De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 Maart 2013: Startbijeenkomst experimenten transitie begeleiding in Breda ‘Zorg voor elkaar’

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 Maart 2013: Startbijeenkomst experimenten transitie begeleiding in Breda ‘Zorg voor elkaar’"— Transcript van de presentatie:

1 21 Maart 2013: Startbijeenkomst experimenten transitie begeleiding in Breda ‘Zorg voor elkaar’

2 Programma Inleiding door Michel Wijngaards en John Beckers Kennismaking Casusbespreking in subgroepen Terugkoppeling casusbespreking Het vervolg… Hapje en drankje

3 Aanleiding Kabinetsplannen Transitie begeleiding Met het oog op aanstaande decentralisaties

4 Vier kantelingen Twee experimenten: Bij de ‘cliënt’: meer zelf doen Bij de burgers: elkaar meer helpen Bij professionals: meer aan cliënten overlaten Experiment 3 Bij de overheid: ben partner in dit proces 'als je vier keer kantelt sta je weer rechtop'

5 Doel drie experimenten Kantelingen realiseren en kijken hoe het werkt Na afloop van experimentfase: Antwoord op de vraag: ‘zijn burgers, professionals, organisaties en gemeente er in geslaagd om ondanks teruglopende middelen toch voldoende ondersteuning, zorg en hulp te bieden en te krijgen?’

6 Grote valkuilen We bereiken het doel, maar kunnen dat niet aantonen We ‘vervallen’ in concurrentie We zeggen het alleen en doen het niet ?

7 Hoe doen we dat? Leer- en verbeterprocessen Toewerken naar krachtig samenspel van formele en informele zorg en ondersteuning Mensen die het werk doen, zijn dezelfde als die het beoordelen, ervan leren en het verbeteren

8 Iedereen beweegt Op tal van plekken (in Breda en daarbuiten) werkt men aan deze nieuwe visie In drie experimenten volgen we wat er gebeurt en wat de resultaten zijn

9 Zorgvoorelkaar Wordt de algemene titel Principeakkoord met eigenaar website Geen exclusiviteit

10 Experiment 1: Breda zuidwest ‘Professionals uit de behandelstand’ Boeimeer, Haagpoort, Heilaar, Heuvel, Princenhage, Tuinzicht en Westerpark

11 Doelstelling

12 ons idee, jullie idee? Start met: medewerkers sociaal team, wijkverpleegkundigen (en V&V-teams) en klantmanagers WMO 21 maart: startbijeenkomst, doel is informeren, commitment, feedback en voortgangsafspraken Zelfanalyse: hoe ver zijn jullie met ‘aanspreken eigen kracht?’ Samenwerken ipv concurrentie

13 ons idee, jullie idee? Ieder brengt (fictief) begeleidingsbudget in x 75% = financiële opdracht Geen indicaties, maar cliënt, omgeving en professional bepalen welke inzet beste is Grondslag is M&S toetsingskader… werkbaar? Intervisie als onderling toetsingskader Maandelijks werkoverleg voor resultaten Leergang ‘verbinden en veranderen’

14 Experiment 2 ‘Burgers uit de consumentenstand’ Wisselaar Doel en werkwijze zeer vergelijkbaar met experiment 1 Toevoeging: concept buurtonderneming in pluspunt Wisselaar Om sociale cohesie te versterken en informele zorg mogelijk te maken

15 Experiment 3 Gekantelde financiering …volgt Hoe samenwerken en contracteren tussen gemeenten, organisties/professionals PGB/rugzakje goed voor positie cliënt Maar: – zet cliënt in consumentenstand – organisaties in productiestand Beide niet conform principes In gesprek met gemeente: hoe bestuurlijk contracteren

16 Zelf doen? Wij kunnen het mooi bedenken Uitnodiging zelf, samen eigenaar te worden van dit proces en van de uitkomsten

17


Download ppt "21 Maart 2013: Startbijeenkomst experimenten transitie begeleiding in Breda ‘Zorg voor elkaar’"

Verwante presentaties


Ads door Google