De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid."— Transcript van de presentatie:

1 1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid

2 2 Aanleiding •Vrijwilligers onmisbaar in samenleving •Wet maatschappelijke ondersteuning •Vrijwilligerswerk is niet zonder risico •Risico’s niet altijd goed afgedekt

3 3 Arie Slob “Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst.” “Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen.”

4 4 Gemeente stimuleert vrijwilligerswerk - W ettelijke plicht vanuit WMO - Vrijwilligersdag - Vrijwilligersprijs Beleidsplan WMO 2008-2011 § 4.4, blz 27: “Ondersteuning Vrijwilligerswerk”

5 5 Gemeente waardeert vrijwilligerswerk Uitreiking vrijwilligersprijs 2011 Goor - Op donderdag 15 december reikt wethouder P. van Zwanenburg de vrijwilligersprijs 2011 van de gemeente Hof van Twente uit. De afgelopen maanden konden inwoners van Hof van Twente hun favoriete vrijwilligersorganisatie kiezen. Uit de vele reacties werd wel duidelijk dat er veel waardering is voor het vrijwilligerswerk in Hof van Twente. Of het nu een sportclub of een klussendienst is. De vrijwilligers staan er! Bron: Hofweekblad, 2-12-2011

6 6 Risico’s van vrijwilligerswerk (algemeen) •Vrijwilliger loopt letsel op tijdens het vrijwilligerswerk •Vrijwilliger brengt schade toe aan derden •Bestuursfunctie niet zonder financieel risico voor privévermogen •Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk met hun eigen auto deelnemen aan het verkeer •Rechtsvervolging

7 7 Verzekeringsdekking ? •AVP biedt vaak geen dekking voor vrijwilligerswerk •Vrijwilliger kan niet altijd terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie waarvoor hij/zij vrijwilligerswerk verricht. •Niet iedere organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering •Niet elke organisatie waarvoor de vrijwilliger een bestuursfunctie verricht heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. •Niet elke organisatie heeft een ongevallenverzekering voor vrijwilligers •Niet iedere organisatie heeft een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

8 8 Motie-Slob “Verzeker alle vrijwilligers in Nederland!” Resultaat: •Structurele Rijksbijdrage van € 4.000.000,- •Onderzoek VNG naar verzekeraar

9 9 Voor wie? Definitie Vrijwilliger: “Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.” Niet onder de definitie vallen: Vrijwilliger Politie/Brandweer en Mantelzorgers Géén leeftijdsgrens! Aanmelding niet nodig!

10 10 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS •VNG Vrijwilligers BasisPolis - Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger - Ongevallenverzekering Vrijwilliger •VNG Vrijwilligers PlusPolis - Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers - Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen - Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

11 11 VNG Vrijwilligers BasisPolis Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers “Schade aan derden” (zaak- en/of letselschade) Collectant stoot vaas om

12 12 VNG Vrijwilligers BasisPolis (2) Ongevallenverzekering voor Vrijwilliger •Overlijden •Invaliditeit •Persoonlijke eigendommen

13 13 VNG Vrijwilligers PlusPolis Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen “Schade aan derden” (zaak- en/of letselschade)

14 14 VNG Vrijwilligers PlusPolis (2) Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vrijwilligers Bestuursfunctie: risico om in privé-vermogen aangesproken te worden. Voorbeeld: Een stichting van een festival wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers. Hierdoor is sprake van een zwaar tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting hoofdelijk aansprakelijk.

15 15 VNG Vrijwilligers PlusPolis (3) Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen Voorbeeld: Marianne is penningmeester bij de tennisclub en is voor de vereniging onderweg om sinaasappels te verkopen.

16 16 VNG Vrijwilligers PlusPolis (4) Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers Voorbeeld: Gerard gaat 1x per jaar met een kerkelijke organisatie kerststukjes brengen. Hij wordt aangereden door een ander voertuig (schuldige) en wil de schade verhalen op de tegenpartij.

17 17 Verbetering vrijwilligerspolis -Mantelzorgers nu ook verzekerd • Ongevallenverzekering • Persoonlijke eigendommenverzekering -Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd -Vereenvoudiging schadeafhandeling -Geen eigen risico -Maatschappelijke stagiairs meeverzekerd

18 18 Schade en dan? •Vrijwilliger (of organisatie) meldt schade bij gemeente via (digitaal) schadeformulier •Gemeente meldt schade bij Centraal Beheer Achmea. •Centraal Beheer Achmea wikkelt schade af met benadeelde •De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade

19 19 Uitgangspunt VNG Vrijwilligerspolis Vrijwilliger mag niet in de kou staan!


Download ppt "1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google