De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA"— Transcript van de presentatie:

1 Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA
Zorg voor de mantel Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA

2 Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …  n.v.t.

3 Opbouw bijdrage Gevolgen CVA voor omgeving Onderzoek naar mantelzorg
Overeenkomsten en verschillen (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

4 Opbouw bijdrage Gevolgen CVA voor omgeving Onderzoek naar mantelzorg
Overeenkomsten en verschillen (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

5 CVA voor omgeving Plotseling overgang ‘Vechten’ om aandacht
Cesuur in het dagelijks bestaan Omslag naaste naar ‘zorgvrager’ En dus omslag naar ‘zorggever(s)’ Niet alleen fysiek….. ‘Vechten’ om aandacht Degene die het treft staat centraal, ook/juist bij hulpverleners Naasten mogelijk wel geinformeerd, maar er niet echt ‘bij’

6 In “stabiele” fase Of opname: Of thuis Mantelzorg blijft
Maar wel in ‘vreemde’ omgeving c.q omgeving met vreemden Of thuis 24 op 24, 7 op 7 Aanpassing woning, ritme, leven Wie zorgt voor de mantelzorger..

7 Opbouw bijdrage Gevolgen CVA voor omgeving Onderzoek naar mantelzorg
Overeenkomsten en verschillen (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

8 Uit: De Mantelval Bijna kwart mantelzorgers voelt zich niet belast
Zes op tien (ruim) voelt zich licht tot matig belast: voortdurend plichtsgevoel en/of problemen met combineren taken Een op acht ernstig belast: ondersteuning (bijv. overname taken of verlof) dringend gewenst Risicogroepen: mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, dementie

9 Oorzaken overbelasting
Gedragsproblemen verzorgde Gebrek aan ondersteuning informele circuit Gebrekkige samenwerking/afstemming professionele dienstverlening

10 Gedragsproblemen Als gevolg van bijv. dementie, psychiatrische problematiek etc.: Verstoring oorspronkelijke ver(stand)houding Agressie Ontbrekend ziekte-inzicht Ondankbaarheid Behoefte toezicht Vaak in combinatie met ook lichamelijke zorgbehoefte: ongemakkelijkheid verdubbeld

11 Gebrek aan ondersteuning informele circuit
Sociale netwerken chronisch zieken kleiner dan gemiddeld Idem mensen met psychiatrische problematiek of verstandelijke beperking Langdurige mantelzorgverlening gaat gepaard met krimpen netwerk Kwart mantelzorgers ‘wil anderen niet tot last zijn’

12 Gebrekkige samenwerking/afstemming professionele dienstverlening
In opleiding vooral aandacht voor zorgvrager Professionals (gezondheidszorg) meer gericht op behandeling dan ondersteuning Mantelzorgers niet geneigd hulp te vragen of problemen te delen voorkeur zorgvrager

13 Uit: De Mantelval Bijna kwart mantelzorgers voelt zich niet belast
Zes op tien (ruim) voelt zich licht tot matig belast: voortdurend plichtsgevoel en/of problemen met combineren taken Een op acht ernstig belast: ondersteuning (bijv. overname taken of verlof) dringend gewenst Risicogroepen: mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, dementie ….?

14 Uit: De Mantelval Bijna kwart mantelzorgers voelt zich niet belast
Zes op tien (ruim) voelt zich licht tot matig belast: voortdurend plichtsgevoel en/of problemen met combineren taken Een op acht ernstig belast: ondersteuning (bijv. overname taken of verlof) dringend gewenst Risicogroepen: mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, dementie en mensen met NAH

15 Onzichtbare groep? Enerzijds: nog weinig vergelijkingsmateriaal voor kennis over specifieke vragen mantelzorgers NAH Geen antwoordcategorie in grotere enquêtes Geen specifiek beleid mantelzorgondersteuning (wmo) – ‘kleine doelgroepen’ Anderzijds: Specifiek onderzoeks- en ontwikkelingstraject HU NAH’ers ‘poppen’ steeds vaker op als gebruikers algemene welzijnvoorzieningen Mantelzorgers NAH steeds vaker in beeld bij mantelzorgorganisaties (lokaal/landelijk) (in HvA enquête nu wel afzonderlijke antwoordcategorie)

16 Opbouw bijdrage Gevolgen CVA voor omgeving Onderzoek naar mantelzorg
Overeenkomsten en verschillen (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

17 Herziening Nederlands zorgstelsel
Behoud drie wetten, maar verschuiving onderlinge verhoudingen Nadruk op zo snel, zo lang mogelijk zelfstandig Dus: behandel/revalidatiefase zo kort mogelijk En als het even kan geen opname Voor degenen die opgenomen blijven: WLZ (?) Voor degenen die naar ‘huis’ gaan: Wmo (?)

18 Herziening Nederlands zorgstelsel
Toenemende (na)druk op informele steunstructuren (ihb mantelzorg) Taak mantelzorgondersteuning volgt wettelijke deling zorg: transitie

19 Herziening Nederlands zorgstelsel
Toenemende (na)druk op informele steunstructuren (ihb mantelzorg) Taak mantelzorgondersteuning volgt wettelijke deling zorg: transitie Risico op overbelasting reëel aanwezig

20 Oorzaken overbelasting
Gedragsproblemen verzorgde Gebrek aan ondersteuning informele circuit Gebrekkige samenwerking/afstemming professionele dienstverlening

21 Opdracht een professionele hulpverleners
Betrek mantelzorgers vanaf begin bij behandeling en zorg Ook in acute fase Deel eventueel taken binnen team (Her)ken hun deskundigheid Mantelzorgers raken ‘thuis’ in de zorg Heb ook voor (emotionele) ondersteuningsbehoeften mantelzorgers Verwijs of organiseer lotgenotencontact Stimuleer/ondersteun sociale netwerken Zoek naar interdisciplinaire samenwerking, ook over grenzen zorgsector


Download ppt "Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA"

Verwante presentaties


Ads door Google