De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18. Vermogen, verhaal en faillissement

Verwante presentaties


Presentatie over: "18. Vermogen, verhaal en faillissement"— Transcript van de presentatie:

1 18. Vermogen, verhaal en faillissement

2 Pacta sunt servanda algemeen rechtsbeginsel: afspraken moeten gerespecteerd worden “een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien” (art.6:248 lid 1 BW) © mr. J. Keizer, 2009

3 Schuld schuld: geldschuld: plicht van de schuldenaar (debiteur)
doen of niet doen geldschuld: prestatie die de schuldenaar (debiteur) moet voldoen in geld © mr. J. Keizer, 2009

4 Verhaal een crediteur kan zijn vordering verhalen op het gehele vermogen van zijn debiteur (art. 6:276 BW) © mr. J. Keizer, 2009

5 Beslag een handeling waarmee de vrije beschikkingsmacht van de eigenaar of derden over bepaalde vermogensdelen beperkt conservatoir beslag voorkomen, dat de debiteur vermogensbestanddelen vervreemdt of bezwaart executoriaal beslag de daadwerkelijke executie van de vermogensbestanddelen van de debiteur © mr. J. Keizer, 2009

6 Concurrentie en voorrang
hoofdregel: evenredigheid tussen crediteuren voorrang ontstaat door: pand hypotheek de wet (voorrechten) © mr. J. Keizer, 2009

7 Voorrechten (privileges)
voorrechten op bepaalde goederen (art. 3:283ev BW) voorrechten op alle goederen (art. 3:288 BW) faillissementskosten kosten van lijkbezorging loon van werknemers © mr. J. Keizer, 2009

8 Rangorde voorrechten voorrechten op bepaalde goederen gaan voor op voorrechten op alle goederen © mr. J. Keizer, 2009

9 Pand en hypotheek pand en hypotheek zijn zekerheidsrechten (art. 3:227ev BW) hypotheek wordt gevestigd op register goederen pand wordt gevestigd op roerende zaken © mr. J. Keizer, 2009

10 Pandrecht vuistpandrecht (art. 3:236 lid 1 BW)
bezitloospandrecht (stil pandrecht) (art. 3:237 lid BW) © mr. J. Keizer, 2009

11 Vuistpandrecht zaak wordt in de macht van de pandhouder gebracht
© mr. J. Keizer, 2009

12 Vuist pand Leenovereenkomst Pandgever (debiteur)(eigenaar) Pandnemer
(crediteur, bank) Niet registerzaak (aandelen,schilderijen) Pandrecht © mr. J. Keizer, 2009

13 Bezitloospandrecht zaak blijft bij pandgever, er wordt een authentieke of geregistreerde onderhandse akte gemaakt. wordt veel gebruikt voor voorraden en inventarissen © mr. J. Keizer, 2009

14 Bezitloos pandrecht Leenovereenkomst Pandgever (debiteur)(eigenaar)
Pandnemer (crediteur, bank) Pandrecht Niet registerzaak (inventarissen, voorraden) © mr. J. Keizer, 2009

15 Rechten pandhouder recht van parate executie (art. 3:248 BW)
goed moet in openbaar worden verkocht © mr. J. Keizer, 2009

16 Hypotheek hypotheek is een beperkt recht om op de registergoed waarop zij rust, een geldvordering bij voorrang boven andere crediteuren te verhalen (art. 3:227 BW) © mr. J. Keizer, 2009

17 Hypotheek Leenovereenkomst Hypotheekgever (debiteur)(eigenaar)
Hypotheeknemer (crediteur, bank) Register zaak (vb. huizen, grond) Hypotheekrecht © mr. J. Keizer, 2009

18 Surseance van betaling
een algemeen uitstel van betaling dat is gebaseerd op een vonnis van de rechtbank surseance moet voorkomen dat de debiteur, die door tijdelijke problemen niet kan betalen, direct failliet wordt verklaard vaak gaat een surseance van betaling aan een faillissement vooraf © mr. J. Keizer, 2009

19 Faillissement een algemeen beslag op het vermogen van een debiteur ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren vanaf het moment van faillietverklaring verliest de debiteur het beheer over zijn vermogen © mr. J. Keizer, 2009

20 Wanneer faillisement? een schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen hij moet minstens 2 schulden bij 2 schuldeisers hebben, waarvan tenminste 1 opeisbaar © mr. J. Keizer, 2009

21 Curator de curator, die door de rechtbank wordt aangesteld, is de enige die het vermogen van de failliet mag beschikken © mr. J. Keizer, 2009

22 Rangorde bij executie faillissementskosten (art. 3:277 lid 1 BW)
hypotheek (art. 3:279 BW) belastingen en sociale verzekeringen pand bijzondere voorrechten (art. 3:280 BW) algemene voorrechten (art. 3:280 BW) concurrente crediteuren (art. 3:277 lid 1 BW) © mr. J. Keizer, 2009

23 Rangorde Voorrang Pand en hypotheek Voorrechten Bijzonder Algemeen
© mr. J. Keizer, 2009

24 Wet schuldsanering natuurlijke personen
de wet biedt een debiteur (natuurlijk persoon) de kans om in drie jaar tijd een 'schone lei' te krijgen in deze drie jaar moet de debiteur wel zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk geld te reserveren om zijn schuldeisers te betalen © mr. J. Keizer, 2009


Download ppt "18. Vermogen, verhaal en faillissement"

Verwante presentaties


Ads door Google