De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambitie woningmarkt Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambitie woningmarkt Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Ambitie woningmarkt Limburg
Limburgse woningmarkt 2020 Kwaliteit van Wonen en Leven behouden en verbeteren versterking van het vestigingsklimaat Vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief aansluiten terugdringen mismatch naar een vraaggerichte woningmarkt levensloopbestendig en duurzaam We doen het samen ! met oa gemeenten, corporaties, bouwers, zorgpartijen Stakeholdersbijeenkomst Midden Limburg 3 okt 1

2 Na 2028 absolute afname huishoudens
2030 piek aantal huishoudens in Midden - Limburg > afname kwantitatieve woonvraag na 2030 Bron Progneff 2012 Stakeholdersbijeenkomst Midden Limburg 3 okt

3 Nu al wijziging bevolkingssamenstelling Limburg, ook in midden
Stijging aandeel en aantal ouderen Daling aandeel en aantal jongeren Stabilisatie (ca 2035) aandeel jongeren ca. 18% aandeel ouderen ca. 32% verandering kwalitatieve woonwensen Bevolkingsontwikkeling Limburg Bron Progneff 2011 Stakeholdersbijeenkomst Midden Limburg 3 okt

4 Woningmarkt stagneert Sterke daling toevoegingen vanaf 2010 Onttrekkingen bedragen 19% van de toevoegingen Harde plancapaciteit neemt laatste jaren toe Stakeholdersbijeenkomst Midden Limburg 3 okt Bron Woonmonitor 2012

5 Wat is nodig? Leidende principes Rol provincie
Liefde voor bestaand vastgoed Groot denken, stapsgewijs handelen Woningmarkt weer in balans, flexibel en vraaggericht Rol provincie Ontwikkelen Regionale Structuurvisies en Programmeringsafspraken Impuls om markt op gang te brengen dmv ontwikkeling financieel instrumentarium: transitieregeling Lobby en samenwerking met rijk inzake woningmarkt, innovatie en kennis (transitieatlas, dialoogtafels) Stakeholdersbijeenkomst Midden Limburg 3 okt 5


Download ppt "Ambitie woningmarkt Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google