De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DELFT, 7 NOVEMBER 2011 STUDIEBIJEENKOMST ADELBERTKERK mr. Petra M.M. Stassen www.bvdezevendestam.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DELFT, 7 NOVEMBER 2011 STUDIEBIJEENKOMST ADELBERTKERK mr. Petra M.M. Stassen www.bvdezevendestam.nl."— Transcript van de presentatie:

1 DELFT, 7 NOVEMBER 2011 STUDIEBIJEENKOMST ADELBERTKERK mr. Petra M.M. Stassen www.bvdezevendestam.nl

2 Delft, 7 november 2011 STUDIEBIJEENKOMST BESTUREN VAN EEN PCI OF PAROCHIE 19.30Inloop, koffie / thee 20 uurWelkom en inleiding Rond 21 uurPauze Tot 22 uurVragen

3 Delft, 7 november 2011 BESTUREN • ERVOOR ZORGEN DAT • DOELSTELLING RECHTSPERSOON WORDT GEDIEND • DOOR DE ACTIVITEIT VAN MENSEN • DIE DE GOEDE DINGEN DOEN ELEMENTEN: • BEHEREN • LEIDING • OVERZICHT • STRATEGIE

4 Delft, 7 november 2011 BESTUREN IS NIET • DE DINGEN DIE GEDAAN MOETEN WORDEN ZELF DOEN • DE RECHTSPERSOON ALS IETS VAN JEZELF ZIEN • VAN DAG TOT DAG KIJKEN WAT ER MOET GEBEUREN

5 Delft, 7 november 2011 BEGRIP RECHTSPERSOON • RECHTSPERSONEN EN NATUURLIJKE PERSONEN • BURGERLIJKE RECHTSPERSONEN EN KERKELIJKE RECHTSPERSONEN • KERKELIJKE RECHTSPERSONEN: PUBLIEKE EN PRIVATE • KERKGENOOTSCHAPPEN: EIGEN STATUUT

6 Delft, 7 november 2011 KENMERK PUBLIEKE KERKELIJKE RECHTSPERSOON • INDIEN PASTORALE DOELSTELLING: BEHEERDER IS ALTIJD EEN GEWIJDE BEDIENAAR • EENHOOFDIGE LEIDING • IN NEDERLAND: COLLEGIAAL BESTUUR • ERKEND NAAR NEDERLANDS RECHT • ALLEEN RK KERK ZELF INGESCHREVEN BIJ DE KVK • ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

7 Delft, 7 november 2011 STATUUT PAROCHIES EN CARITASINSTELLINGEN ALGEMEEN REGLEMENT BEVOEGDHEDEN BISSCHOP: •BENOEMING BESTUURSLEDEN (2 X 4 jaar, art. 27.2 en 4.1)) •GOEDKEURING BEPAALDE BESLUITEN (art. 53/54 en 18/19) •GOEDKEURING BEGROTING (art. 55 en 20) •GOEDKEURING JAARREKENING (art. 56 en 21) •VERNIETIGEN BESLUITEN (art. 35.2 en 11) •ONTSLAG BESTUURDER(S) (art. 30 en 7)

8 Delft, 7 november 2011 BESTUURDER PAROCHIE / PCI • BENOEMD DOOR BISSCHOP (PASTORALE BEROEPSKRACHTEN OOK) • VERANTWOORDING • LOYALITEIT BISDOMBELEID • TEN BEHOEVE VAN PLAATSELIJKE GELOOFSGEMEENSCHAP

9 Delft, 7 november 2011 GELDIG BESTUUR • GELDIGE BENOEMING • REGELGEVING KENNEN én NALEVEN • ZORGVULDIG én ORDELIJK

10 Delft, 7 november 2011 BELEIDSCYCLUS • PASTORAAL BELEIDSPLAN MAKEN • BEGROTING OPSTELLEN • UITVOEREN • EVALUEREN / JAARREKENING

11 Delft, 7 november 2011 DOEL EN TAAK PAROCHIE EN PCI VOOR PAROCHIE: NIET OMSCHREVEN VOOR PCI: ARTIKEL 3 LID 1 KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

12 Delft, 7 november 2011 RELATIE PAROCHIE EN PCI • SAMENWERKEN • DIACONIE EN CARITAS • ZINVOL OP ELKAAR AANSLUITEN • FORMEEL, met name: art. 3 (diverse plaatsen), art. 4.1, art. 13.2, 20.4, 21.5 • ÉÉN PAROCHIE, ÉÉN PCI (toelichting)

13 Delft, 7 november 2011 BISSCHOPPELIJKE MACHTIGING • VORM VAN TOEZICHT • ACHTERGROND • WANNEER AANVRAGEN? • BEZWAAR MAKEN

14 Delft, 7 november 2011 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID • BEGRIP • UITGANGSPUNT • PROBLEMEN • FOUTEN WAAR JE NIETS AAN KUNT DOEN •FOUTEN WAAR JE WEL IETS AAN HAD KUNNEN DOEN •FRAUDE EN KWADE TROUW

15 Delft, 7 november 2011 AANSPRAKELIJKHEID • RECHTSPERSOON • PERSOONLIJK • HOOFDELIJK

16 Delft, 7 november 2011 VERZEKERINGEN RK KERKGENOOTSCHAP COLLECTIEF * WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID *ONGEVALLEN *GRAFMONUMENTEN PER RECHTSPERSOON * OPSTAL *INZAKE PERSONEEL *AUTO’S

17 Delft, 7 november 2011 GEEN PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALS: • BEVOEGD / GELDIG BESTUUR • REGELS NAGELEEFD • ZORGVULDIG HANDELEN

18 Delft, 7 november 2011 SAMENVOEGING • PAROCHIES • CARITASINSTELLINGEN FASERING • CLUSTERING / FEDERATIES • SAMENVOEGING PAROCHIES • SAMENVOEGING CARITASINSTELLINGEN

19 Delft, 7 november 2011


Download ppt "DELFT, 7 NOVEMBER 2011 STUDIEBIJEENKOMST ADELBERTKERK mr. Petra M.M. Stassen www.bvdezevendestam.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google