De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg 26 oktober 2010 Ellen Witteveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg 26 oktober 2010 Ellen Witteveen."— Transcript van de presentatie:

1 Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg
26 oktober 2010 Ellen Witteveen

2 Agenda voor 26 oktober ochtendgedeelte
Korte introductie EW Wie is wie? Allen Project EW Toelichting programma training EW Uitleg Plan van Aanpak EW Deel 2 Introductie van beschikbare methoden, technieken en onderzoeken over netwerkondersteuning EW Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

3 Toekenning subsidieaanvraag Sinterklaas (boeken, schilderijen)
Het project Toekenning subsidieaanvraag Sinterklaas (boeken, schilderijen) OWP’s Onderzoekers en facilitatoren Functie van stuurgroep Externe deskundigen Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

4 Schilderijen Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

5 Ontwikkelwerkplaatsen
Samenstelling in samenspraak met regionale projectleider Vertegenwoordigers van kernorganisaties in de keten Inbreng door consortiumpartners te weten Mee en de Hoogstraat Inbreng is actuele casuïstiek Vanuit alle kanten bespreken dus op micro, macro en meso niveau Regionale projectleider is voorzitter Facilitator is scherp op voortgang, kan deskundigheid inbrengen (zelf, literatuur of gastdocent), vat samen en zorgt voor overdracht naar onderzoekers en schrijvers Onderzoeker werkt zelfstandig aan een gefiatteerd onderzoek per regio waarin ook ervaringsdeskundigen worden meegenomen. Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

6 Onderzoekers en facilitatoren
Ontwikkelwerkplaats Groningen Facilitator is Jaap Driest Onderzoekers zijn Tonia Star en Toke Jansen Ontwikkelwerkplaats Amersfoort/ Utrecht Facilitator is Ellen Witteveen Onderzoeker is Leo Admiraal Ontwikkelwerkplaats Deventer Facilitator is Leo Admiraal Onderzoeker is wsch. Ellen Witteveen Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

7 Trainingsprogramma Het verkrijgen van een overzicht van methoden mz ondersteuning en signaleren dreigende overbelasting Het verkrijgen van een overzicht van methoden om een sociaal netwerk rond de persoon met hersenletsel en diens naasten te ontwikkelen en te beheren dat als een persoonlijk steunsysteem kan fungeren 3.Het maken van een plan van aanpak dat gebruikt kan worden als input voor de ontwikkelwerkplaatsen. Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

8 Plan van Aanpak Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning
Format Plan van aanpak, oktober 2010. Plan van Aanpak Format Plan van aanpak, oktober 2010. Algemeen Korte omschrijving van de organisatie, inclusief doelstelling Welke taken en werkzaamheden heeft de consulent/ maatschappelijk werker nu? Welke methoden van mantelzorgondersteuning c.q. sociale netwerkondersteuning worden er gebruikt? Welke competenties heeft de consulent/ maatschappelijk werker nodig om deze methoden uit te oefenen? Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

9 Plan van aanpak Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning Innovatie
Wat is het beleid van de organisatie op het gebied van mantelzorgondersteuning cq sociale netwerkondersteuning? Op welke termijn moet dat gerealiseerd zijn? Welke hiaten kent de organisatie ca het beleid waar het gaat om mantelzorg cq sociale netwerkondersteuning? Welke kansen zijn er voor mantelzorgondersteuning cq sociale netwerkondersteuning? Welke inhouden van de training kunnen gebruikt worden om deze kansen te benutten? Welke ketensamenwerking kan gebruikt worden om de kansen te benutten? Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

10 Plan van aanpak Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning
Concrete stappen Op welke wijze kunnen bovenstaande kansen geëffectueerd worden? Welke voorwaarden zijn nodig om deze kansen te benutten? Welke concrete stappen moeten binnen de eigen organisatie ondernomen worden om de komen tot een gespecialiseerde ‘ondersteuner NAH’ ? Wat is de tijdsfasering voor deze stappen? Wie moet deze stappen ondernemen? Welke verwachtingen zijn er t.a.v. de ontwikkelwerkplaatsen? Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

11 Deel 2 Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

12 Methoden, technieken en onderzoeken van netwerkondersteuning
Indeling in: Het geven van informatie en advies aan cliënten, mantelzorgers en sociale netwerken 2. Vergroten van het sociale netwerk rond de cliënt: de cliënt centraal 3. De ondersteuning van de mantelzorger: de mantelzorger centraal 4. De ondersteuning van het sociale netwerk: het systeem centraal. Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

13 Zie invullijsten (hard copy)
Invullen op: -Voor de eigen organisatie invullen welke methode etc. bekend is. -Welke methode etc. is volgens de deelnemers evident? -Welke methode wordt in de eigen organisatie ingezet? Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

14 Methode ‘Hooi op je vork’
De uitgangspunten van Hooi op je vork zijn: -Streven naar maximale autonomie -Hersenletsel is complex en veelomvattend -Vroeger en nu zijn allebei belangrijk -Hersenletsel heeft gevolgen voor alle gebieden van het leven -Dé waarheid bestaat niet- ieder beleeft de werkelijkheid op eigen wijze -Uitgaan van wat er wel is en aansluiten bij de motivatie van de persoon zelf Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

15 Ontwikkelen en Ontdekken……
Op Twaalf leefgebieden Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

16 Mantelzorg en netwerkperspectief?
Navraag op HOOI dag : -Niet gericht op mantelzorger -Wel bruikbaar -Mantelzorg en familieperspectief wordt op korte termijn niet ontwikkeld Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

17 Complexiteit van hersenletsel is terug te zien in type hulpvraag.
Methode A. Prinsen Complexiteit van hersenletsel is terug te zien in type hulpvraag. Uitgangspunt is het gebrek aan ziektebesef. Interventies gericht op de volgende typeringen: Type klanten: -De voorbijganger -De zoeker -De klant -de co-expert (niet van toepassing bij hersenletsel) Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

18 Mantelzorg en netwerkperspectief?
Mantelzorg en familieperspectief wordt in de methode Prinsen, in deze typering en interventie strategie niet genoemd. Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

19 ‘Goeie Snap van elkaar’
Persoon met Hersenletsel Mantelzorger/ belangrijke naaste Professional Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

20 -Herstelgericht = procesmatig.
Kenmerkend -Herstelgericht = procesmatig. -Herstellen op medisch, sociaal en persoonlijk gebied -Herstellen door empowerment -Herstelondersteuning door: Voorwaarden te scheppen voor de trialoog Systematische reflectie op te bespreken onderwerpen Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

21 Mantelzorg en netwerkperspectief?
-Indeling in mantelzorger in zorg voor client en zorg voor zichzelf -Tips gegeven voor mantelzorgers om de communicatie te verbeteren en om zelf in beeld te komen -Professionals wordt geadviseerd naasten te betrekken bij de communicatie Nieuwe project ontstaan vanuit handelingsverlegenheid mbt mantelzorg en netwerkondersteuning in licht van WMO. Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

22 Family centred approch, Visser-Meily
Verbeteren van de begeleiding door multi disciplinaire revalidatieteam aan het gehele gezin inclusief de patiënten. -Meetinstrumenten voor signalering overbelasting -Netwerkanalyse -Evaluatie van functioneren van gezinssysteem Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

23 Participatieladder Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

24 Mantelzorg en netwerkperspectief?
Zie lesaanbod van 26 oktober middagprogramma Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

25 MantelzorgZorg, Hilbers
Eerste onderzoek (5 minuten) -Reden/startpunt onderzoek (goeie snap en ervaring vanuit werkomgeving) -Uitleg specifieke doelgroep (steun die mantelzorgers aan elkaar ervaren, de specifieke moeilijkheden voor deze groep mantelzorgers) -Korte samenvatting over de uitkomsten van de interviews (steunende en belastende elementen) -Thema’s cursus (hoe tot stand gekomen en dienen als kapstok voor de werkvormen) Tweede onderzoek (15 minuten) -Startpunt (eerste cursus, op papier goed beoordeeld) -Twee cursussen, muziek en beeldend (verschillen en overeenkomsten in de groepen) -Filmpje van beeldend cursus (10 minuten) -Ervaringen / reacties van mantelzorgers vanuit de cursus -Aanpassingen gedaan binnen de cursus Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning

26 Einde ochtendgedeelte
Training Mantelzorg en Netwerkondersteuning


Download ppt "Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg 26 oktober 2010 Ellen Witteveen."

Verwante presentaties


Ads door Google