De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2.1 de rechtsvorm van de onderneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "2.1 de rechtsvorm van de onderneming"— Transcript van de presentatie:

1 2.1 de rechtsvorm van de onderneming
Financiering 2.1 de rechtsvorm van de onderneming

2 Programma Rechten en plichten H2.1
Bedrijfsvormen zonder rechtspersonen H2.2 Bedrijfsvormen bijhouden in tabel Maken opdrachten Afsluiting

3 Rechten en plichten Natuurlijk persoon

4 Rechten en plichten Natuurlijk persoon Organisatie & onderneming

5 Rechten en plichten Natuurlijk persoon Organisatie & onderneming
Rechtspersoon

6 Rechten en plichten Natuurlijk persoon Organisatie & onderneming
Rechtspersoon Rechtsvorm

7 Rechten en plichten Natuurlijk persoon Organisatie & onderneming
Rechtspersoon Rechtsvorm Eenmanszaak

8 Rechten en plichten Natuurlijk persoon Organisatie & onderneming
Rechtspersoon Rechtsvorm Eenmanszaak Vennootschap

9 Rechten en plichten Natuurlijk persoon Organisatie & onderneming
Rechtspersoon Rechtsvorm Eenmanszaak Vennootschap Handelsregister

10 Eenmanszaak Eigendom en leiding
Een eenmanszaak is een onderneming waarbij de leiding in handen is van één persoon, die ook eigenaar is. Zaakvermogen en privé-vermogen zijn bovendien niet gescheiden

11 Eenmanszaak Aansprakelijkheid
Hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van het bedrijf. Dit houdt in dat bij faillissement ook privé-vermogen wordt afgenomen. Eigen vermogen = privé vermogen

12 Eenmanszaak Oprichting
Inschrijven bij KvK (Kamer van Koophandel) en handelsregister. Aanmelden bij de Belastingsdienst

13 Eenmanszaak Fiscus IB (inkomstenbelasting). IB is progressief.

14 Eenmanszaak Voordelen
- Ondernemer kan zelfstandig alle beslissingen nemen. Snelle besluitsvorm en flexibel - Eigenaar bepaalt zelf of hij winst opneemt of in het bedrijf steekt

15 Eenmanszaak Nadelen Bedrijfsblindheid
Beperkte leverancierskrediet en rekening-courantkrediet Kwetsbaar in verband met ziektes Aansprakelijkheid geldt ook voor privé-bezittingen

16 Stille vennootschap (SV)
Een stille vennootschap (SV) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, met als doel uit de samenwerking financieel voordeel te behalen terwijl ieder naar buiten toe onder eigen naam optreedt.

17 Stille vennootschap (SV)
Eigendom en leiding Iedere vennoot werkt volledig zelfstandig en onder eigen naam. De gemeenschappelijke handelsnaam mag niet worden gebruikt.

18 Stille vennootschap (SV)
Aansprakelijkheid Iedere vennoot is voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de SV mits deze gedeelde aansprakelijkheid bekend is bij de zakenrelatie. Anders geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid

19 Stille vennootschap (SV)
Oprichting SV kan zowel mondeling als schriftelijk worden opgericht. SV niet in handelregister! Iedere vennoot moet als eenmanszaak in handelsregister staan ingeschreven

20 Stille vennootschap (SV)
Fiscus IB (inkomstenbelasting)

21 Stille vennootschap (SV)
Voordelen Verdeling van de bedrijfskosten Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring Mogelijkheid om opdrachten door te geven

22 Stille vennootschap (SV)
Nadelen Aansprakelijkheid voor een slecht functionerende medevennoot Vennoten kunnen niet onder een gemeenschappelijke naam staan

23 Openbare vennootschap (OV)
Een openbare vennootschap (OV) is een onderneming met twee of meer eigenaren, die onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen.

24 Openbare vennootschap (OV)
Eigendom en leiding Eigendom - gemeenschappelijk Leiding – afhankelijk van de afspraken

25 Openbare vennootschap (OV)
Aansprakelijksheid - Hoofdelijk aansprakelijk – vennoten onderling Vennoot die de OV verlaat blijft 5 jaar aansprakelijk voor schulden die de vennoot in zijn tijd bij het OV heeft gemaakt - Persoonlijk aanprakelijkheid - Privé schulden & rechtshandelingen buiten bevoegdheid

26 Openbare vennootschap (OV)
Oprichting Geen wettelijke akte vereist (blz 46 & 47) Onderhandse akte Notariële akte Authentieke akte

27 Openbare vennootschap (OV)
Fiscus IB voor volledige winst van OV (ook als winstaandeel in de zaak wordt gestopt) Lees voorbeeld op blz 48

28 Openbare vennootschap (OV)
Voordelen Grotere inbreng van kapitaal en gedeelde risico Aanspraak bedrijfskrediet

29 Openbare vennootschap (OV)
Nadelen Hoofdelijke aansprakelijkheid Minder flexibel dan eenmanszaak

30 Commanditaire vennootschap (CV)
Eigendom en leiding Beherende vennoot – bestuursbevoegdheid Commanditaire vennoot – financier van de CV

31 Commanditaire vennootschap (CV)
Aansprakelijkheid Beherende vennoot – hoofdelijk aansprakelijk Commanditaire vennoot – tot het bedrag van zijn deelname in de CV

32 Commanditaire vennootschap (CV)
Oprichting Beherende vennoot – zelfde regels als OV Commanditaire vennoot – niet als persoon in handelsregister wel aantal commanditaire vennoten en het totaalbedrag van hun deelname

33 Commanditaire vennootschap (CV)
Fiscus Beherende vennoot – zelfde als OV (IB) Commanditaire vennoot – rentevergoeding en eventueel winstaandeel zelfde belast als beherende vennoot

34 Commanditaire vennootschap (CV)
Voordelen Financiering wordt vergemakkelijkt zonder inmenging in het bedrijfsbeheer Een beherende vennoot kan zich terugtrekken zonder zijn vermogen in het bedrijf terug te trekken

35 Commanditaire vennootschap (CV)
Nadelen - Zelfde nadelen als OV


Download ppt "2.1 de rechtsvorm van de onderneming"

Verwante presentaties


Ads door Google