De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof"— Transcript van de presentatie:

1 2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof

2 Onderneming voor een onderneming is een rechtsvorm verplicht
de rechtsvorm van de onderneming is bepalend voor zaken als aansprakelijkheid en belastingen de keuze v/d rechtsvorm is afhankelijk van: aansprakelijkheid continuïteit belastingen financiering © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

3 Eenmanszaak Maatschap Onderneming Geen rechtspersoon Firma
Samenwerkingsvorm C.V. rechtspersoon B.V. N.V. Cooperatie. O.W.M. © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht Stichting

4 Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
Eenmanszaak Maatschap V.O.F C.V. Oprichting Vormvrij, geen notariële akte vereist Inschrijving Handelsregister n.v.t Kapitaal Niet verplicht Bestuur Eigenaar Maten Vennoten Beherende vennoten Andere organen geen Aansprakelijkheid 100% privé Iedere maat voor een gelijk deel privé Iedere vennoot 100% privé Beherende vennoten 100% privé; commanditaire vennoten tot verstrekt kapitaal © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

5 Handelsregister een door de Kamer van Koophandel gehouden register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens gegevens voor iedereen toegankelijk (voor uittreksel wel kosten) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

6 Directe vertegenwoordiging
De vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde Er ontstaat een overeenkomst tussen vertegenwoordigde en derde Vertegenwoordigde Vertegenwoordiger Derde © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

7 Indirecte vertegenwoordiging
de vertegenwoordiger handelt op eigen naam, maar voor rekening van de vertegenwoordigde er ontstaat een overeenkomst tussen vertegenwoordiger en derde Vertegenwoordigde Vertegenwoordiger Derde © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

8 Eenmanszaak onderneming waarvan één persoon eigenaar is
ondernemer is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming (art. 3:276 BW) juridisch gezien geen onderscheid tussen ondernemingsvermogen en privé-vermogen (wel fiscaal) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

9 Ondernemingsvermogen
Aansprakelijkheid eenmanszaak Ondernemer Privé vermogen Ondernemingsvermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

10 Huwelijk & onderneming
in gemeenschap van goederen door huwelijk ontstaat er gezamenlijk vermogen alle bezittingen en schulden worden gemeenschappelijk. buiten gemeenschap van goederen (huwelijkse voorwaarden) geen of gedeeltelijk gezamenlijk vermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

11 Maatschap samenwerkingsvorm tussen twee of meer ondernemers
wanneer is er een maatschap? indien voldaan is aan de vereisten van art. 7A:1655 BW: wederkerige overeenkomst waarbij twee of meer personen d.m.v. samenwerking beogen gezamenlijk vermogensrechtelijk voordeel te behalen m.b.v. inbreng © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

12 Bestuur bestuur is beheer + beschikken
adviesbureau: geven van adviezen is beheer, kopen van een vrachtauto is beschikken autohandel: kopen en verkopen van auto's is beheer, kopen van een bedrijfspand is beschikken © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

13 Beheersdaden normale juridische handelingen voor een specifieke maatschap tenzij anders wordt overeengekomen, is iedere maat zelfstandig beheersbevoegd (art. 7A:1676 BW) beheersdaden komen voor rekening van de gezamenlijke maten indien een maat bevoegd heeft gehandeld. © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

14 Beschikkingsdaden Juridische handelingen die vallen buiten de normale activiteiten van de maatschap. iedere maat heeft afzonderlijk geen bevoegdheid tot beschikkingsdaden tenzij anders is overeengekomen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

15 Onderscheid beheer beheer en beschikken vertegenwoordiging
aansprakelijkheid beschikken vertegenwoordiging aansprakelijkheid verhaal © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

16 Onderscheid beheer beschikken beheer en beschikking vertegenwoordiging
vertegenwoordiging aansprakelijkheid aansprakelijkheid verhaal. © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

17 Aansprakelijkheid als een maat een overeenkomst sluit met een derde (of het nu beheer- of beschikkings-daden zijn, is hij in principe zelf aansprakelijk uitz.: maatschapscrediteur heeft verhaal op het ondernemingsvermogen, als de maatschap niet aan de verplichtingen voldoet zijn de maten voor een evenredig deel (in dit geval voor de helft, omdat er twee maten zijn) aansprakelijk © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

18 Aansprakelijkheid Maat A Maat B © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

19 Vennootschap onder firma
twee of meer ondernemers die onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen relatie Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel afgescheiden vermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

20 Vereisten v.o.f. wederkerige overeenkomst
waarbij twee of meer personen d.m.v. samenwerking beogen gezamenlijk vermogensrechtelijk voordeel te behalen d.m.v. inbreng bedrijf uitoefenen onder gemeenschappelijke naam handelen. © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

21 Aansprakelijkheid Firmant A Firmant B © 2006 mr. J. Keizer
Bedrijf & Recht

22 Vertegenwoordiging iedere firmant is, in beginsel, vertegenwoordigingsbevoegd (art. 17 WvK) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

23 Aansprakelijkheid firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk (art. 18 WvK) crediteuren van de vof hebben verhaal op het ondernemingsvermogen, bij niet betaling zijn de vennoten met hun privé vermogen hoofdelijk aansprakelijk firmanten zijn voor alle schulden van de firma aansprakelijk, ongeacht wie de schuld veroorzaakt © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

24 Commanditaire vennootschap (art. 19 WvK)
een firma met een "stille" firmant (commandiet) vertegenwoordiging van commandiet commandiet mag CV niet vertegenwoordigen elke beherende firmant blijft hoofdelijk aansprakelijk (art. 18, 19 WvK) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

25 Aansprakelijkheid commandiet is intern aansprakelijk, hij is aansprakelijk voor zijn inbreng (art. 20 lid 3 WvK) crediteuren van de commanditaire vennootschap hebben verhaal op het ondernemingsvermogen bij niet voldoen zijn slechts de beherende vennoten hoofdelijk (100%) aansprakelijk © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht


Download ppt "2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof"

Verwante presentaties


Ads door Google