De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken
7 oktober 2010 Ellen Witteveen

2 De getroffene en diens mantelzorger
Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

3 De professional Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

4 Communiceren in de driehoek
Persoon met hersenletsel Mantelzorg/ belangrijke naaste Professional Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

5 De mantelzorger belast
Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

6 De keuze voor mantelzorgen
Liefdesrelatie wordt zorgrelatie Keuzeproces Redenen om mantelzorg te verlenen Wie wordt de vaste mantelzorger? Begeleiding van professionals in het keuzeproces van de mantelzorger Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

7 Dilemma’s Moreel-ethische dilemma’s Praktische dilemma’s
Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

8 Verschillende rollen van de mantelzorger
Samenwerkingspartner Ervaringsdeskundige Persoonlijk betrokkene Schaduw cliënt Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

9 Zorglast Zorglast hangt samen met de ernst van de lichamelijke en cognitieve beperkingen. Zorglast hangt samen met partnerkenmerken zoals hoge leeftijd, persoonlijkheidskenmerken, gezondheidskenmerken, emotionele problemen, ADL beperkingen etc. Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

10 Beperkt ziekte-inzicht Controle op ADL Vervangende zorg regelen
Bijvoorbeeld Tempoverschil Beperkt ziekte-inzicht Controle op ADL Vervangende zorg regelen Claimend gedrag Zich niet kunnen vermaken Prikkelgevoelig zijn Beperkt geheugen Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

11 Welke taken heeft de mantelzorger in de verschillende zorgfasen?
Acuut  cliënt vertegenwoordiger Revalidatie  ondersteunen en stimuleren van therapeutische oefeningen/ co therapeut In de chronische/ verblijfsfase  -zorglast -verlieservaring -acceptatie van de veranderingen, ook voor het eigen leven Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

12 De dubbele rol van de mantelzorger
Persoon met hersenletsel 1.Mantelzorg in de zorg voor partner 2.Mantelzorger met eigen hulpvraag Professional Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

13 Wat is Goede Zorg? Goede Zorg begint met de intentie
-elkaar te willen begrijpen en -het besef elkaar nodig te hebben om tot -persoonlijk-professionele om tot -herstelondersteunende zorg te komen. Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

14 Wat is herstelondersteunende zorg?
Samen zoeken naar optimale zelfstandigheid (autonomie): -Versterken van eigen regie en kracht. -Mensen helpen (weer) in een actor-positie te komen -Ondersteuning bij het laten horen van de stem -Helpen bij kwaliteit van leven (tijdsbesteding, evenwichtige inzet mantelzorg etc.) Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

15 Een voorbeeld uit het eigen leven
Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

16 Hoe hou je het op de lange termijn vol?
Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

17 Ondersteuningsvraag van de mantelzorger
Vraagverheldering Het helder krijgen van de persoonlijke wensen Interventies in de chronische fase gericht op: - Laten benoemen van eigen gevoelens Stimuleren en bevorderen van autonomie Stimuleren om hulp te vragen Stilstaan bij persoonlijke waarden Bewust maken van de gevolgen in de partnerrelatie Zoeken naar invulling van het eigen leven Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

18 Waarom juist bij deze doelgroep
Langdurig Complex Wisselend beeld Moeilijk aan derden uit te leggen Geliefde is er nog maar eigenlijk ook niet Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

19 Methoden van mantelzorg
In het verlengde van de cliënt, cliënt centraal (Hooi op je vork, Heb ik een probleem dan? Eigen kracht conferentie) Mantelzorger centraal (Natuurlijk een netwerk,lotgenotencontacten, ik ben ik en jij bent jij) Sociale netwerk centraal (familiezorg, ) Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

20 Wat is herstelondersteunende mantel-zorg?
Vijf-fasenmodel_crisis-participatie Crisis Stabilisatie Verwerking/ Heroriëntatie Re-integratie Participatie Het ontstaan van het letsel en de ontwrichtende gevolgen daarvan Stabilisatie met accent op biologische, neurologische en cognitieve functies Psychische en sociale stabilisatie Psychologisch revalidatieproces: verwerking van wat men overkomen is en heroriëntatie op de toekomst Fysiek en sociaal revalidatieproces: re-integratie in het ‘gewone leven’ Oefenen van activiteiten Vervullen van zinvolle sociale rollen Meedoen in de samenleving Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

21 Lokale ondersteuning/ Pakket aan basisfuncties
Informatie geven Advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg Financiële tegemoetkoming Materiële hulp Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

22 Waar zijn de mantelzorgers?
Te moe Geen tijd Ben ik dan een mantelzorger? Net te zwaar maken Werkende mantelzorgers Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

23 Mantelzorgondersteuning in de toekomst
-Kansen van het PGB en de WMO -Sociale netwerkondersteuning -Centrale ondersteuner (trajectbegeleider) die pro-actief is in een vroeg stadium en meeloopt gedurende het gehele proces. (onderzoeksproject HU) Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

24 Bronnen Beneken genaamd Kolmer (2007) Familiezorg
Buijssen (2005)Hulpverlening aan mantelzorgers Jansen (2009) Morele dilemma’s van mantelzorgers Witteveen (2010) Communicatie bij hersenletsel Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken


Download ppt "Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken"

Verwante presentaties


Ads door Google