tussen werk en privé Betere arbeidsmarktpositie, hogere medewerkerstevredenheid, minder verloop

7 Gerelateerde onderwerpen
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Initiatieven om de organisatie zo aan te passen dat de regelruimte van de medewerkers met betrekking tot werktijden en werkplek wordt vergroot Samengevat in Bricks, Bytes & Behavior

8 Gerelateerde onderwerpen
Meer- en minder uren De mogelijkheden van de werknemer om in overleg met de werkgever de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gedurende één jaar met maximaal zes uur te verlagen of verhogen. Dit heeft effecten op de formatie van de afdeling en op het loon van de medewerker.

9 Gerelateerde onderwerpen
Plus- en minuren De mogelijkheden van de werknemer om de dagelijkse arbeidsduur te variëren binnen vooraf gestelde kaders die met de OR zijn overeengekomen. Dit heeft geen effecten op loon of formatie.

10 Mogelijkheden jaarroosters
Jaarroosters bieden de mogelijkheid om de inzet van uren aan te passen aan voorspelbare pieken en dalen in het werk. In een drukke periode meer uren inroosteren In een rustige periode minder uren inroosteren

11 Mogelijkheden jaarroosters
NB. Ook een rooster met vijf dagen van acht uur per week met eens in de twee weken een dag vrij is een jaarrooster!

12 Mogelijkheden jaarroosters
Bestaande voorbeelden bij enkele waterschappen: 7,5 / 8,5 – rooster bij de uitvoering: 7,5 uur per dag in de winterperiode 8,5 uur per dag in de zomerperiode Zo min mogelijk uitgeroosterde dagen in het midden van de maand bij de salarisadministratie

13 Werkaanbod Invoering jaarrooster vereist inzicht in werkaanbod Werkaanbod afleiden uit: Jaarplan Ervaringsgegevens of registratie voorgaande jaren Beleving medewerkers

14 Werkaanbod per jaar (voorbeeld)

15 Beschikbaarheid van uren
De beschikbaarheid van medewerkers fluctueert: Vakantiepatronen Opleiding Ziekte

16 Beschikbaarheid van uren
De medewerkers hebben wensen en voorkeuren ten aanzien van het roosterpatroon en de afwezigheid. Voorbeelden: Een deel van de medewerkers neemt graag in de zomer verlof op Een deel van de medewerkers is graag op vrijdag vrij

17 Match? Werkaanbod en beschikbaarheid van uren moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Ondercapaciteit Overcapaciteit uren

18 Jaarrooster In overleg met de medewerker wordt jaarlijks een roosterpatroon afgesproken met de te werken uren per dag Uitgangspunt is match tussen: Patroon in werkaanbod én Voorkeur van medewerker

19 Jaarrooster Verschillende methoden voor het opstellen van een jaarrooster: Jaarrooster gezamenlijk vaststellen in afdelingsoverleg Individueel bespreken in jaargesprek NB: Een jaarrooster is altijd een afspraak tussen organisatie en individuele medewerkers, binnen de met OR overeengekomen kaders

20 Eigenschappen werkaanbod
Tijdgebonden Werk moet in bepaalde periode worden verricht Niet tijdgebonden Werk kan verschuiven naar andere periode Voorspelbaar Het werk moet op voorspelbare momenten worden verricht en de hoeveelheid werk is bekend Onvoorspelbaar Wanneer het werk moet worden verricht is niet van te voren bekend, en/of de hoeveelheid werk is niet bekend

21 Instrumenten in een kader
Kenmerken van het werkaanbod Tijdgebonden Niet tijdgebonden Voorspelbaar Jaarroosters op werkaanbod Plannen (verschuiven) werk en jaarroosters Onvoorspelbaar Organiseren van flexibiliteit Prioriteiten stellen en werk verschuiven

22 Voorbeelden jaarroosters
Buitendienst In de zomer is het werkaanbod hoog In de winter is het werkaanbod laag 8,5-urige diensten in de zomer. 7,5-urige diensten in de winter

23 Voorbeelden jaarroosters
Salarisadministratie De derde week van de maand is het werkaanbod hoog 5 x 9 uur in de week met hoog werkaanbod Elders in de maand vrijgeroosterde dagen

24 Voorbeelden jaarroosters
Financiële administratie Opstellen jaarrekening vergt veel tijd Eerste drie maanden van het jaar 5 x 8,5 uur per dag In de zomer 4 x 8 uur per dag

25 Routekaart Aan de slag:
Stap 1: Presentatie jaarroosters leidinggevenden en OR Stap 2: Communicatie naar medewerkers Stap 3: Instelling werkgroep per afdeling Stap 4: Capaciteits- en roosteranalyse Stap 5: Bespreking voor- en nadelen in het werkoverleg Stap 6: Overleg over jaarroosters met individuele medewerkers Stap 7: Ontwerp kaderregeling Stap 8: Instemming voor kaderregeling van OR Stap 9: Aanpassing HR-systemen Stap 10: Eindvoorstel per afdeling Stap 11: Instemming eindvoorstellen door OR

26 Toolkit Modern en Flexibel Werken P&O
Bevat informatie ten behoeve van de introductie van modern en flexibel roosteren zoals: Presentaties Scan flexibel roosteren Stappenplan Veelgestelde vragen en antwoorden Zie

27 Toolkit Modern en Flexibel werken P&O

28 Toolkit Modern en Flexibel Werken voor medewerkers
Bevat informatie ten behoeve van de introductie van modern en flexibel roosteren zoals: Informatiemateriaal Achtergrondinformatie Aandachtspunten voor de OR Veelgestelde vragen en antwoorden Zie

29 Toolkit Modern en Flexibel Werken Medewerkers


Download ppt "Modern en flexibel roosteren Introductie Management"

Verwante presentaties


Ads door Google