De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindmeting proeftuin Wmo Symposium ‘Samen met elkaar’, 31 oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindmeting proeftuin Wmo Symposium ‘Samen met elkaar’, 31 oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Eindmeting proeftuin Wmo Symposium ‘Samen met elkaar’, 31 oktober 2007

2 Afbakening evaluatie De wijze waarop de deelnemende organisaties aan de proeftuin Wmo samenwerken ter bevordering van de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. De wijze waarop de gemeente Breda invulling geeft aan haar regierol op het ketenaabod van mensen met een beperking.

3 Invalshoek Beleid (1)

4 Invalshoek Beleid (2) Uitvoerenden structureel sectoroverstijgend samenwerking geslaagd; signalering en werving minder veranderingsgezind Managers doelstellingen deels gerealiseerd obstakels: privacywetgeving en financieringsvormen veranderingsgezind Projectleiders vertraagde start signalering en werving aanzet participatie netwerken obstakel: financieringsvormen veranderingsgezind

5 Invalshoek Beleid (3) “De samenwerking is deels gelukt. Een aantal klanten is geholpen en de inzet van de uitvoerenden was groot. Maar er waren ook belemmeringen. Zo was het aantal klanten te beperkt en was de problematiek van bepaalde klanten te complex voor dit project.” “De contacten met andere organisaties zijn zinvol. Wij hebben elkaar en elkaars werkwijzen beter leren kennen.” “Voor het bevorderen van maatschappelijke participatie is meer nodig dan dit project. Maar het is een eerste goede aanzet.”

6 Invalshoek Beleid (4) Eindmeting managersBeginmeting managers doel en werkwijze    doel en werkwijze    beleidsbeïnvloeders    beleidsbeïnvloeders    bedrijfsklimaat    bedrijfsklimaat  

7 Invalshoek Organisatie (1)

8 Invalshoek Organisatie (2) Uitvoerenden voldoende informatie-uitwisseling voldoende geld en menskracht (tijdelijke) netwerken geen organisatiebelangen Managers ideeën samenwerkingsvorm voldoende geld en menskracht aanzet netwerkvorming en teamspel organisatiebelangen Projectleiders voldoende geld en menskracht tijdelijk team en netwerk organisatiebelangen

9 Invalshoek Organisatie (3) “Wij hebben in de poeftuin tamelijk goed als een team geopereerd. Wij hebben veel tips gekregen en veel opgestoken. Toch zat iedereen ook voor de belangen van de eigen organisatie in de proeftuin.” “Wij hebben in de proeftuin echt als een team geopereerd. Het ging er heel transparant aan toe. Iedereen was behulpzaam, luisterend en helpend.” “De organisaties hebben samengewerkt als een team. Iedereen was betrokken bij de klant. Dit kwam de teamgeest ten goede.” “Wij hebben wel samengewerkt, maar als een team is een te groot woord. Ieder sprak vanuit zijn eigen kader of organisatie.”

10 Invalshoek Organisatie (4) Eindmeting managersBeginmeting managers taken/bevoegdheden    taken/bevoegdheden    besluitvorming    besluitvorming    samenwerking    samenwerking  

11 Invalshoek Personeel (1)

12 Invalshoek Personeel (2) Uitvoerenden functiegericht voldoende kennis, vaardigheden en leervermogen verdeeldheid mogelijkheden overname andermans werk toereikendheid tijd en ruimte goede houding Managers tot op zekere hoogte functiegericht voldoende kennis, vaardigheden en leervermogen beperkte mogelijkheden overname andermans werk goede houding Projectleiders functiegericht mogelijkheden overname andermans werk toereikendheid tijd en ruimte goede houding

13 Invalshoek Personeel (3) “Mijn verwachtingen over functiegericht werken na de proeftuin zijn niet hoog gespannen. Iedereen heeft tijdens zijn opleiding voor het werken met een bepaalde doelgroep gekozen. Met die doelgroep zal men altijd de grootste affiniteit houden.” “Elke instantie heeft zijn eigen deskundigheid en doelgroep, waardoor men elkaars werk niet kan overnemen. Maar samenwerking in het belang van de cliënt is wel belangrijk.”

14 Invalshoek Personeel (4) Eindmeting managersBeginmeting managers deskundigheid    deskundigheid   autonomie    autonomie    houding    houding  

15 Regierol gemeente beginmeting: regierol voor verbetering vatbaar eindmeting: positiever beeld

16 Samenvatting Gaat goedKan beter samenwerking informatie-uitwisseling sectoroverstijgend tijd, middelen, menskracht elkaar beter leren kennen aanzet teamspel aanzet netwerk veranderingsgezindheid inclusief beleid signaleren/werven cliënten kleine doelgroep complexe problematiek privacywetgeving organisatiebelangen wijze financiering en onderlinge concurrentie


Download ppt "Eindmeting proeftuin Wmo Symposium ‘Samen met elkaar’, 31 oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google