De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Disclosure belangen spreker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Disclosure belangen spreker"— Transcript van de presentatie:

1 Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder  Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …  geen

2 Hier ben Ik trots op MSR-GRZ op 1 afdeling AWL de Jong ViaReva

3 Organisatie van samenwerking tussen een verschil in belang.
Ketenzorg Organisatie van samenwerking tussen een verschil in belang.

4 Revalidatie van de CVA patiënt in Apeldoorn Zutphen en Deventer 2001
inwoners ViaReva ( Kastanjehof) in Apeldoorn ( MSR) Leiboom Deventer CVA reactiveren PW Jansen Deventer CVA reactiveren Hartkamp Raalte CVA reactiveren Sutfene Zutphen reactiveren Randerode Apeldoorn reactiveren

5 Hoe behandelen we de oudere CVA patiënt ?
Een Dilemma Hoe behandelen we de oudere CVA patiënt ? Er is geen evidence dat deze patiënt geen baat heeft van een intensieve interdisciplinaire behandeling door behandelaars met specifieke kennis op gebied van neurorevalidatie

6 Aanleiding ontstaan samenwerking
AWBZ revalidatie beperkt qua mogelijkheden (financiën, materieel en expertise) Men bood meer dan financieel mogelijk was. Beperkte revalidatiecapaciteit in revalidatiecentrum Over de IJssel is een brug te ver. Lange wachttijden in ZH door versnipperd zorgaanbod

7 Opdracht management Zorginstellingen en Zorgverzekeraar
Maak los van bestaande financiering en organisatie binnen de zorg een ontwerp waar de patiënt centraal staat Ketenzorg versus geketende zorg

8 Stel er zijn geen organisaties
Kiezen we dan voor de huidige organisaties? Kiezen we dan voor versnippering? Kiezen we voor drempels tussen organisaties?

9 Verschillende organisaties?
Als de kenmerken van een proces hetzelfde zijn is het niet logisch om dit te verdelen over twee organisaties. Om de doorstroming en kwaliteit van de behandeling voor alle CVA patiënten te optimaliseren, zou deze behandeling binnen één revalidatie organisatie moeten plaatsvinden.

10 Wat moet de organisatie bieden?
Kennis en kunde medewerkers op niveau Voldoende intensiteit om volgens de richtlijnen te kunnen werken Behandelcommunicatie zoals in het RC Snelle uitstroom indien patiënten niet leer en trainbaar zijn Geen wachttijden ziekenhuis

11 CVA Revalidatie in Deventer/Zutphen
1 afdeling voor alle CVA patiënten MSR/GRZ We nemen iedere CVA patiënt op binnen 48 u na aanmelding vanuit het ziekenhuis. Ook op zaterdag We bieden 6 dagen per week therapie conform de richtlijnen Zorgverzekeraar maakt dit mogelijk

12 1 + 1 = 3 De revalidatiearts indiceert voor de MSR en specialist ouderengeneeskunde indiceert voor de GRZ. De revalidatiearts stuurt de MSR revalidatie aan en is consulent op de GRZ De specialist ouderengeneeskunde stuurt de GRZ aan en is medisch ( niet het revalidatie deel ) voor de MSR eindverantwoordelijk. Samenwerken door elkaar erbij te betrekken Onderling respect Jouw probleem is mijn probleem

13 De toekomst?? 1 revalidatie organisatie voor alle patiënten van jong tot oud, van laag complex tot hoog complex. Binnen deze organisatie werken onder andere Revalidatieartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde die Qualitate Qua worden ingezet


Download ppt "Disclosure belangen spreker"

Verwante presentaties


Ads door Google