De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’

2 Programma 19:30 Welkomstwoord
19:35     Vrijwilligersmanagement door Hans Slender & Mieke Zijl 20:00     Introductie vrijwilligerscentrale, wie zijn ze en wat doen ze door Nina Schoonbeek 20:15     Workshops (2x 45 minuten)                 Werving & behoud van vrijwilligers door Mariëlle Vogelzang                 Regelgeving rondom vrijwilligers door Nina Schoonbeek Graag gelijkwaardig verdelen over beide workshops 21:45     Terugkoppeling en afsluiting Drankje aangeboden door Gemeente Assen.

3 De vrijwilligerscentrale, wie zijn ze en wat doen ze?
Websites Drenthe: Groningen:

4 Kennisbijeenkomst Duurzame oplossing voor vrijwilligers- probleem
Hans Slender & Mieke Zijl Lectoraat Sportwetenschap

5 Inhoud Feiten & cijfers vrijwilligerswerk Motieven
Vrijwilligersmanagement Stappenplan vrijwilligersmanagement

6 1. Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband
onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’. Interdepartementele Commissie Vrijwilligersbeleid (1982)

7

8

9

10 2. Motieven Behoeftepiramide van Maslov

11 Zelfontplooiing Waardering Sociale acceptatie Zekerheid Fysiologische behoeften

12

13 Missie. visie en beleid van evenement
3. Vrijwilligersmanagement Missie. visie en beleid van evenement

14 Stap 1: vrijwilligersbeleid
Op basis van missie/visie evenement: Soort vrijwilligerswerk Afhankelijkheid vrijwilligers Aansturing Omgang met vrijwilligers Resultaat: visie op vrijwilligersbeleid

15 Heeft u een visie op vrijwilligersbeleid?
Ja? Wat is de visie van uw organisatie op vrijwilligersbeleid? Nee? welke ingrediënten moet uw visie in ieder geval bevatten? Moeten/willen we hieriN iets veranderen?

16 Stap 2: inpassen in structuur
Welke positie neemt het vrijwilligersbeleid in binnen de organisatiestructuur? Bestuurslid met portefeuille? Vrijwilligerscoördinator Of iedere commissie/afdeling zelf verantwoordelijk? Let op spanningsveld vrijwilligers die aangestuurd worden door professionals

17 Wat is de positie van de vrijwilliger in uw organisatie?
Onderdeel bestuur? Commissie? Op zichzelf? Goed georganiseerd of andere positie wenselijk?

18 Stap 3: taken omschrijven
Start met de doelen die het evenement heeft, wat wil je met de vrijwilligers bereiken? Taakomschrijving, functies en rollen Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Welke competenties gevraagd? Tijdsbesteding en piekmomenten Hoe verloopt de communicatie?

19 Stap 4: Werven en selecteren
Vraag en aanbod inventariseren. Wervingscirkel: Doel Doelgroep Boodschap Middelen Organisatie/budget WORKSHOP!

20 Stap 5: Trainen/scholen
Welke vrijwilligers hebben als doel zichzelf te ontwikkelen? Welke taken/functies vragen specifieke kennis en vaardigheden? Waar zijn specifieke cursussen/scholingen noodzakelijk? Wat kan geleerd worden door gezamenlijk voor te bereiden en goed te evalueren?

21 hoe kan de vrijwilliger zich binnen uw organisatie ontwikkelen?
Waarom doet iemand bij uw organisatie vrijwilligerswerk (motivatie in beeld)? Wensen/behoeften in beeld? Aanbod aanwezig? Moeten/willen we hieriN iets veranderen?

22 Stap 6: waarderen/motiveren
Management van motivatie: Ken de motivatie van vrijwilligers Bepaal de opbrengsten voor de vrijwilligers Afstemmen motieven en opbrengsten

23 hoe waardeert u uw vrijwilligers?
Doen we hiermee recht aan de inzet van de vrijwilliger? Bereiken we hiermee alle vrijwilligers? Moeten/willen we hierin iets veranderen?

24 Stap 7: Voorwaarden scheppen
Interne communicatie Inspraak en medezeggenschap Beloning of onkostenvergoeding Verzekeringen Overige arbeidsvoorwaarden WORKSHOP!

25 Workshops Ronde 1 20:15 – uur Werving & behoud van vrijwilligers door Mariëlle Vogelzang Regelgeving rondom vrijwilligers door Nina Schoonbeek Graag gelijkwaardig verdelen over beide workshops Ronde – uur

26 Terugkoppeling & Afsluiting
   Verzoekjes: Graag bij uitgang vermelden wat u n.a.v. deze bijeenkomst mogeljjk anders gaat doen m.b.t. vrijwilligers Noteren van vraagstukken waar uw mee dit waarmee wij u mogelijk verder mee kunnen helpen


Download ppt "Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’"

Verwante presentaties


Ads door Google