De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische zaken mr. Sergej Schuurman Dokkum, 13 november 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische zaken mr. Sergej Schuurman Dokkum, 13 november 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Juridische zaken mr. Sergej Schuurman Dokkum, 13 november 2012

2 Programma Ondernemingsvormen Handelsregisterwet en Handelsnamen
Intellectuele Eigendom Algemene Voorwaarden

3 Ondernemingsvormen Natuurlijke personen: Eenmanszaak
Vennootschap onder Firma Maatschap Commanditaire vennootschap Rechtspersonen: Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Cooperatie Vereniging Stichting Betekenis rechtspersoon: strikte scheiding tussen ondernemings- en privé-vermogen

4 De eenmanszaak Oprichting vormvrij Inschrijving handelsregister
Kapitaal vereisten geen Bestuur eigenaar Aansprakelijkheid 100% privé Fiscaal inkomstenbelasting Sociale zekerheid geen werknemers verzekeringen Onderscheid Freelancer/Zzp-er?

5 De Vof Oprichting vormvrij, evt. Vennootschapsakte
Inschrijving handelsregister Kapitaal vereisten geen Aansprakelijkheid 100% privé (afgescheiden) Fiscaal inkomstenbelasting Sociale zekerheid geen werknemersverzekeringen Let op: Hoofdelijke aansprakelijkheid! Man/vrouw firma!

6 De BV Oprichting notariele akte Inschrijving handelsregister
Kapitaal vereisten BV: géén! Bestuur directie (DGA) Andere organen aandeelhouders, commissarissen Aansprakelijkheid bestuur bij aantoonbaar onbehoorlijk bestuur/ UITKERINGSTEST (bank kan pers. aanspr. eisen bij lening) Fiscaal - vennootschapsbelasting - inkomstenbelasting over salaris directie en en over dividend (box 1 en 2) Sociale zekerheid DGA valt niet onder de werknemersverzekeringen. tenzij…..

7 Het Handelsregister Sinds 1919
Openbaar register Inschrijving verplicht voor Ondernemingen Nodig: Handelsnaam Ondernemingsvorm NAW + identiteitsbewijs Vestigingsadres Omschrijving activiteit Vestigingsdatum Daarna: Aanmelden belastingdienst

8 De Handelsnaamwet Doel: voorkomen van verwarring
Eisen aan handelsnaam: (art. 5 Hnw) Geen onjuiste indruk wekken omtrent: - eigenaar; - rechtsvorm; - aard en geografische ligging; - gelijkenis met andere ondernemingen. 1e gebruiker wordt beschermd! Handelsnaamonderzoek verrichten. Wat te doen bij (dreigend) conflict?

9 De Handelsnaamwet Pintaxi Eindhoven vs Pintaxi Ede
Casus: Pintaxi Eindhoven vs Pintaxi Ede Wat vindt u hiervan?????

10 Arena: in het kader van de Handelsnaamwet

11 Intellectuele Eigendom
Octrooi Merken Auteursrecht (Tekeningen en modellen) ``Ziet toe op de bescherming van de voortbrengselen van de menselijke geest``

12 OCTROOI BESCHERMING VOOR TECHNISCHE OPLOSSINGEN IN: Producten
Productieprocessen Voorwaarden: -Het moet nieuw zijn; -Nog niet geopenbaard zijn; -Moet technisch ‘probleem’ oplossen. Octrooi is een alleenrecht Licenties Octrooicentrum Nederland. Kiezen voor Ned. Europa of Wereldwijd

13 Merken Combinatie van letters, cijfers of logo’s ter onderscheiding van uw product of dienst. Woordmerk Beeldmerk Combinatie van beide BENELUX MERKENBUREAU Eerste depot geldt Deponeren in verschillende klassen.

14 Auteursrecht Bescherming: letterkunde, wetenschap en kunst.
Voorwaarden: Origineel (hand maker) Zintuigelijk waarneembaar. (zien, horen, voelen) Ontstaat van rechtswege!!! Het auteursrecht 1912 bepaalt wie een werk mag openbaarmaken en vermenigvuldigen en beschermt de auteur tegen verminking van zijn werk.  

15 Auteursrecht Wat valt er onder o.a:
Romans, brieven, telefoongidsen, notulen, muziek, films, foto´s, slagzinnen, software etc. Een idee, methode of theorie valt er NIET onder! Moeilijk aantoonbaar. Let op I-depot (creatiedatum) en ©- teken. Einde van het auteursrecht 70 jaar na het overlijden van de maker van het werk. Anoniem (of pseudoniem, of RP), 70 jaar vanaf de eerste openbaarmaking.

16 Algemene Voorwaarden Worden ook wel genoemd: Verkoopvoorwaarden;
Leveringvoorwaarden; Inkoopvoorwaarden. Ik noem ze ook wel graag: Aanvullende Voorwaarden Zijn Algemene Voorwaarden verplicht? Zijn ze niet overbodig? Wetgeving dekt toch veel af?

17 Algemene Voorwaarden Vernietigingsgronden (jo. consumenten):
Onredelijk bezwarend Grijze en zwarte bedingen (artt. 236 en 237 boek 6 BW) Geen redelijke mogelijkheid gehad om ervan kennis te nemen - ter hand stellen - voor contractsluiting ▪ ter inzage ▪ toezenden Voorwaarden moeten onderdeel uit gaan maken van de Hoofdovereenkomst!

18 Algemene Voorwaarden Het opstellen: KvK Brancheorganisaties Internet
Bekendheid: Particulieren-consumenten Bedrijven Deponeren verplicht?: Kamer van Koophandel (18 euro per jaar) Wijzigingen zijn gratis! Arrondissementsrechtbank (boven de 100 euro)

19 KVK Adviesgesprek Juridisch. 50 euro. Onderwerpen: - rechtsvormen;
- huur; - algemene voorwaarden; - overeenkomsten; - vof-overeenkomst; - etc… Advocatenspreekuur. Gratis - procedure starten; geschillen. Ondernemerscoach

20 Handige Websites Kamer van Koophandel: www.kvk.nl
Benelux merkenbureau: Octrooicentrum Nederland: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland: Raad voor Onroerende Zaken: Belastingdienst:

21 Einde Dank voor uw aandacht!!!


Download ppt "Juridische zaken mr. Sergej Schuurman Dokkum, 13 november 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google