De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cluster 23 “Nieuwe Maas”. Wat bespraken we op 14 februari 2010 terugblik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cluster 23 “Nieuwe Maas”. Wat bespraken we op 14 februari 2010 terugblik."— Transcript van de presentatie:

1 Cluster 23 “Nieuwe Maas”

2 Wat bespraken we op 14 februari 2010 terugblik

3 Opdracht tot clustering in Samenwerking Geboden 2  eerste reactie: nee (Dominicaanse samenwerking in de regio)

4 Opdracht tot clustering in Samenwerking Geboden 2  eerste reactie: nee (Dominicaanse samenwerking in de regio)  geen optie

5 Opdracht tot clustering in Samenwerking Geboden 2  eerste reactie: nee (Dominicaanse samenwerking in de regio)  geen optie  mee in het cluster

6 • start in maart 2009 zonder St. Liduina-Rozenkrans

7 • juni 2009: opdracht Bisdom: fusie 5 parochies, federatieve samenwerking met St. Liduina-Rozenkrans

8 • start in maart 2009 zonder St. Liduina-Rozenkrans • juni 2009: opdracht Bisdom: fusie 5 parochies, federatieve samenwerking met St. Liduina-Rozenkrans • vanaf september 2009: St. Liduina-Rozenkrans doet mee

9  A4-tje met uitgangspunten  Parochiebarometer  pastoraal team Charles Duynstee (pastoor) Coert Biesjot Kees Koeleman Lidwien Meijer

10 november 2009: opdracht onwerkbaar fusie en federatie nog twee pastoors (HH Martinus-Jacobus, St. Liduina Rozenkrans)  vraag om nieuwe opdracht

11 december 2009: nieuwe opdracht Bisdom:  federatie per 01-01-2011  fusie per uiterlijk 01-07-2012  voor ons gunstig, maar elders pijn

12 december 2009: nieuwe opdracht Bisdom: Start als federatie per 01-01-2011 Beoogde fusie per 01-07-2012

13 • Per 1 januari 2010 * Paters de Jong en de Rooij teruggetreden * onze parochie teruggegeven aan het Bisdom. * Pastoor Charles Duynstee als hoofd van het pastorale team, eindverantwoordelijk voor Maassluis, Vlaardingen, H. Hart en St. Jan de Doper - Visitatie

14 • Per 1 januari 2010 * start voorbereiding samenwerking, * vooralsnog zonder parochie St. Liduina- Rozenkrans * projectleider Huib Arts in overleg met parochie St. Liduina-Rozenkrans om weerstand en aarzeling om te zetten in deelname

15 * respecteren van elkaars eigenheid * ruimte geven aan verschillen die er zijn  vertrouwen in elkaar  daardoor voltallig per april 2010  overeenstemming over pastorale uitgangspunten  overeenstemming over financiële uitgangspunten

16 • één parochie • zes deelgemeenschappen • centraal parochiebestuur centrale pastoraatsgroep centraal pastoraal team centraal secretariaat • per deelgemeenschap pastoraatsgroep per deelgemeenschap beheerscommissie per deelgemeenschap lokaal secretariaat

17 • elke deelgemeenschap “houdt zijn eigen broek op”: – zelf verantwoordelijk voor voldoende inkomsten – naast centrale afdracht voor overhead (als pastoraal team, centraal secretariaat, centrale beroepskrachten, enz.) zelf beheer over de centen – eigen reserveringen voor groot onderhoud – binnen de kerkelijke kaders eigen accenten in invulling van liturgie – zelf verantwoordelijk voor “bemensing”

18 uitwerken deelprojecten 1)Analyse en uitwerken Pastorale zaken en taken 1)Opbouwen bestuurlijke structuur 2)Inrichten secretariaat (secretariaten) 3)Opzetten gezamenlijke ledenadministratie 4)Opzetten communicatiestructuur 5)Opzetten financiële administratie

19 Aangepaste doelstelling voorgelegd aan bisschop: Geen federatie per 01-01-2011 Geen fusie per 01-07-2012 Maar: fusie per medio 2011 (= feitelijk 1 juli 2011) Akkoord bisschop september 2010

20 Per 1 januari 2011  vertrek pastoor Bol pastoraal team ook verantwoordelijk voor parochie HH Jacobus en Martinus  nieuwe tijden voor de vieringen op zondag (met uitzondering van St. Liduina -O.L. Vrouw Rozenkrans) opdat priester-pastores elke zondag 2 vieringen kunnen verzorgen

21 Per maart 2011  vertrek pastoor Vismans pastoraal team ook verantwoordelijk voor parochie H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans (nu ook hier nieuwe tijden voor de viering op zondag)

22 proces gaat de komende maanden verder * samenstelling bestuur * pastoraal plan * inrichting secretariaat * opzetten centrale pastoraatsgroep * uitwerken lokale pastoraatsgroep * uitwerken lokale secretariaten * werkplek pastores * naam nieuwe parochie * gezamenlijke ledenadministratie * centrale begroting en deelbegrotingen * enzovoort

23 proces gaat de komende maanden verder * ook in onze deelgemeenschap veel werk aan de winkel * wij hebben vertrouwen dat het goed gaat komen * houd ons “wakker”, voor zover nodig, maar blijf ook zelf betrokken!

24 wij allemaal bepalen de kleur van onze deelgemeenschap !!

25 “In vriendschap verbonden” aan de orde van de dominicanen  Leo de Jong pastor voor onze parochie op vrijwillige basis, met zending van de bisschop

26 Dominicaanse Spiritualiteit

27 Dominicaanse Spiritualiteit  Kloostertuin (=inclusief Leerhuis spiritualiteit) wordt door onze parochie ondersteund samen met ‘t Steiger en Blijdorp

28 Dominicaanse Spiritualiteit  Niet alleen van Dominicanen, voorgangers, bestuur

29 Dominicaanse Spiritualiteit  Niet alleen van Dominicanen, voorgangers, bestuur  wij zijn het zelf

30 Vragen?


Download ppt "Cluster 23 “Nieuwe Maas”. Wat bespraken we op 14 februari 2010 terugblik."

Verwante presentaties


Ads door Google